"Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]


Publikcje powstałe przy współudziale WZB - opisy


okładka
Ekologiczna mapa Krakowa / Ecological Map of Cracow, wyd. I, Kraków 2005, 2 kolorowe s. A2, 0 zł. Ekologiczna Mapa Krakowa została opracowana przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych - Wydawnictwo "Zielone Brygady". Wydanie jej było możliwe dzięki dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Na Mapie zaznaczono lokalizację tylko niektórych podmiotów wybranych ze strony Wirtualnych Targów Ekologicznych. Pod tym adresem można znaleźć więcej informacji dotyczących instytucji zamieszczonych na Mapie oraz wpisy innych firm. Ponadto Mapa zawiera ścieżki rowerowe. Wykaz pojemników do segregacji odpadów oraz aptek, w których można oddawać przeterminowane leki, jest aktualny w momencie oddania Mapy do druku. Urząd Miasta Krakowa przedstawi najnowszy ich wykaz wiosną 2006 roku. Część podanych lokalizacji pojemników do segregacji odpadów, pojemników PCK na ubrania oraz aptek mieści się poza przedstawionym na Mapie obszarem.
Ecological Map of Cracow was prepared by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych - Wydawnictwo "Zielone Brygady" ("Green Brigades" Publishing House). Publication of the map was possible thanks to donation from "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich". Only some locations were chosen from Ecological Virtual Fairs and marked on the map. On this particular website more information about other companies and institutions can be found. The Map includes also cycle tracks. The most recent listing of containers for segregating waste as well as stale medicine is available at the moment printing of the map. The Cracov City Hall will introduce an updated listing in spring 2006. Some of the waste containers and Polish Red Cross containers for clothes as well as chemist's shops collecting the stale medicines are located beyond the map area.
Nakład wyczerpany
okladka
Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agata Bartosiewicz, Co każdy przedszkolak o śmieciach wiedzieć powinien?, wyd. I, Kraków 2002, ISBN 83-87331-40-6, 32 kolorowe s. A4 w kształcie kosza na śmieci, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 10 zł. Jest to zestaw oryginalnych, bardzo bogato ilustrowanych ćwiczeń opisujący zagadnienia odpadów komunalnych, od wytworzenia śmieci w domu przez ich segregację, recykling, kompostowanie aż po inne metody utylizacji. Adresowany jest do sześciolatków i zerówkowiczów szkolnych. Oprócz prześledzenia informacji o odpadach przedstawianych przez przyjazną postać "Śmiecioludka", każde z ćwiczeń wymaga samodzielnej pracy przedszkolaka (kolorowanie koszy do segregacji, wycinanie przykładowych śmieci i umieszczanie ich w odpowiednim koszu, przechodzenie labiryntu itp.). Dodatkową atrakcją jest gra planszowa i sticker (samoprzylepny znaczek) do przyklejania np. na lodówce, przypominające o praktycznych a zarazem proekologicznych metodach zagospodarowywania odpadów w domu i przedszkolu. Przeczytaj także recenzje. Sugerujemy zwrócenie się do odpowiedniego funduszu lub wydziału ochrony środowiska o środki na zakup ww. publikacji.
Nakład wyczerpany Zob. nowe wydanie
okładka
Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła, Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien? Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, wyd. 3, Kraków 2003, ISBN 83-87331-45-7, 44 s. B5, kolorowa, foliowana okładka, 10 zł. Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych pogrupowanych tematycznie w czterech rozdziałach obejmujących problematykę ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, metod ich unieszkodliwiania, gospodarowania odpadami w miastach i gminach oraz wpływu mieszkańców na nią. Obok celu, wykazu potrzebnych pomocy, czasu trwania, miejsca i metod realizacji zajęć oraz ich proponowanego przebiegu, w opisie każdego ćwiczenia zamieszczone są również aktualne dane dotyczące odpadów wraz z adresami stron internetowych instytucji zajmujących się tematyką odpadów. Książka adresowana do uczniów klas V i VI klas szkół podstawowych oraz I i II gimnazjów. Proponujemy po 1 egz. dla każdego ucznia i nauczyciela. Przeczytaj także recenzje.
