< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa

KARTA ETYCZNA MEDIÓW

Dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy szanują niezbywalne prawo człowieka do prawdy, kierując się zasadą dobra wspólnego, świadomi roli mediów w życiu człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, przyjmują tę kartę oraz deklarują, że w swojej pracy kierować się będą następującymi zasadami:

Sygnatariusze powołali 19 czerwca 1996 r. Radę Etyki Mediów. Jej przewodniczącą została Magdalena Bajer, wiceprzewodniczącym prof. Tomasz Goban-Klass, sekretarzem Michał Rogowski i członkami: Bolesław Michałek, Krzysztof Piesiewicz, Jerzy Turowicz i Piotr Wojciechowski.

Rada strzec będzie zasad Karty Etycznej Mediów publicznie orzekając w sprawach przestrzegania Karty i dokonując interpretacji jej zapisów oraz informując o prawie składania skarg do Rady.


Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa
< <  |  POCZĄTEK STRONY  |  > >