"Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]


Inne publikacje w ofercie WZBObecnie odchodzimy od sprzedaży cudzych publikacji, dlatego większosc tytułów z poniższej listy nie jest już u nas dostępna.

okładka
Recykling - katalog 97/98, OTZO, Kraków 1997, ISBN 83-903714-5-6, 102 s. A4, kolorowa, foliowana okładka 278 g, 0 zł . Katalog zawiera dane o ponad 300 największych krajowych instytucjach i przedsiębiorstwach oferujących: * systemy zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych * urządzenia i technologie utylizacji odpadów * projektowanie, budowę i rekultywację składowisk odpadów * pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych * przetwórstwo makulatury, stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych * utylizację odpadów specjalnych. W dodatkach podano spisy i adresy regionalnych skupów surowców wtórnych oraz lokalnych przedsiębiorstw gospodarki odpadami - razem 2150 firm. (zob. ZB nr 4(106)/98, s.64; 7(109)/98, s.66).
zamówienie ]
okładka
Informator rolnictwa ekologicznego 2002, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, ISSN 1644-1648, 96 ss. A5 + kolorowa, foliowana okładka, 3 zł.
Nakład wyczerpany.
okładka
Andrzej Pakłowski, Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej, F.H.U. "Dom", Kraków 1997, ISBN 83-908436-0-9, 152 s.A5, foliowana okładka, 203 g, 17 zł. Szczegółowo omawia leczenie 100 różnych chorób przy pomocy aloesu i preparatów sporządzonych na jego bazie; ponadto opisuje funkcjonowanie układów, z których zbudowany jest organizm człowieka oraz skład chemiczny i działanie Aloe vera.
Nakład wyczerpany.
okładka
Andrzej Pakłowski, Aloes i inne środki naturalne w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej, F.H.U. "Dom", Kraków 1998, 144 ss. A5, foliowana okładka, 17 zł. Omawia leczenie 65 chorób przy pomocy m.in. aloesu, produktów pszczelich, witamin, makro- i mikroelementów. Dodatkowo opisuje mleczko, miód, pyłek i kit pszczeli, czosnek, kilkadziesiąt witamin, makro- i mikroelementów obecnych w organizmie człowieka i niezbędnych dla jego funkcjonowania.
Nakład wyczerpany.
okładka
Witold St. Michałowski, Hejże na Bieszczady, Fundacja ODYSSEUM, Warszawa 1993, ISBN 83-86010-00-2, 255 s.A6, 158 g, 5 zł. Proza Michałowskiego, przeplatana jest w tej książce poezją Tadeusza Andrzeja Olszańskiego, a wszystko to w celu: "wypowiedzenia innym językiem tego, co jest w tej książce najgłębsze i chyba najważniejsze - miłości do Bieszczadów." W. St. Michałowski publikuje w prasie regionalnej i w prasie polonijnej Kanady, Stanów Zjednoczonych i Australii. Jego działalność nie kończy się na pisaniu; jest organizatorem obozów w Bieszczadach, jego pomysłem jest zorganizowanie foto safari w Karpatach. Książka porusza szereg problemów m.in. wpływ turystyki na "dzikość" Bieszczadów, przedstawia spory toczone o ich przynależność. To rzadka na rynku pozycja, pokazująca ile trudu potrzeba aby Bieszczady nie poddały się niszczącej sile cywilizacji. Nie brak w niej barwnych opisów przyrody oraz studenckich eskapad, jej lektura to spora dawka wiedzy i relaks - przyjemne z pożytecznym!
Nakład wyczerpany.
okładka
Tadeusz Łubiarz, Puszcza Niepołomicka. The Niepolomice Primeval Forest, ŁUT, Kraków 1998, ISBN 83-910741-0-2, 200 s.A4 w układzie poziomym, 1135 gram, 45 zł. Album ten jest pierwszym wydawnictwem tego typu poświęconym w całości przyrodzie Puszczy Niepołomickiej. Piękno i bogactwo flory i fauny puszczańskiej zostało ukazane na 243 fotografiach barwnych. Fotografie te opatrzone krótkim opisem w języku polskim i angielskim wprowadzają czytelnika w atmosferę życia przyrody na zasadzie następujących po sobie pór roku - od wczesnej wiosny do końca zimy. Powyższa publikacja jest cennym materiałem edukacyjnym dla ludzi, których fascynuje przyroda. Zobacz także stronę o albumie.
