< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace'u

SKĄD WZIĄŁ SIĘ GREENPEACE?

1. Co to jest organizacja pozarządowa - Non Governmental Organization?

Aby lepiej zrozumieć, skąd się wziął Greenpeace jako organizacja społeczna, warto przyjrzeć się historii takich ruchów w krajach "demokratycznych".

Greenpeace żyje i działa w tradycji, która nie istniała w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Organizacje społeczne powstawały w opozycji do rządu i administracji i zajmowały się problemami źle rozwiązywanymi przez elity.

Ruch organizacji społecznych na Zachodzie

Ruch organizacji społecznych, w tym Greenpeace, wywodzi się z amerykańskiego ruchu praw obywatelskich i ruchu kwakrów. Ruchy te stosowały nieposłuszeństwo obywatelskie jako środek protestu: użycie działania bez przemocy wobec władzy.

Greenpeace nigdy się nie ukrywa, bierze na siebie konsekwencje własnych działań na rzecz zmiany społeczeństwa.

Dobrym przykładem udanego nieposłuszeństwa obywatelskiego jest ruch związkowy komunikujący co złego dzieje się w społeczeństwie. Natomiast ruch zielonych odnosi się do stosunkowo nowego problemu.

Andreas Bernstoff,
Toxic Trade Campaigner,
Greenpeace Niemcy

Organizacja społeczna jest polityczna w tym sensie, że wypracowuje sobie politykę czy strategię, aby osiągnąć konkretny cel. Tym celem może być:

Podstawowym celem ekologicznej organizacji społecznej jest ochrona środowiska.

2. Co to jest Greenpeace? - Wolfgang Pekny, Pełnomocnik Regionalny na Europę Środkową i Wschodnią, Greenpeace Austria.

Greenpeace jest wizją zielonego i pokojowego świata. Cele Greenpeace są wspólne również dla innych grup.

Greenpeace jest:

Greenpeace prowadzi kampanie przez:

Greenpeace działa:

Jak zorganizowany jest Greenpeace?

Greenpeace ma ponad 30 biur krajowych, które przekazują część wypracowanych przez siebie środków na Greenpeace International, który zarządza pieniędzmi. W praktyce tylko część biur krajowych przekazuje pieniądze, pozostałe otrzymują dotacje.

Struktura polityczna

Rada (przedstawiciele wszystkich biur krajowych) wybierają zarząd, który następnie wybiera Dyrektora Greenpeace International.. Rada jest miejscem, gdzie zapadają coroczne ogólne decyzje, dotyczące kampanii i strategii.

Finansowanie

Greenpeace nie otrzymuje żadnych dotacji od przemysłu, wszystkie pieniądze pochodzą od prywatnych osób, a 9 procent pochodzi ze sprzedaży materiałów marketingowych. Całkowity budżet Greenpeace'u wynosi mniej więcej 1/6 budżetu reklamowego niemieckiego przemysłu samochodowego.

Podręcznik prowadzenia kampanii
FWIE, Kraków 1995Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace'u
< <  |  POCZĄTEK STRONY  |  > >