BZB nr 24 - Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych


CO TO JEST ORGANIZACJA POZARZĄDOWA - NGO?

Aby lepiej zrozumieć, skąd się wziął GP jako organizacja społeczna, warto przyjrzeć się historii takich ruchów w krajach "formalnie demokratycznych".

GP żyje i działa w tradycji, która nie istniała w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Organizacje społeczne powstawały w opozycji do rządu i administracji i zajmowały się problemami źle rozwiązywanymi przez elity.

RUCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH NA ZACHODZIE

Ruch organizacji społecznych, w tym Greenpeace, wywodzi się z amerykańskiego ruchu praw obywatelskich i ruchu kwakrów. Ruchy te stosowały nieposłuszeństwo obywatelskie jako środek protestu: użycie działania bez przemocy wobec władzy.

Greenpeace nigdy się nie ukrywa, bierze na siebie konsekwencje własnych działań na rzecz zmiany społeczeństwa.

Dobrym przykładem udanego nieposłuszeństwa obywatelskiego jest ruch związkowy, komunikujący, co złego dzieje się w społeczeństwie. Natomiast ruch zielonych odnosi się do stosunkowo nowego problemu.

Organizacja społeczna jest polityczna w tym sensie, że wypracowuje sobie politykę czy strategię, aby osiągnąć konkretny cel. Tym celem może być:

Najczęstszym elementem strategii wszystkich organizacji społecznych jest próba wpływu na opinię publiczną, rządy i/lub przemysł, aby osiągnąć swoje cele.

Często pojawiają się konflikty między różnymi organizacjami społecznymi, np. organizacjami ekologicznymi a związkami zawodowymi - w sprawie miejsc pracy.

PODSTAWOWYM CELEM EKOLOGICZNEJ ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ JEST OCHRONA ŚRODOWISKA.

JAKIE SIŁY PRÓBUJĄ MANIPULOWAĆ ORGANIZACJAMI EKOLOGICZNYMI?

 1. Rządy i urzędnicy rządowi.
 2. Partie polityczne.
 3. Przemysł.
 4. Media.
 5. Inne grupy specjalistyczne.
 6. Członkowie organizacji.
 7. Międzynarodowe instytucje.

Ad.1. Rządy i urzędnicy rządowi przez próby kooptowania grup ekologicznych do ciał doradczych w ministerstwach. W ten sposób organizacje ekologiczne wykonują za nich pracę.

Trzeba zachować równowagę między organizacjami proponującymi nowe podejście, a bezpłatnymi konsultantami dla władz. W końcu urzędnicy dostają pensje za rządzenie państwem, a NGOsy nie. Pojawia się niebezpieczeństwo, że organizacje zaczną szukać wszelkich możliwych rozwiązań i nie znajdą czasu na wpłynięcie na opinię publiczną (aby ta wpłynęła na rząd). Musi istnieć polityczna wola zastosowania rozwiązań.

Ad. 2. Partie polityczne prosząc o poparcie dla siebie i ich polityki.

Niebezpieczeństwo bliskiego sojuszu z partią polityczną, nawet Partią Zielonych, polega na tym, że cele obu stron są różne: dla organizacji społecznej jest to ochrona środowiska, dla partii politycznej - sprawowanie władzy, co wymaga kompromisu.

Oczywiście, mogą mieć miejsce wspólne dyskusje i taktyczne sojusze celem uzyskania celów krótkoterminowych, np. znalezienie przyjaciół w parlamencie, aby wystosować interpelacje w sprawach ochrony środowiska, zażądać informacji itp.

Ad.3. Przemysł przez proponowanie pieniędzy za poparcie i sprzedaż "ekologicznych" produktów. Ich podstawowym celem jest osiąganie zysku.

Znowu organizacje ekologiczne muszą być ostrożne przy współpracy z przemysłem. Dyskusje mogą być pożyteczne i można zawierać taktyczne sojusze, tak jak np. w zakładach energetycznych w Żychlinie.

Ad.7. Instytucje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy, przez kooptowanie, kulturę i historię.

ZALEŻNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Niezależność lub zależność organizacji może wynikać z następujących kryteriów:

Andreas Bernstoff, Toxic Trade Campaigner, GP Germany

PRZYKŁAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PROWADZĄCEJ KAMPANIE
- CO TO JEST GREENPEACE?

Greenpeace jest wizją zielonego i pokojowego świata. Cele Greenpeace (wymienione poniżej) są wspólne również dla innych grup:

GREENPEACE JEST:

GREENPEACE PROWADZI KAMPANIE PRZEZ:

GREENPEACE DZIAŁA:

Nazwa Greenpeace znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych nazw firmowych na Zachodzie.

JAK ZORGANIZOWANY JEST GREENPEACE?

Greenpeace ma ponad 30 biur krajowych, które przekazują część wypracowanych przez siebie środków (24% lub więcej) na Greenpeace International, który zarządza pieniędzmi. W praktyce tylko dziesięć krajów przekazuje pieniądze, pozostałe otrzymują dotacje.

Struktura polityczna

Rada (przedstawiciele wszystkich biur krajowych) wybierają zarząd, który następnie wybiera Dyrektora Greenpeace International. Nie we wszystkich 30 krajach jest zarząd, stąd nie głosują one w wyborach rady. Aby wszystkie biura były reprezentowane, istnieją struktury regionalne. Rada jest miejscem, gdzie zapadają coroczne ogólne decyzje, dotyczące kampanii i strategii.

KAMPANIE GREENPEACE

Tematy ewoluowały w następujący sposób:

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 1. Czy Greenpeace jest nastawiony negatywnie?

Przykładem rodzaju negatywnego nastawienia, które opłaciło się, był problem kwaśnych deszczów w Austrii. Efektywne przesłanie brzmiało: "wstrzymać emisje natychmiast, albo za 10 lat nie będzie drzew". Emisje zmniejszono i drzewa wciąż żyją. Ważne jest, by poruszyć ludzi, a negatywna kampania jest sposobem, żeby to osiągnąć.

Obecnie Greenpeace również sugeruje alternatywy - przykładem jest Greenfreeze, lodówka wykonana bez chemikaliów niszczących warstwę ozonu w atmosferze.

 1. Greenpeace w Europie Środkowej i Wschodniej?

Po upadku żelaznej kurtyny w 1989 roku GP Austria prowadził działania edukacyjne w ówczesnej CSFR. Otwarto biuro w Pradze, podobnie jak w Moskwie, Kijowie i na Słowacji. Tego trendu nie można utrzymać. Pieniądze są problemem i czas ekspansji się skończył. W obecnej chwili odbywają się wielkie przekształcenia. Istnieje obawa, że oczekiwania w regionie są większe, niż Greenpeace może zrealizować. Greenpeace musi działać na różne sposoby. Temelin (reaktor atomowy w Czechach) jest przykładem, jak Greenpeace wszedł do danego kraju bez odpowiedniego przygotowania. Tym niemniej, akcja ta znalazła duże odbicie w mediach, podczas gdy "Autobus Energii" Greenpeace nie zwrócił w Czechach najmniejszej uwagi mediów.

 1. Współpraca z organizacjami ekologicznymi?

W tej chwili nie ma strategii współpracy z organizacjami ekologicznymi, zależy to po prostu od poszczególnych osób. Wygląda na to, że im dalej od USA i Europy Północnej, tym więcej działa sieci.

 1. Finansowanie?

Greenpeace nie otrzymuje żadnych dotacji od przemysłu, wszystkie pieniądze pochodzą od prywatnych osób, a 9% pochodzi ze sprzedaży materiałów. Całkowity budżet Greenpeace wynosi mniej więcej 1/6 budżetu reklamowego niemieckiego przemysłu samochodowego.

w oparciu o prezentację Wolfganga Peknego
Powiernika Regionalnego dla Europy Środkowej i Wschodniej
Greenpeace Austria


BZB nr 24 - Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych | Spis treści