Nakład wyczerpany.
Tadeusz Łubiarz, Puszcza Niepołomicka. The Niepolomice Primeval Forest (CD), 243 zdjęcia przyrodnicze wysokiej jakości z opisami. Dodatkowo mapa i 7 sekwencji video (z komentarzem dźwiękowym) z najciekawszych miejsc Puszczy. ISBN 83-910741-1-0, 96 g, 20 zł w tym VAT. Minimalne wymagania sprzętowe: IBM PC Windows 95, 98, NT, procesor 486 DX, 8 MB RAM, SVGA 800x600 high-color, CD-rom x 2.
Nakład wyczerpany.
okładka
Józef Maciuszek, Jak pozyskać partnerów do network marketingu?, Huget OSD, Kraków 1999, ISBN 83-908436-2-5, ok. 186 s.A5, kolorowa foliowana okładka, 224 g, 22 zł. Autor jest doktorem psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i trenerem biznesu. Z jego książki dowiemy się m.in.: Jak postępować z ludźmi, wywierać na nich wpływ i zjednywać sobie sympatię. Jak skutecznie przekonywać i namawiać. Jak motywować siebie i innych do pracy. Jak przeprowadzić prezentację. Książka zawiera sprawdzone rady przydatne dla każdego dystrybutora network marketingu - będą też przydatne dla działaczy społecznych, liderów itd. Jest narzędziem pracy gwarantującym dobre wyniki.
Nakład wyczerpany.
okładka
Katalog pozarządowych inicjatyw ekologicznych 98/99, OTZO i TNZ, Kraków - Oświęcim 1999, wyd. drugie (uzupełnione o nowe dane na podstawie ankiet oraz wg nowego podziału administracyjnego kraju), ISBN 83-906973-4-3, 244 s.A4, 644 g, 15 zł w formie książkowej (8 zł dla organizacji ekologicznych, które w 1998 r. przesłały ankietę z danymi do Katalogu lub prześlą ją łącznie z zamówieniem), 10 zł dyskietka (4 zł dla organizacji ekologicznych na warunkach jw.). Zawiera informacje o 638 organizacjach społecznych i innych podmiotach zajmujących się ochroną środowiska, indeks tematyczny, wojewódzki i alfabetyczny. Organizacje skatalogowane są według województw (z uwzględnieniem nowego podziału administracyjnego), w których posiadają swoje siedziby; w każdym województwie nazwy organizacji uporządkowane są alfabetycznie. Zadaniem Katalogu jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym bieżących informacji na temat działających na terenie kraju organizacji ekologicznych. Powinien znaleźć się w każdym urzędzie, ponieważ według art. 100 znowelizowanej ustawy o ochronie środowiska do obowiązków organów administracji publicznej należy powiadamianie organizacji społecznych o przygotowywanych inwestycjach. Dostępny bezpłatnie w Internecie pod adresem: www.most.org.pl/katalog_poe (zob. ZB nr 6(108)/98, s.75; 8(110)/98, s.72; 7(109)/98, s.66). Nakład wyczerpany.
okładka
Materiały z seminarium pt. Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie - Oświęcim '97 (red. Marta Matuzik, Beata Przybylska, Piotr Rymarowicz), OTZO i TNZ, Kraków - Oświęcim 1997, ISBN 83-906973-1-9, 160 s.A4, 443 g, 30 zł (10 zł dla organizacji ekologicznych) + dodatek Wzorcowe teksty aktów prawnych wydawanych przez gminy, 24 s.A4 (30 zł). Materiały zawierające informacje związane z gospodarką odpadami w gminie, m.in.: * finansowanie gminnych inwestycji w gospodarce odpadami * sposoby zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w związku z lokalizacją składowisk odpadów komunalnych * gospodarka opadami niebezpiecznymi w gminach. W dodatku umieszczono m.in.: wzorcowe teksty aktów prawnych (uchwał itd.) wydawanych przez gminy wraz z komentarzem, opracowane przez prof. Marka Górskiego z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. (zob. ZB nr 7(109)/98, s.66).