Nakład wyczerpany Zob. nowe wydanie
okładka
Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła, Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien? Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych - poradnik dla nauczyciela, wyd. 3, Kraków 2003, ISBN 83-87331-46-5, 60 s. B5, kolorowa, foliowana okładka, 10 zł. Materiał zawarty w zestawie zawiera podstawowe definicje i metody postępowania z odpadami komunalnymi oraz ciekawe rozwiązania praktyczne prowadzenia lekcji, głównie przy użyciu aktywnych metod nauczania. Podane w prosty i przystępny sposób, do realizacji głównie w ramach lekcji przedmiotów przyrodniczych, ścieżek międzyprzedmiotowych oraz godzin wychowawczych. Proponujemy po 1 egz. dla każdego nauczyciela. Przeczytaj także recenzje.
Od grudnia 2001 zestaw ten osiągnął już w kolejnych wydaniach nakład ponad 4 tys. egz.! Nakład wyczerpany Zob. nowe wydanie
okładka
Jolanta Pecia, Zostań przyjacielem przyrody. Opowiadania i ćwiczenia dla przedszkolaków, Kraków 2003, ISBN 83-87331-36-8, 32 s. A4. Książeczka adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera zbiór opowiadań, w których w sposób przystępny dla dzieci poruszane są problemy przyrody. Bohaterowie, którymi najczęściej są zwierzęta i rośliny, wyrażają własne uczucia, przez co oddziaływują na emocje dzieci. Opowiadania uczą współczucia, szacunku do zwierząt i roślin, pobudzają wyobraźnię oraz pomagają zrozumieć potrzebę dbania o przyrodę. Dzieci zdobywają wiedzę dot. życia wybranych roślin i zwierząt oraz skutków, jakie muszą one ponosić w wyniku bezmyślnej działalności człowieka. Po każdym z opowiadań zamieszczono zadanie w formie ilustracji. Służą utrwaleniu wiadomości i przejściu z biernego słuchania do czynnego działania oraz przeniesieniu oddziaływać na dom rodzinny i najbliższe otoczenie dziecka.
Nakład wyczerpany [ 
treść ]
okładka
Kazimierz Liana Wiosenna fala. Opowiadania, Kraków 2003 ISBN 83-87331-38-4, 120 s. A5, 1 zł. Dwa opowiadania stylizowane na wspomnienia lub może rzeczywiście będące wspomnieniami, napisane w pierwszej osobie, potocznym, gawędziarskim językiem. W jednym bohater jako bardzo młody człowiek zostaje powołany do wojska w stanie wojennym, w drugim na początku lat dziewięćdziesiątych pracuje w Paryżu na czarno. W obu znajdziemy ogromną ilość barwnie opisanych wydarzeń z codziennego życia żołnierzy z poboru względnie turystów zarobkowych, poznamy patologiczne układy istniejące w ich środowiskach w obu też dowiemy się jak bohater sobie z nimi radzi. A radzi sobie świetnie, jest człowiekiem czynu, umie się przystosować, potrafi sprostać najtrudniejszym sytuacjom. Najważniejsze jednak, że zawsze pozostaje sobą, przyjmuje obowiązujące reguły ale nie identyfikuje się z nimi, nie robi niczego co budzi jego sprzeciw. Nawet odmawia wykonania rozkazu. -> więcej
Nakład wyczerpany
Małopolski Informator Ekologiczny, 150 s. A5
Nakład wyczerpany

okładka
Rafał Rafalski Brytyjski ruch Road Protesters. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 150 s. A5. Książka omawia początki i rozwój brytyjskiego ruchu Road Protesters. Ruch pojawił się w Wielkiej Brytanii na początku lat dziewięćdziesiątych, jako odpowiedź na zmiany w polityce transportowej państwa. Wraz z redukcją i prywatyzacją publicznego transportu kolejowego społeczeństwo wyspiarskie stanęło przed widmem kryzysu transportowego. Rozwianiem problemu miało być według koncepcji rządu pani premier Margaret Thatcher budowa nowych dróg i autostrad. I tu dochodzimy do sedna społecznego-ekologicznego konfliktu. Ekolodzy związani z ruchem Road Protesters postulują inne