< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa

[skopiuj plik]

Tytuły oznaczamy, jak wiecie, stylem

NAGŁÓWEK 1

Potem stosujemy styl lead. Pierwszy akapit tekstu ze względów kompozycyjnych i estetycznych powinien być niedługi, a nie np. na pół strony. Tekst umieszczony w akapicie oznaczonym tym stylem powinien zawierać krótką informację, o czym będzie artykuł, stawiać pytanie lub problem itd. Dłuższe dywagacje rozwijające ten temat mogą się znaleźć w następnych akapitach.

Następna część artykułu to styl tekst. Stylem tym powinien być oznaczony tylko zasadniczy tekst artykułu. Nie dzielimy go przez podwójne użycie klawisza [Enter], gdyż ma on już zdefiniowany odstęp między akapitami, a innych odstępów nie używamy. Jeśli macie wątpliwości, jak zakwalifikować fragment tekstu, z którym nie wiecie, co zrobić, zastosujcie styl Standardowy. Wtedy przy przeformatowywaniu nie trzeba najpierw likwidować niepotrzebnych atrybutów. Błędem jest w tym wypadku stosowanie stylu tekst.

Śródtytuły oznaczamy stylem

NAGŁÓWEK 2

On również ma zdefiniowane wszystkie odstępy i nie należy ich zmieniać. Inne style dla śródtytułów definiujemy tylko w wypadku konieczności (np. gdy artykuł zawiera hierarchiczną strukturę śródtytułów). W tym wypadku najlepiej dodać do śródtytułu szare tło (10%). Korzysta się wtedy z okna w tym samym pasku narzędziowym co wstawianie krawędzi.

NAGŁÓWEK 2

Można też dodać cienką krawędź nad śródtytułem, co jednak robimy w wypadku, gdy artykuł składa się z cyklu odrębnych notatek (np. relacji o odrębnych wydarzeniach lub recenzji z osobnych książek czy filmów).


NAGŁÓWEK 2

Raczej nie należy definiować innych śródtytułów, gdyż prowadzi to do pstrokacizny i niejednolitości.

W wypadku wyliczeń stosujemy style numer_1 i numer_a, ewentualnie korzystamy ze standardowego stylu Wyliczenie. Należy pamiętać, by w ostatnim akapicie przed wyliczeniem ręcznie zlikwidować odstęp po akapicie, a w ostatnim wierszu wyliczenia dodać go za pomocą makra Odstep -> kombinacja klawiszy [Alt] + [Ctrl] + [O]. A więc tekst nie powinien wyglądać:

       Poniżej podajemy wszystkie elementy konieczne do sprawnego zawiązania buta:

a) but, najlepiej z okutymi dziurkami do przewlekania sznurówek;
b) sznurówka, najlepiej ze skuwkami;
c) dwie sprawne dłonie (w wypadku jednej konieczna sprawność wyższa od normalnej).
       I to by było na tyle.

ale:

       Poniżej podajemy wszystkie elementy konieczne do sprawnego zawiązania buta:
a) but, najlepiej z okutymi dziurkami do przewlekania sznurówek;
b) sznurówka, najlepiej ze skuwkami;
c) dwie sprawne dłonie (w wypadku jednej konieczna sprawność wyższa od normalnej).

       I to by było na tyle.

W wypadku stylu Nagłówek 3 (podpis Autora, organizacji) i Nagłówek 4 (kontakt) tekst należy łamać na wiersze przez tzw. "miękki koniec wiersza" -> [Shift] + [Enter]. Aby uzyskać takie łamanie w wypadku wielu wierszy, najlepiej zamarkować tekst podpisu, nacisnąć klawisze [Ctrl] + [H], w pierwszym okienku wpisać "^p", w drugim "^l", przycisnąć [Zastąp wszystkie], a po zakończeniu operacji na pytanie, czy sprawdzić resztę tekstu odpowiedzieć zdecydowanie i stanowczo "NIE". Podpis powinien więc wyglądać nie tak:

Janko Muzykant

ul. Sienkiewicza 12z/4

12-432 Wąbrzeźno

tel. 14-29 wew.5

ale tak:

Janko Muzykant
ul. Sienkiewicza 12z/4
12-432 Wąbrzeźno
tel. 14-29 wew.5

Należy pamiętać, by nie nadawać "znaczkom" (Wingdingsom) atrybutu Italic (kursywa).

