Katedra Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28 30-059 Kraków
tel. (012) 66-24-124, 66-24-133
fax. (012) 633-11-70
e-mail: rmmundal@kinga.cyf-kr.edu.pl

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Foundation for the Support of Ecological Initiatives
31-014 Kraków
ul. Sławkowska 12 III p.
tel./fax: 48/12/4222264, 4218858
e-mail: office@fwie.eco.pl
http://www.fwie.eco.pl
PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE KOMPOSTÓW
Z TERENU MIASTA KRAKOWA
Materiały pochodzą z Konferencji Naukowej,
która odbyła się w Akademii Rolniczej w Krakowie w dniu 22 marca 2001 roku.


Wprowadzenie

Produkcja i wykorzystanie kompostów

Szacunek zasobów i jakość kompostu z odpadów zieleni Warszawskiej

Organizacja gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzglednieniem odpadów zielonych na terenie Krakowa

Produkcja i wartość nawozowa kompostów z terenu miasta Krakowa

Selektywna zbiórka odpadów w Austrii na przykładzie miasta Stockerau z uwzględnieniem kompostowania technologią M-U-T-„KYBERFERM“ Stockerau

Kompostownia Kraków - Płaszów - technologia oraz ocena pierwszego półrocza działalności