BZB nr 25 - Wegetarianizm - sposób na życie


Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM)
Komitet Lekarzy na rzecz Medycyny Odpowiedzialnej (KLMO)

... liczy ponad 60 000 członków, w tym 3 400 lekarzy. W centrum zainteresowania Komitetu znajdują się nowatorskie badania naukowe nad rolą odżywiania w zapobieganiu i leczeniu choroby wieńcowej, raka i innych schorzeń. Najnowsze badania dotyczą wpływu diety na cukrzycę, czynników ułatwiających zmianę diety w przypadku chorych na miażdżycę naczyń wieńcowych, adaptacji do diety wegetariańskiej, oceny kosztów leczenia schorzeń, mających związek z konsumpcją mięsa, czynników dietetycznych w etiologii raka piersi.

Jedne z głównych osiągnięć KLMO to:

Komitet dopomógł w wyeliminowaniu zwierząt laboratoryjnych z programu szkół medycznych w Ameryce Północnej. Brał również udział w kampanii przeciwko okrutnym eksperymentom prowadzonym na zwierzętach, m.in. na uniwersytecie w Cincinnati i Armii Amerykańskiej. Komitet ingeruje także w przypadku łamania praw człowieka przy prowadzeniu doświadczeń, których obiektem są ludzie. Na przykład walczył przeciwko eksperymentom polegającym na podawaniu hormonu wzrostu, wyprodukowanego drogą inżynierii genetycznej, zdrowym dzieciom, których organizm posiada wystarczającą ilość tego hormonu, oraz przeciwko eksperymentalnym przeszczepom narządów zwierzęcych człowiekowi. Przeszczepy te przynoszą jedynie szkodę zarówno zwierzętom, jak i ludziom, a mogą także przyczynić się do przeniesienia pewnych wirusów na populację ludzką.

PHYSICIANS COMMITTEE FOR RESPONSIBLE MEDICINE
5100 Wisconsin Avenue NW Suite 404 Washington, DC 20016, USA
tel. (202) 686-2210 fax (202) 686-2216
e-mail: pcrm@pcrm.org e-mail: info@sai.com
page: http://www.sai.com/pcrm


BZB nr 25 - Wegetarianizm - sposób na życie | Spis treści