< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa

DEKLARACJA ZASAD
MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI DZIENNIKARZY

II Światowy Kongres Dziennikarzy, który odbył się w Bordeaux (25-28 kwietnia 1954 r.) uchwalił następującą deklarację (tekst z poprawkami wniesionymi podczas XVII Światowego Kongresu FIJ w Helsinkach - 2-6 czerwca 1989 r.).

Ta międzynarodowa deklaracja rozumiana jest jako kodeks zawodowy dziennikarzy zajmujących się zbieraniem, publikowaniem i komentowaniem informacji.

Dziennikarz godny tego miana powinien uważać za swój obowiązek przestrzeganie wyżej wymienionych zasad. W ramach ogólnych praw danego kraju dziennikarz powinien uznawać w sprawach zawodowych jedynie sądy koleżeńskie, odrzucając wszelką ingerencję ze strony instytucji rządowych i innych.


Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa
< <  |  POCZĄTEK STRONY  |  > >