FEDERACJA ZIELONYCH

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW "3R"

spalarNIE!

czyli jak powstrzymać lobby spalarniowe i rozwiązać problem odpadów

Oświęcim - Kraków 1994, wydanie pierwsze

Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: Piotr Rymarowicz

Druk: Bolesław Dębiak, ul. Lea 114, 30-133 Kraków, tel. 372133 w.435

 

 

Organizacje, których działacze współuczestniczyli w przygotowaniu publikacji:

FEDERACJA ZIELONYCH - OŚWIĘCIM

skr. poczt. 13

32-606 Oświęcim 6

tel. (0381) 26295

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW "3R"

skr. poczt. 102

31-829 Kraków 31

tel. (012) 435266

fax: (012) 212107

FEDERACJA ZIELONYCH - KRAKÓW

ul. Sławkowska 12

31- 014 Kraków

tel./fax: (012) 222264

tel. (012) 222147 w. 10

e-mail: zielbryg@gn.apc.org, greenbri@alpin.gn.apc.org

wydano z pomocą finansową the Environmental Partnership for Central Europe

- a Project of the German Marshall Fund of the U.S.A.

Każda część niniejszej publikacji może zostać przedrukowana bez wiedzy i zgody autorów i wydawcy, pod warunkiem podania źródła (w przypadku przedruków źródła pierwotnego) i przesłania egzemplarza publikacji na jeden z podanych powyżej adresów.

Spis Treści