Od powyższych wskazówek istnieje wyjątek w przypadku stosowania stylu Nagłówek 5. W tym jednym wypadku nazwa organizacji powinna być wpisana wersalikami i oddzielona od adresu przez użycie klawisza [Enter], gdyż inaczej otaczające ją cienkie podwójne linie objęłyby cały adres, a nie tylko nazwę. A więc nie:


ORGANIZACJA ANTYNACJONALISTYCZNA "ŻÓŁTE WODY"
ul. Chmielnickiego 13/4
00-000 Przemyśl

ale:


ORGANIZACJA ANTYNACJONALISTYCZNA "ŻÓŁTE WODY"
ul. Chmielnickiego 13/4
00-000 PrzemyślTYTUŁ

choć ten wiersz jest nietypowy
jednak autor jego zdrowy
rym ten częstochowski
o ekologię świadectwem jest troski

koniecznie autor

KŁOPOTY Z WYLICZENIAMI I NUMERACJĄ

      1. numer_1

      a) numer_a
      b) numer_a

      1. numer_1 (jak widać trudno nadać automatycznie odpowiedni numer, jeśli numerowanie jest przedzielone innymi stylami).

* * *

To zaś sposób umieszczania cytatów.
(...) tekst, tekst, tekst , tekst (...)

Imię i Nazwisko Klasyka, Tytuł dzieła kultowego,
ewentualnie Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania

* * *

W wypadku apelu, artykułu lub ogłoszenia, firmowanych przez konkretną organizację, stosujemy nagłówek typu:

mucha
FASZYZUJĄCA FEDERACJA ANARCHISTYCZNO-KONSERWATYWNA
ul. Borończaka 3z/12
00-102 Suche Komnaty
tel. 643-44-44, 629-15-16
fax 23-57-21
e-mail: umba@usctoux1.cto.us.edu.pl
nr konta: BOŚ SA I OM Suche Komnaty nr 630021-528230-27006-00

zaprasza na

KONCERT "RYKOWISKO '99"

Po czym dalej następuje tekst ogłoszenia lub innej enuncjacji na tyle ważnej, że sygnowanej przez taką właśnie instytucję.

koniecznie adres

TO JEST TYTUŁ TEKSTU "PRZYKŁAD"

[skopiuj przykład]

A to jest stosowana przez nas czołówka, którą zaczyna się każdy artykuł.

  W ten sposób wyglądają normalne kolumny. W bieżącym tekście zdarza się niekiedy Tytuł książki lub Tytuł filmu - w ten sam sposób (czyli kursywą) oznaczamy też wyrazy obce, tylko z małej litery. "Tytuł Czasopisma" powinien wyglądać jak wyżej - w cudzysłowie i kursywą.

     DALSZE UWAGI

  Powyższy tekst to śródtytuł. W takim artykule zdarza się jeszcze cytat, czyli styl czcionki nazywany "cytat". Zdarza się jeszcze wytłuszczenie.

W ten sposób wygląda Podpis, pod którym znajduje się
adres (Ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, Miejscowość)
numer telefonu, czasami również numer faksu
a także adres internetowy

Oprócz tego zdarza się jeszcze - dla podania kontaktu w związku z opisaną w tekście sprawą:

Związek Węglarzy i Szmalcowników Ekologicznych
ul. Wólka Węglowa 79/4
00-901 Warszawa
tel. 0-2/681-31-22, fax 0-2/681-33-44

lub

Koło Gospodyń Ekologicznych
"Bierz To Lewą Ręką"
skr. 3
70-444 Katowice 3
tel. 344-777

Ponadto w ogłoszeniach może się zdarzyć:

TYTUŁ RECENZJI

Lead, który powinien stawiać główną tezę recenzji lub zawierać Zaciekawiający Paradoks (nie mylić z bazą danych - jej nazwę pisze się przez "x").

Tekst różnej jakości, lecz na ogół nasycony cytatami z dzieł mistrza.*)

Podpis
adres (tak, tak, tu też warto go podać)Imię i Nazwisko, Tytuł recenzowanego dzieła, czasami także Imię i Nazwisko tłumacza, Wydawca, Miasto i rok wydania.
*) Oczywiście bez przesady z ilością cytatów, piszcie o swych wrażeniach z lektury, a nie narażajcie ZB na proces o naruszenie praw autorskich :-).Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa
< <  |  POCZĄTEK STRONY  |  > >