[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

Ireneusz Kania, Andrzej Wierciński, Marek Głogoczowski, Siddhaswarupananda Paramahamsa

"PERU UREWU" -
BIBLIJNE KORZENIE OCHRONY
I NISZCZENIA ŚRODOWISKA

BZB nr 8SPIS TREŚCI:

Grafika z okładki

Kraków 1994

Wydanie I

Autorzy: Ireneusz Kania, Andrzej Wierciński, Marek Głogoczowski, Siddhaswarupananda Paramahamsa

Redakcja, opracowanie: Andrzej Żwawa

Grafika: Agnieszka Ziobrowska

Wydawca:
"Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, Kraków
tel. 222147 w. 15, fax: 222264

Druk:
Copy-druk
Filipa 8/1, Kraków

Nakład 300 egz.

ISBN 83-902421-1-7


[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]