Nakład wyczerpany.
okładka
Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie (praca zbiorowa), OTZO, Kraków - Oświęcim 1996, ISBN 83-903714-3-X, 128 s.A4, 333 g, 5 zł. Przekrojowe opracowanie na temat zasad organizacji i finansowania gminnych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych - selektywnej zbiórki, kompostowania i recyklingu oraz procedur lokalizacji inwestycji związanych z utylizacją odpadów. Zawiera także opisy funkcjonujących systemów na terenie kraju.
Nakład wyczerpany.
Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie, TNZ, OTZO i FWIE, Kraków - Oświęcim 2000, wyd. drugie zmienione, ISBN 83-906973-9-4, 150 s.A4, 403 g, 30 zł (dla organizacji ekologicznych po kosztach przesyłki). W poradniku znalazły się teksty z konferencji "Gminne i regionalne programy zagospodarowania odpadów - 10 lat doświadczeń" i "Gospodarka odpadami w gminie - najlepsze krajowe przykłady", a także przygotowane specjalnie na potrzeby tej publikacji. Omówiono: problematykę zagospodarowania odpadów w gminie i gospodarki odpadami w świetle aktualnych przepisów prawa, zasady tworzenia programów gospodarki odpadami komunalnymi, źródła finansowanie przedsięwzięć dotyczących zagospodarowania odpadów, sposoby radzenie sobie z konfliktami wokół inwestycji dotyczących zagospodarowania odpadów, formy organizacyjne gospodarki odpadami, alternatywne w stosunku do spalania metody unieszkodliwiania odpadów medycznych. Zaprezentowano także najlepsze programy gospodarki odpadami (Żywiec, Słubice, Raciechowice, Kąty Wrocławskie, Cieszyn, "Dolina Redy i Chylonki") i rozwiązania praktyczne w zakresie zagospodarowania odpadów.
Nakład wyczerpany.
okładka
Halina Wiesława Dobrucka, Przyroda mój dom, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1998, ISBN 83-85109-85-4, 80 s.B6, 89 g, 5 zł. Jest to zbiór opowiadań - krótkich poetyckich narracji i dłuższych historii, których bohaterem jest Przyroda, obserwowana okiem bacznego i wrażliwego obserwatora. Autorka poprzez spotkania z naturą rozpoznaje zarówno siebie jak i nasz wspólny los. Spotkania te są wędrówką, do podjęcia której nas zaprasza. (zob. ZB nr 1(127)/99, ss.50-51).
Nakład wyczerpany.
okładka
Hydrobotaniczne metody oczyszczania ścieków (red. Sławomir Pietrasik), OTZO i TNZ, Kraków 1998, ISBN 83-906973-2-7, 78 s.A4, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 220 g, 15 zł (5 zł dla organizacji ekologicznych), Publikacja szeroko opisująca metody oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu roślin hydrofitowych. Można więc w niej przeczytać m.in. o oczyszczalniach korzeniowych i trzcinowych według technologii duńskiej, funduszach wspierających budowę takich oczyszczalni w Polsce, a także zapoznać się z opisami istniejących w naszym kraju obiektów hydrobotanicznego oczyszczania ścieków (zob. ZB nr 7(109)/98, s.66).
Nakład wyczerpany.
okładka
Gospodarka odpadami. Przykłady rozwiązań, OTZO, Kraków 1998, ISBN 83-903714-7-2, 60 s.B5, kolorowa, foliowana okładka, zdjęcia, kolorowa wkładka, 121 g. Rozwiązania przedstawione w broszurze mogą w przyszłości stać się elementami pełnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, a należą do nich np.: kotłownia na odpady drzewne, kompostownie poligonowe na odpady zielone, sortownia odpadów, instalacja odzysku biogazu z wysypiska, system zbiórki odpadów w gminie wiejskiej czy system zbiórki odpadów szklanych na obszarze Polski południowo-wschodniej. Broszura zawiera również przykłady działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami prowadzonych przez urzędy, firmy oraz organizacje pozarządowe.
