[Wersja offline] Okładka ] [ Spis treści ]

Wanda Stefanik-Palonek
Barbara Oparowska

Grafika z okładki

ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA - PROGRAM
ODRĘBNE ZAJĘCIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLAS 4-6

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 2001
WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ELDONEJO "VERDAJ BRIGADOJ" - "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE
ul. Sławkowska 12 (III p.), PL-31-014 Kraków
tel./fax 48/12/4222264, 4222147, 4218858, tel. 0/603/363-721, SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl
E-mail: zb@eco.pl, WWW: http://zb.eco.pl, GG: 210891
konto: BOS S.A. O/Kraków nr 15401115-105428-27005-00 FWIE swift: code ebos pl pw

Wanda Stefanik-Palonek, Barbara Oparowska

Ścieżka ekologiczna - program. Odrębne zajęcia dla szkoły podstawowej klas 4-6

Copyright Wanda Stefanik-Palonek, Barbara Oparowska

Wydanie I

Kraków 2001

Wydawca: Wydawnictwo "Zielone Brygady"

seria: Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 36

red. serii: Andrzej Żwawa

korekta: Lena Bubel

projekt okładki: Sylwester Mizik

zdjęcie: Liliana Dawidziuk

rysunki: Jarosław Gach

skład: Jacek Gemzik

Podziękowania dla:
dr Danuty Maciejewskiej-Mias, mgr Elżbiety Tyralskiej-Wojtyczy i Jerzego Górskiego

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
http://www.wfos-krakow.eco.pl

ISBN 83-87331-28-7