[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

Anna Czapik

CIĘŻKI DZIEŃ PROFESORA OSIKI
- OPOWIADANIE SATYRYCZNE

BZB nr 7

Grafika z okładki


SPIS TREŚCI:Kraków 1994

Wydanie I.

Autor: Anna Czapik

Przedmowa: Andrzej Delorme

Redakcja, opracowanie: Andrzej Żwawa

Grafika na okładce za "Przekrojem", "The New Yorker"

Wydawca:
"Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, Kraków

Nakład 500 egz.

ISBN 83-902421-0-9


[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]