rozwiązania. Zamiast inwestycji w sektor drogowy (niezwykle w Anglii rozbudowany) postulują powrót do transportu zorganizowanego, czyli koleji oraz transportu autobusowego. Wskazują na bardziej przyjazne środowisku naturalnemu aspekty transportu zorganizowanego, jakimi są: zmniejszenie emisji spalin, zachowanie miejsc przyrodniczo cennych, ochrona społeczności lokalnych. Publikacja przedstawia szerszą genezę zjawiska, nie ogranicza się jedynie do przedstawienia racji jednej z stron konfliktu społecznego. Jednocześnie przedstawia ruch Road Protesters w całej jego okazałości (bardzo bogata dokumentacja fotograficzna) począwszy od jego narodzin, a skończywszy na efektach działań ekologów. Książka jest także zapisem zmian w podejściu do ekologii zarówno polityków, jak i tzw. przeciętnych obywateli w krajach Zachodu. Historia tych zmian jest prawie nieznana w Polsce, chociaż wiele wskazuje, iż nasz kraj będzie podążał bardzo podobną ścieżką. Poprzez pryzmat jej historii książka omawia najważniejsze problemy ekologiczne współczesnego świata. Z racji na temat i duże zainteresowanie, jakie wzbudzają kontrowersje wokół polityki transportowej, niniejsza publikacja ma szansę dotarcia do licznego grona czytelników, a tym samym rozbudzenia ich wrażliwości ekologicznej. Może ona mieć także duże znaczenie dla ruchu ekologicznego, pomagając mu w jego samokreśleniu się, a tym samym pomagając w budowie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Nakład wyczerpany
okładka
Ken Schoolland, Przygody Jonatana Poczciwego. Odyseja wolnego rynku, ZB i Instytut Liberalno-Konserwatywny, Kraków 2000, ISBN 83-88017-02-0, 112 s.A5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 15 zł. Na prostych i przystępnych przykładach pokazuje absurdy współczesnego, opartego na państwowym przymusie i przeżartego etatyzmem społeczeństwa (ściśle rzecz biorąc, chodzi tu o Stany Zjednoczone, ale większość rozdziałów można zastosować również i do innych krajów, w tym do Polski). Do tej pory książka ta została przetłumaczona na wiele języków, m.in. na niderlandzki, litewski, norweski, rumuński, rosyjski, serbski). Na Hawajach, gdzie mieszka autor, została dopuszczona jako pomocniczy podręcznik do nauki ekonomii dla dzieci w tamtejszych szkołach. Zobacz: ZB nr 9(154)/2000, s. 59. Przeczytaj także recenzje.
Nakład wyczerpany
okładka
Marcin Hyła, Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów, Kraków 1996, ISBN 83-905050-0-2, 76 s.A4, kolorowa okładka, ilustracje, 203 g, 5 zł. Książka jest częścią ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie. Jego celem jest zmiana zachowań społecznych: zwiększenie liczby przejazdów rowerem w miastach, a przez to ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Miasta dla rowerów adresowane są do wszystkich, którym bliska jest idea życia zgodnego z naturą, a także do radnych i urzędników, urbanistów i planistów, dziennikarzy i publicystów oraz młodzieży. To również poradnik dla działacza ekologicznego. "Chcemy pokazać możliwe a pomijane rozwiązania, chcemy przekonać decydentów o konieczności i opłacalności inwestycji, które uczynią nasze miasta przyjaznymi dla roweru. Przede wszystkim chcemy jednak przekonać społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, że do szkoły, pracy czy na zakupy można łatwo i wygodnie pojechać na rowerze. (...) Treść książki jest przekonująca, podana w żywy, sugestywny sposób, a zestawione argumenty trafnie dobrane." - prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, b. Główny Architekt Miasta Krakowa. Przeczytaj także ZB nr 9(87)/96, s.91; 7(109)/98, s.69; GB nr 2(21)/96, s.12).
