Maciej Kozakiewicz

 

PUBLICZNE FUNDUSZE
OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE

 

Milieukontakt Oost-Europa
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 1999


Kraków 1999

 

WYDANIE I

 

Autor:
Maciej Kozakiewicz

 

Tytuł
Publiczne fundusze ochrony środowiska w Polsce

 

Wydawca
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, PL 31-014 Kraków
tel. 48 12 4222147, 4222264, 4295332 w. 30 fax: w. 26, 22
tel. 0 603 363 721 sms: 48603363721@text.plusgsm.pl
zb@zb.most.org.pl  
http://www.most.org.pl/zb

oraz

Milieukontakt Oost-Europa

P.O. Box 18185, 1001 ZB Amsterdam, The Netherlands

Phone: +31-20-6392716   Fax: + 31-20-6391379

General e-mail address: info@milieukontakt.nl

 

KOREKTA, SKŁAD:
Andrzej Żwawa

 

ISBN 83-87331-22-8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 83-87331-22-8