Wersja offline ] Okładka ] [ Spis treści ]


Piotr Szkudlarek

Grafika z okładki

Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
Komentarz

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 2002
WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ELDONEJO "VERDAJ BRIGADOJ" - "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE
ul. Sławkowska 12 (III p.), PL-31-014 Kraków
tel./fax 48/12/4222264, 4222147, 4218858, tel. 0/603/363-721, SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl
E-mail: zb@eco.pl, WWW: http://zb.eco.pl, GG: 210891
konto: BOS S.A. O/Kraków nr 15401115-105428-27005-00 FWIE swift: code ebos pl pw

Piotr Szkudlarek

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

Wydanie I

Kraków 2002

Wydawca: Wydawnictwo "Zielone Brygady"

seria: Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 38

red. serii: Andrzej Żwawa

projekt okładki: Konstancja Harasymowicz

korekta: Justyna Grabda, Ewa Styrkosz

ISBN 83-87331-35-X