Nakład wyczerpany
okładka
Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Transport, FWIE, Kraków 1994, ISBN 83-902421-2-5, 36 s.A4, ilustracje, 74 g, 5 zł. Zestaw dydaktyczny pozytywnie zaopiniowany przez doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. Przydatny dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Jest przeznaczony również dla członków organizacji zainteresowanych edukacją ekologiczną w tym zakresie. Nietypowa forma wydania zestawu na kolorowych, luźnych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości, sprawia, że opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup. W zestawie splatają się dwa elementy: * informacyjno-teoretyczny - zawierający dane dotyczące zagrożeń środowiska spowodowanych przez motoryzację; * dydaktyczny - zawierający propozycje obserwacji, ćwiczeń, doświadczeń, gier, zabaw, inscenizacji, scenariuszy itp. zarówno w terenie, jak i w klasie, indywidualnie, z podziałem na grupy oraz zespołowo.
Nakład wyczerpany
okładka
Prawo ochrony środowiska, praca zbiorowa pod red. Tomasza Walkowicza i Izabeli Mleczko, FWIE, TNZ, Kraków 2001, ISBN 83-87331-31-7, okładka miękka, 100 s. A4, 268 g. W publikacji omówione zostały regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska z 27.4.2001, która dostosowuje nasze przepisy do wymagań Unii Europejskiej. W publikacji przedstawiono przepisy ogólne ustawy, główne zadania jakie przewidziane zostały do realizacji przez organy administracji publicznej oraz omówiono strukturę innych ustaw, których przepisy odwołują się do przepisów Ustawy. W publikacji omówione zostały także wymagania dotyczące pozwoleń ekologicznych, w tym nowo wprowadzonego pozwolenia zintegrowanego. Scharakteryzowany został system ochrony jakości wprowadzający nowe wymagania dotyczące przedsiębiorców i organów administracji publicznej w zakresie ochrony zasobów środowiska. W publikacji omówiono także przepisy dotyczące dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku i ocen oddziaływania na środowisko zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska i prawie międzynarodowym. Omówiono także wybrane zagadnienia dotyczące środków finansowo-prawnych, w tym nową instytucję w polskim prawie - program dostosowawczy. W publikacji znajdują się również materiały szkoleniowe firmy Atmoterm sp. z o.o. pt. "Obowiązki podmiotów gospodarczych w świetle nowej ustawy Prawo ochrony środowiska".
Nakład wyczerpany [ treść ]
okładka
Kompostowanie odpadów - dobry interes czy uciążliwa konieczność?, praca zbiorowa pod red. Piotra Rymarowicza i Izabeli Mleczko, FWIE, TNZ, Kraków 2001, ISBN 83-914267-3-4, okładka miękka, 120 s. A4, 322 g. Publikacja promuje kompostowanie jako najlepszą metodę unieszkodliwiania odpadów organicznych. Może być pomocna w dokonywaniu wyboru technologii kompostowania i metody zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie. Powstała w oparciu o materiały z konferencji o tym samym tytule. W publikacji przybliżono nowe technologie biologicznego unieszkodliwiania odpadów, systemy: Kneer, MUT - Herhof i MUT - Kyberferm na przykładzie funkcjonujących kompostowni w Zabrzu, Żywcu, Krakowie Płaszowie i Stockerau w Austrii. Przedstawiono kryteria wyboru technologii. Zaprezentowano potencjalne źródła finansowania inwestycji w zakresie zagospodarowania odpadów organicznych. Przedstawiono wyniki doświadczeń badających wartość nawozową kompostów i wermikompostów. Ponadto dokonano oceny sytuacji w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce i omówiono regulacje prawne w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi na tle przepisów Unii Europejskiej. W publikacji przedstawiono także doświadczenia mieszkańców miasta Stockerau w Austrii w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Publikacja zawiera tekst dyrektywy UE 1999/31/EC z 26.4.1999 ws. ziemnych składowisk odpadów oraz listę dostawców urządzeń i technologii do kompostowania odpadów. Obowiązkowa lektura dla wszystkich samorządów wprowadzających systemy gospodarki odpadami.
