< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace'u

EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA

Niezwykłe wydarzenia 1989 roku, które doprowadziły do upadku komunistycznych reżimów w całej Europie Środkowej i Wschodniej spowodowały, iż projekt Greenpeace'u "East-West", początkowo skoncentrowany jedynie na Związku Radzieckim, rozszerzył się także na inne kraje regionu.

Pierwsze cegły z Muru Berlińskiego zostały wyrwane 9 listopada, a już 12 dni później, 12 listopada Greenpeace zorganizował pierwsze spotkanie z cyklu "Emergency East-West" (Sytuacje Kryzysowe Wschód-Zachód) w Hamburgu. Na spotkaniu powstał plan otwarcia nowego biura w Niemczech Wschodnich oraz rejestracji organizacji w Czechosłowacji i na Węgrzech. Szybkiemu wprowadzeniu w życie tego planu stanęło na przeszkodzie olbrzymie zapotrzebowanie na informacje i pomoc ze strony istniejących już grup ekologicznych oraz gwałtowanie zmieniająca się sytuacja polityczna i ekonomiczna - galopująca inflacja i niewymienialność walut większości z krajów regionu. Problemem było także znalezienie pracowników. Większość osób aktywnych do tej pory w ruchu ekologicznym, w wyniku zmian, wybrało drogę kariery politycznej. Nakładały się na to kłopoty bardziej przyziemne, takie jak znalezienie pomieszczeń na biura, instalacja telefonów itd.

Wkrótce w orbicie zainteresowań Greenpeace'u znalazł się Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, stworzony przez 34 kraje w celu pomocy Europie Środkowej i Wschodniej. Celem organizacji stało się zapewnienie uwzględniania kryteriów ekologicznych w projektach finansowanych przez bank oraz zwrócenie uwagi akcjonariuszom banku na pilną potrzebę inwestowania w ochronę środowiska w EŚiW.

Ochrona atmosfery i problemy energetyczne zostały zidentyfikowane przez Greenpeace jako zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla środowiska tych krajów. Pięcioma krajami emitującymi w tym okresie największe ilości siarki były w kolejności: Związek Radziecki, Niemcy Wschodnie, Polska, Wielka Brytania i Czechosłowacja. W Europie Wschodniej źródłem problemu był przede wszystkim niskiej jakości węgiel brunatny, spalany w celu uzyskania energii elektrycznej - uzyskiwanej, przekazywanej i wykorzystywanej w bardzo nieefektywny sposób. Decydenci w tej części kontynentu często postrzegali energię atomową jako rozwiązanie problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza; z drugiej strony przemysł nuklearny w Europie Zachodniej dostrzegł w ekspansji na wschód możliwość swojego przetrwania. W nowych warunkach Greenpeace musiał zmienić swoją taktykę. Jeden z wewnętrznych dokumentów organizacji ujął to w ten sposób: "byłoby wielce nieodpowiednie dla Greenpeace'u, gdyby został wciągnięty w niebezpieczną i nie do końca jasną polityczną grę, przyczyniając się do wzbudzenia fałszywych nadziei lub też został oskarżony o ekologiczny imperializm... Z drugiej strony nie powinniśmy zajmować roli tylko i wyłącznie obserwatorów, w chwili gdy tworzone są polityczne i ekologiczne plany rozwoju, dla tego tak ważnego z punktu widzenia przemysłu i rolnictwa, regionu". Duży nacisk został położony przez organizację na pokazanie konstruktywnych rozwiązań, będących argumentem na rzecz pozytywnych zmian. Nikt jednak nie miał złudzeń co do wielkości zadań czekających Greenpeace.


Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace'u
< <  |  POCZĄTEK STRONY  |  > >