Strona główna Następny
KONFERENCJA NAUKOWA PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE KOMPOSTÓW Z TERENU MIASTA KRAKOWA

WPROWADZENIE

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Celem Konferencji jest znalezienie dróg racjonalizacji gospodarki odpadami na terenie Krakowa.

W narastającej ilości odpadów komunalnych odpady organiczne stanowią znaczny procent. Odpady te mogą być wykorzystywane na drodze znanych i sprawdzonych metod biotechnicznych i stosowane jako cenny nawóz w praktyce rolniczej.

Konferencja ma zapoznać słuchaczy z rozmiarami problemu, związanego z gospodarką odpadami i wskazać racjonalne metody ich zagospodarowania, które powinny być nie tylko skuteczne, ale i uzasadnione ekologicznie. Chodzi bowiem o stworzenie racjonalnego systemu zbierania odpadów, który ciągle jeszcze nie ma u nas wypracowanych tradycji - stąd najprostszą jak dotąd metodą, a zarazem najmniej właściwą jest wywożenie odpadów na składowisko. Nawet najlepsze metody naukowe tworzenia dobrych kompostów bez selektywnej zbiórki i sprawdzonych założeń logistycznych nie będą miały szans wdrożenia.

Dużą rolę należy dostrzec w działaniu władz lokalnych, których decyzje odnośnie organizacji, lokalizacji, wydawania zezwoleń muszą być gruntownie przemyślane. Wiadomo, że najbardziej racjonalnym systemem unieszkodliwiania odpadów jest odbieranie poszczególnych frakcji w miejscu ich powstawania (parki, planty, zieleń miejska, place targowe, markety), a najmniej właściwe jest odzyskiwanie ich ze strumienia odpadów. Ponadto ten ostatni sposób tu i ówdzie stosowany jest przyczyną (jak podaje wiele źródeł) zanieczyszczenia kompostu, którego wykorzystanie może być wówczas znacznie ograniczone.

Życzeniem i oczekiwaniem organizatorów jest uzyskanie konsensusu w postępowaniu z odpadami. Wymiana zdań i opinii uczestników pozwoli na wybranie optymalnych rozwiązań służących naszemu miastu.


  Strona główna Następny

KONFERENCJA NAUKOWA PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE KOMPOSTÓW Z TERENU MIASTA KRAKOWA