BZB nr 25 - Wegetarianizm - sposób na życie


IV. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA
"NOWYCH CZTERECH GRUP POKARMÓW"

Poradnik żywienia musi prezentować wzorce dietetyczne służące optymalnej kondycji zdrowotnej. Specjaliści problemów żywienia stosowali dotąd wyjście kompromisowe w swych zaleceniach. Dostrzegali oni mianowicie i uwzględniali ograniczenia, jakimi były preferencje i gusty konsumentów. Na przykład, zalecenie zredukowania spożycia tłuszczów do poziomu poniżej 30% całego poboru kalorii wynikało z przewidywania, jak dalece konsument dostosuje się do rad dietetyka. A przecież badania epidemiologiczne i kliniczne dowodzą, że maksymalne spożycie powinno być niższe. Szereg przeprowadzonych badań pozwoliło zaobserwować, że odpowiednio poinstruowani i zachęceni konsumenci z łatwością zredukują spożycie tłuszczu do poziomu 20%.

"Nowe cztery grupy pokarmów" przedstawiają w ogólnym zarysie wzorzec odżywiania, które zapobiega niedoborom składników odżywczych i chorobom.


BZB nr 25 - Wegetarianizm - sposób na życie | Spis treści