< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa

OKŁADKA

Preferujemy skany 300 dpi, oczywiściefajnie jeśli zdjęcie (zdjęcia) byłoby jak najbardziej efektowne plastycznie (gra kolorów, ciekawa, zrównoważona kompozycja). Można także przysyłać odbitki, np. 9 x 13 papier błysk, najlepsze sąkadry z dużym marginesem ze wszystkich stron wokół obiektó(w) centralnego (centralnych).