BZB nr 25 - Wegetarianizm - sposób na życie


II. HISTORIA PORADNICTWA DIETETYCZNEGO W USA

Pierwszy krajowy poradnik żywienia wydany został przez Departament Rolnictwa USA w 1916 roku. Dzielił on produkty spożywcze na pięć grup:

 1. mleko, mięso, ryby, drób, jaja i produkty zastępujące mięso;
 2. pieczywo i inne produkty zbożowe;
 3. masło i inne zdrowe tłuszcze jadalne;
 4. warzywa i owoce;
 5. proste słodycze.

W latach dwudziestych i trzydziestych ustalono pewne normy dla witamin i składników mineralnych, i w konsekwencji wzrosło zainteresowanie "produktami zapobiegawczymi", na przykład takimi, które zawierają wapń czy witaminy A lub C. Zainteresowanie poradnictwem żywieniowym wzrosło w roku 1941, kiedy to opublikowano po raz pierwszy Zalecane normy żywieniowe (RDA). Jednocześnie, niedobory żywności, będące skutkiem II wojny światowej, skłoniły Departament Rolnictwa USA do wydania pracy Odżywiaj się odpowiednio, by zachować dobrą kondycję (Eat the Right Food to Help Keep You Fit), gdzie wyszczególniono dziesięć grup produktów. Kilka innych organizacji i grup oraz instytucji wydało podobne poradniki, w których ilość grup, na jakie podzielono produkty, wahała się od siedmiu do dwunastu. W publikacji Departamentu Rolnictwa uznano groch, fasolę i orzechy za podstawowe źródło białka dla obywateli o niskich dochodach, natomiast mięso - tylko dla tych, którzy mogą sobie na to pozwolić. Był to pierwszy krok do uznania produktów pochodzenia zwierzęcego za "preferowane". Ta tendencja utrzymywała się aż do niedawna, częściowo na skutek intensywnej działalności lobby przemysłu spożywczego, i to wbrew stwierdzonym, szkodliwym dla zdrowia skutkom oddziaływania tych produktów.

W 1943 roku w Programie wyżywienia narodu w okresie wojny (National Wartime Nutrition Program) sformułowano "podstawową siódemkę" ("Basic 7") grup artykułów spożywczych. Były to:

 1. masło i wzbogacona margaryna;
 2. zielone i żółte warzywa;
 3. owoce bogate w witaminę C;
 4. ziemniaki i inne warzywa, i owoce;
 5. produkty mleczne;
 6. mięso, ryby, drób i jaja oraz
 7. pieczywo i produkty zbożowe.

Pracę nad nowym, znacznie uproszczonym poradnikiem rozpoczęto w 1954 roku. Wydana w 1956 roku przez Departament Rolnictwa USA praca Żywność dla zdrowia - Poradnik żywienia na codzień (Food for Fitness - A Daily Food Guide) zyskała dużą popularność, szerzej znana jako "podstawowa czwórka" lub "cztery grupy produktów spożywczych". Owe cztery grupy utworzono z poprzednich siedmiu poprzez wyeliminowanie grupy, w której skład wchodziło masło i margaryna, oraz przez połączenie w jedną trzech, do których zaliczano warzywa i owoce. Od 1956 roku jedynymi znaczącymi zmianami w klasyfikacji pokarmów było dodanie jeszcze jednej, piątej grupy, "inne produkty", która zawiera: alkohole, słodycze, tłuszcze - z zastrzeżeniem, aby te produkty wykluczyć z diety lub spożywać z umiarem.


BZB nr 25 - Wegetarianizm - sposób na życie | Spis treści