[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

PIELGRZYM POKOJU
...ku wewnętrznej szczęśliwości...
czyli jeszcze raz i jeszcze raz to samo

BZB nr 9

Okładka


SPIS TREŚCI:Kraków 1995

Wydanie I

Tłumaczenie: Agnieszka Ziobrowska

Grafika: Agnieszka Ziobrowska

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24
31-014 Kraków
tel. 48/12/222264, 222147 w.28,
fax: 222264, 222147 w. 22
e-mail: zielbryg@gn.apc.org

Druk:
Bolesław Dębiak,
Lea 114, Kraków
tel. 367978

Nakład 300 egz.

ISBN 83-902421-3-3


[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]