Nakład wyczerpany [ treść ]
The European Beaver in a New Millennium. Preceedings of 2nd European Beaver Symposium, 27-30 September 2000, Białowieża, Poland
[
zamówienie ]
Żyjące miasto - zbiór tekstów na tematy związane z zagospodarowaniem przestrzennym i ekologią miast. Znajdują się w niej artykułu Olafa Swolkienia, Anny Nacher, Jacka Zachary, Krzysztofa Skalskiego, Bartosza Szydłowskiego. Teksty dotyczą współczesnej architektury miejskiej, sztuki, ekologii miasta, programów rewitalizacji zaniedbanych dzielnic mieszkaniowych.
okładka
Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła Jak gospodarować odpadami komunalnymi w gminie? Kampania informacyjno-edukacyjna w Jaśle zamówienie ]
okładka
Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła Jak chronić Zlewnię Górnej Raby? Broszura edukacyjna "Jak chronić Zlewnię Górnej Raby?" powstała w ramach Programu Edukacji Ekologicznej realizowanego przez ZwiązekGmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. Związek zajmuje się budową systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gmin leżących w zlewni rzeki Raby. Broszura powstała w wyniku potrzeb lokalnych związanych z brakiem zrozumienia ze strony mieszkańców zlewni dla realizacji zadań inwestycyjnych objętych programem Związku. Brak poparcia dla niektórych inwestycji, wynika z różnej oceny i subiektywizmu w odczuwaniu zjawisk wpływajacych na stan srodowiska i zdrowie ludzi. Broszura podzielona została na cztery części:
1. Woda wokół nas
2. Skąd się biorą zanieczyszczenia wody?
3. Czy woda pitna zbiornika Dobczyckiego jest zagrożona?
4. Jak chronić wodę w naszej zlewni?
zamówienie ]
okładka
Nowe regulacje prawne w zakresie odpadów na tle dyrektyw Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. Piotra Rymarowicza i Dominika Uhlika, FWIE, TNZ, Kraków 2001, ISBN 83-87331-30-9, okładka miękka, 160 s. A4, 322 g. W publikacji znalazły się teksty z konferencji o tym samym tytule. Dokonano oceny stopnia dostosowania przepisów krajowych dotyczących odpadów do wymogów Unii Europejskiej. Omówiono zasady gospodarowania odpadami komunalnymi określone w prawie unijnym i nowej ustawie o odpadach (w tym przepisy dotyczące spalania i składowania odpadów). Omówiono także przepisy dotyczące odpadów niebezpiecznych i specjalnych. Przedstawiono obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie ewidencji odpadów, spalania, składowania i międzynarodowego obrotu odpadami określone w nowej ustawie o odpadach oraz ustawie o opakowaniach. Przedstawiono obowiązki i uprawnienia gmin w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz zadania organów administracji publicznej w związku z wdrażaniem nowych ustaw ekologicznych. W publikacji omówione zostały także najnowsze krajowe i unijne przepisy w zakresie zużytych wyrobów (ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej), a także rola Inspekcji Ochrony Środowiska we wdrażaniu tych ustaw. W aneksie umieszczono tekst Dyrektywy 2000/76/WE ws. spalania odpadów.