Nakład wyczerpany.
okładka
Lutz Ribbe, Transport. Polityka komunikacyjna w Polsce - na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi (seria Zielone sąsiedztwo), Agencja Reklamowo-Wydawnicza A.Grzegorczyk, Warszawa 1998, ISBN 83-86902-87-6, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 30 s.B5, 74 g. Komunikacja od dawna nie jest już tylko problemem ochrony środowiska. Niniejsza broszura jest próbą oceny polskiej polityki z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, a zawarta diagnoza wpływu Zachodu na rozwój transportu w Europie Środkowej i Wschodniej uwzględnia przyszły rozwój komunikacji w Polsce.
Nakład wyczerpany.
Ekoturystyka - Urlop u EKOrolników 1999, ECEAT-Poland, Stryszów 1999, 48 ss. B5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 6 zł. Wakacje, pobyty sobotnio-niedzielne i spotkania (seminaria) w gospodarstwie ekologicznym to raj dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie. Katalog zawiera dokładny opis 87 gospodarstw na terenie całego kraju.
Nakład wyczerpany.
okładka
Szymon Kobyliński, Bajki serio z menażerią, Wyd. Orenda, Warszawa 1995, ISBN 83-86346-03-5, 22 s.B5, kolorowa, foliowana okładka, kolorowe ilustracje, 81 g, 6 zł. Książeczka dla dzieci, napisana i zilustrowana przez znanego rysownika. Zawiera wierszyki-bajki o zwierzętach, pełne humoru i kalamburów. Znakomicie spełnia swoją funkcję dydaktyczną, dostarczając w sposób przystępny - bo w formie żartu i zabawy - podstawową wiedzę o charakterystycznych cechach różnych gatunków zwierząt.
Nakład wyczerpany.
okładka
Lutz Ribbe, Rolnictwo. W kraju bocianów (seria Zielone sąsiedztwo), Agencja Reklamowo-Wydawnicza A.Grzegorczyk, Warszawa 1998, ISBN 83-86902-87-6, kolorowa, foliowana okładka, 44 s.B5, 88 g. Publikacja kreśli wizerunek Polski - "kraju bocianów", z jej strukturą rolną i produkcyjną. W Polsce rolniczej uwzględnione zostają przede wszystkim aspekty ekologiczne, a także użycie pestycydów, sytuacja zaopatrzeniowa, nawożenie czy warunki pracy i życia rolników oraz zależność pomiędzy rolnictwem a polityką UE.
Nakład wyczerpany.
okładka
Elżbieta Janik-Ramus, Olejek drzewa herbacianego - właściwości i zastosowanie, Ramix s.c., Kraków 1999, ISBN 83-911621-0-9, 40 s.A5, foliowana okładka, 59 g, 3 zł. Książka zawiera zbiór informacji o pozyskiwaniu, składzie, właściwościach i zastosowaniu olejku drzewa herbacianego, stosowanego m.in. do pielęgnacji ciała, odstraszania owadów, utrzymywania higieny pomieszczeń. Autorka opisuje także sposób jego wykorzystania do pielęgnacji zwierząt oraz przy konkretnych dolegliwościach, jednak zaznacza, że książka nie jest podręcznikiem medycznym i nie ma służyć leczeniu kogokolwiek ani jakiegokolwiek schorzenia, ponieważ w przypadku choroby wymagana jest konsultacja lekarska.
Nakład wyczerpany.
okładka
Maciek Osuch, Żyć w szkole i przetrwać czyli rzecz o prawach ucznia, GOW SA, Katowice 1998, ISBN 83-85862-31-5, 104 s.B5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 185 g. "Książka ta ma charakter poradnika i jest odpowiedzią na potrzeby uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy w dużej części są nieświadomi istnienia praw, na które mogą się powoływać w przypadku sporów, sytuacji konfliktowych czy trudności. Zasadniczą część poradnika stanowi interpretacja aktów prawnych regulujących funkcjonowanie szkoły na poziomie uczeń - nauczyciel, uczeń - dyrekcja" - Joanna Królczyk (zob. ZB nr 4(130)/99, s.54).
Nakład wyczerpany.

Patrz także: publikacje powstałe przy współudziale WZB


"Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Eldonejo "Verdaj Brigadoj" - Publishing House "Green Brigades"