[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

PODRĘCZNIK PROWADZENIA
KAMPANII
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

BZB nr 24Grafika z okładki

SPIS TREŚCI:

wcześniejsze wydania:Kraków 1997

Wydanie II poprawione i uzupełnione

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Redakcja: Marcin Hyła

Skład i opracowanie graficzne: Andrzej Żwawa

Na okładce wykorzystano zdjęcie Piotra Rymarowicza

Na ss. 70-71 wykorzystano materiały Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Redakcja serii Biblioteka "Zielonych Brygad": Andrzej Żwawa

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 24

ISBN 83-87331-03-1

Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny

Phare Dialog Społeczny

[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]