Nakład wyczerpany. [ treść ]
okładka
Konferencja naukowa "Produkcja i wykorzystanie kompostów z terenu miasta Krakowa"
Nakład wyczerpany [ 
treść ] + [ offline ]
Maciej Kozakiewicz, Publiczne fundusze ochrony środowiska w Polsce, Milieukontakt Oost-Europa i ZB, Kraków 1999, ISBN 83-87331-22-8, 12 s.A4, miękka okładka. Publikacja skrótowo omawia możliwości korzystania z dotacji z Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji EkoFundusz, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez polskie pozarządowe organizacje ekologiczne. Podaje adresy tych funduszy.
Nakład wyczerpany. [ treść ]
Maciej Kozakiewicz, Możliwości finansowania ze środków publicznych działań na rzecz ochrony środowiska realizowanych przez pozarządowe organizacje ekologiczne, Milieukontakt Oost-Europa i ZB, Kraków 1999, ISBN 83-87331-21-X, 20 s.A4, miękka okładka. Publikacja przedstawia jakie możliwości korzystania z dotacji z Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji EkoFundusz, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają polskie pozarządowe organizacje ekologiczne.
Nakład wyczerpany. [ treść ]
okładka
Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego. Propozycja organizacji ekologicznych, Kraków 1999, ISBN 83-87331-17-1, 80 s.A5, 111 g, 2 zł. Książka zawiera opis propozycji organizacji ekologicznych, zaprezentowany m.in. podczas nieformalnego spotkania ministrów ochrony środowiska z krajów nadbałtyckich w Saltsjobaden w Szwecji w październiku 1996 roku. Propozycje te dotyczą polityki sektorowej w dziedzinie rolnictwa, energii, rybołówstwa, leśnictwa, przemysłu, turystyki i transportu, a także sposobów ochrony przyrody i bioróżnorodności, postępowania z ropą naftową czy ekotechnologii oczyszczania ścieków. Znajduje się tu także opis sposobów wspierania lokalnej Agendy 21 i działań na szczeblu lokalnym, krajowym oraz europejskim.
Nakład wyczerpany. [ treść ]
okładka
Uczestnictwo społeczne w ochronie środowiska w Polsce, Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego i ZB, Kraków 1999, ISBN 83-87331-14-7, 40 s.A4, 152 g, ilustracje, miękka okładka. Publikacja zawiera pełny tekst "Konwencji z Aarhus" dotyczącej dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Opisane są tutaj także m.in. zmiany w prawie ochrony środowiska wynikające z wejścia w życie reformy powiatowej 1 stycznia 1999 r. oraz próby formalnego uregulowania kontaktów Resortu Ochrony Środowiska z organizacjami ekologicznymi.
Nakład wyczerpany. [ treść ]
okładka
Małgorzata Złocka, Zieleń, FWIE, Kraków 1998, ISBN 83-87331-10-4, 30 s.A4, ilustracje, 236 g. Jest to czwarty - obok "Wody", "Transportu" i "Śmieci" - zestaw dydaktyczny adresowany głównie do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i średnich. Ma formę luźnych, czarno-białych kartonów A4 zawierających ilustracje, wykresy, tabele. Mają one charakter nie tylko informacyjny, ale mogą również pełnić rolę materiałów ćwiczeniowych poprzez puste miejsca i rubryki do uzupełniania przez uczniów. Zamieszczone ilustracje nadają się do kolorowania. Opracowanie podaje też arkusz oceny środowiska oraz bibliografię.
Nakład wyczerpany. [ treść ]
okładka
SpalarNIE! czyli jak powstrzymać lobby spalarniowe i rozwiązać problem odpadów, FZ i OTZO, Oświęcim - Kraków 1994, 60 s.A4, 153 g. Treść:
Darek Szwed, Piotr Rymarowicz: Spalanie odpadów komunalnych - bankructwo wszystkich mitów
Peter Montague: Dioksyny groźniejsze niż przypuszczano - raport amerykańskiej agencji ochrony środowiska
Paweł Głuszyński: 10 argumentów przeciwko budowie spalarni odpadów w Polsce
Maria Gumińska, Aleksander Kalmus: Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego ws. odpadów komunalnych
Paweł Głuszyński: Spalarnie odpadów medycznych
Piotr Rymarowicz: Lokalizacja spalarni w świetle obowiązujących przepisów
Darek Szwed: Jak rozwiązać problem śmieci?
