< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa

PROBLEMY, NA JAKIE NAPOTYKA
DZIENNIKARSTWO EKOLOGICZNE I PROPONOWANE
SPOSOBY ICH ROZWIĄZANIA

PROBLEMY

ZE STRONY RZĄDU:
ZE STRONY PRZEMYSŁU:
ZE STRONY ORGANIZACJI PRZEMYSŁOWYCH:
ZE STRONY MEDIÓW:
ZE STRONY DZIENNIKARZY:

ROZWIĄZANIA

Lista problemów i propozycji ich rozwiązań została sformułowana przez dziennikarzy amerykańskich zajmujących się dziennikarstwem ekologicznym. Warto z niej skorzystać, mimo różnic dzielących Stany Zjednoczone i Polskę. Przynajmniej do czasu, kiedy na podstawie praktyki sami będziemy mogli stwierdzić, jakie są zagrożenia specyficzne dla nas, piszących o ochronie środowiska naturalnego w Polsce.

KILKA PODSTAWOWYCH ZASAD, JAKIM POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ
DZIENNIKARZ PORUSZAJĄCY TEMATYKĘ EKOLOGICZNĄ

Podstawowymi cechami dziennikarstwa ekologicznego są:

Aby realizować te cele, doniesienia ekologiczne powinny być:

Chcąc osiągnąć te cele, dziennikarz piszący o problemach ochrony środowiska, powinien posiadać następujące cechy i umiejętności:

Aby móc wykonywać swoją pracę, dziennikarz powinien móc liczyć na:

Powyższe zasady zostały sformułowane przez dziennikarzy z International Center for Journalist. W Polsce są stosowane przez Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

roślinaPoradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa
< <  |  POCZĄTEK STRONY  |  > >