[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

WEGETARIANIZM -
SPOSÓB NA ŻYCIE
opracował Adam Stawny

oraz

wybrana faktografia naukowa z komentarzem
Physicians Committee for Responsible Medicine
(Komitet Lekarzy na rzecz Medycyny Odpowiedzialnej)
i posłowiem dr. Jacka J. Nowaka

BZB nr 25Okładka

SPIS TREŚCI:


Kraków 1997

Wydanie I

Autor: Adam Stawny

Projekt okładki: Dominika Myszona

Skład i opracowanie: Andrzej Żwawa

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków
tel. 0-12/4222264, 4222147 w. 28, 33

przy współpracy
Wydawnictwa "Vegan"
ul. Hutnicza 18/44, 20-218 Lublin
tel. 0-81/746-48-11

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 25

ISBN 83-87331-06-6


[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]