Darek Szwed: 8 przykazań wprowadzania recyklizacji
Dodatek 1: Szklana butelko wróć
Dodatek 2: Wybrane publikacje w języku polskim nt. odpadów
Nakład wyczerpany. [ treść ]
okładka
Iza Kruszewska, Bawiąc się w Pana Boga. Manipulowana genetycznie żywność w Europie Środkowo-Wschodniej, FWIE i FZ-Kraków, Kraków 1996, ISBN 83-905050-7-X, 49 s.A4, miękka okładka, 6 zł. Jest to raport, którego celem jest uczulenie mieszkańców EŚW na zagrożenia, jakie niosą ze sobą eksperymenty genetyczne prowadzone w ich krajach. Przedstawia on różnorodne zastosowania inżynierii genetycznej i ich znaczenie dla życia na Ziemi. Zawiera także przegląd eksperymentów z zakresu tej dziedziny - w tym informacje o przypadkach uwalniania genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO) do środowiska. Rozpatruje się w nim ponadto potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska, a także zwraca uwagę na brak odpowiednich regulacji prawnych w tych krajach, niedostateczną kontrolę zewnętrzną i brak uświadomienia społeczeństwa. Przedstawiona została także sytuacja w Polsce i szansa dla rolnictwa ekologicznego.
Nakład wyczerpany. [ treść ]
okładka
Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Energia
Nakład wyczerpany [ treść ] + [ offline ]
okładka
Dariusz Szwed, Kolorowe pojemniki. Czyli jak rozwiązać problem naszych śmieci, FWIE i FZ-Kraków, Kraków 1992, ISBN 83-905050-6-1, 20 s.A5, ilustracje, miękka okładka, 24 g, 1 zł. Pokazuje rozwiązania problemu odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę ułątwiającą ponowne użycie (reusing) bądź przerób (recykling) i bezpieczne składowanie. Stara się przybliżyć ideę opartą na haśle - "Zmniejszaj zużycie, używaj wielokrotnie, odzyskuj surowce wtórne". Zawiera liczne porady. Podaje też użyteczne adresy zakładów i firm w Krakowie zajmujących się zagospodarowywaniem odpadów. Zob. ZB nr 7(109)/98, s.71
Nakład wyczerpany.
okładka
Dariusz Szwed, Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Śmieci, FWIE, Kraków 1994, ISBN 83-905050-3-7, 30 s.A4, ilustracje, 6 zł. Jest to jedna z trzech części - obok "Wody" i "Transportu" - zestawu dydaktycznego adresowanego głównie do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i średnich. Ma formę luźnych, kolorowych kartonów A4. Składa się z dwóch części - merytorycznej - zawierającej informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami oraz pomocne rady; dydaktycznej - zawierającej szereg propozycji, zadań praktycznych, gier, zabaw i scenariuszy inscenizacyji. Opracowanie podaje też mini-słownik trudniejszych terminów użytych w tekście oraz bibliografię.
Nakład wyczerpany.
okładka
Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Woda, FWIE, Kraków 1994, ISBN 83-905050-4-5, 40 s.A4, ilustracje, 6 zł. Jest to jedna z trzech części zestawu dydaktycznego - obok "Śmieci" i "Transportu" - przeznaczonego głównie dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i średnich. Składa się również z dwóch części - merytorycznej i dydaktycznej (zadania), zawiera słownik i bibliografię, ma formę luźnych, kolorowych kartonów A4, z których każdy stanowi określoną cząstkę całości. Podobnie jak w pozostałych częściach - treść wzbogacają rysunki.
Nakład wyczerpany.
okładka
Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Ekokarty - czyste miasto, FWIE, Kraków 1995, ISBN 83-905050-5-3, 20 s.A4, ilustracje, 60 g, 4 zł. Jest to zestaw propozycji dydaktycznych (gier, zabaw, zadań i konkursów) dla dzieci, dotyczących problemu śmieci, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zawiera: * scenariusze inscenizacji, * przykłady powtórnego wykorzystania potencjalnych odpadów, * propozycje opracowania reklamy antyśmieciowej oraz sporządzania notatek popularyzujących segregację śmieci, * analizę zawartości domowego kosza na śmieci, * ćwiczenia dotyczące sposobów zagospodarowania odpadów z gospodarstw domowych, * przykłady wielokrotnego wykorzystania artykułów codziennego użytku. Wszystkie zajęcia mają charakter praktyczny, aktywizujący dzieci i młodzież do działań prośrodowiskowych. Całość wydrukowana jest na kolorowych kartkach i wzbogacona rysunkami.
Nakład wyczerpany.
okładka
Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Ewa Stojak-Ślęczek, Ekospotkanie - propozycje gier środowiskowych, ROEE i FWIE, Kraków 1995, ISBN 83-901177-7-0, 64 s.A4, ilustracje, 154 g, 6 zł. Książka ta pomyślana jest jako zbiór 31 gier związanych z zagadnieniami środowiskowymi dotyczącymi zarówno środowiska przyrodniczego, jak i gospodarowania zasobami przyrody we własnym domu. Ekospotkanie może być realizowane w trakcie pojedynczej lekcji w szkole, podczas zajęć pozalekcyjnych, w ramach wyjazdów do tzw. "zielonych szkół" oraz w innych sytuacjach związanych z edukacją formalną i nieformalną. Opracowanie zawiera także zestaw odpowiedzi, co usprawnia organizację zabaw i konkursów.
Nakład wyczerpany.
Elżbieta i Andrzej Fuczkowie, VI wieków Przeciszowa, ZB, Kraków 1997, ISBN 83-87331-04-X, 36 s.A5, ilustracje, miękka, foliowana, kolorowa okładka, 5 zł. Publikacja ta przedstawia dzieje wsi Przeciszów na tle historii ziemi oświęcimsko-zatorskiej. Oprócz wiadomości historycznych w pracy znajdują się też informacje z dziedziny etnografii, psychologii czy historii sztuki. Opisane jest życie codzienne mieszkańców wsi, ich obyczaje, zwyczaje oraz kolejni właściciele i zabytki Przeciszowa. Informacje te oparte są w przeważającej części na starych dokumentach i materiałach źródłowych. Można tam znaleźć również 2 mapki przedstawiające księstwo oświęcimskie i zatorskie w XVI w., herby szlacheckie (Jastrzębiec i Pilawa) oraz kolorowe zdjęcia - plebania z XVIII w. (okładka), stary dom drewniany jako przykład typowego budownictwa w tym rejonie, ambona, drewniany spichlerz z XVIII w. i kapliczka przydrożna z XIX w.
Publikacja ta stanowi pierwszą część zapowiadanego opracowania - następne części obejmą swą problematyką dzieje parafii, szkoły oraz indeks pobliskich miejscowości.
Nakład wyczerpany.
I Ogólnopolskie Sympozjum Ekologiczno-Transportowe "Kolej na kolej" Poznań 13-14 kwiecień 1999. Materiały pokonferencyjne, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Ulica" i ZB, Poznań 1999, ISBN 83-87331-16-3, 20 s.A4, ilustracje, miękka okładka. Wydana została po I Ogólnopolskim Sympozjum Ekologiczno-Transportowym "KOLEJ NA KOLEJ", które miało miejsce w Poznaniu w dniach 14-15 III 1999r. Wydawnictwo to zawiera opis Sympozjum, streszczenia wygłoszonych referatów oraz uchwalone dokumenty końcowe.
Nakład wyczerpany.
Szanse i zagrożenia rolnictwa, Animal Welfare Institute, Samoobrona i ZB, Kraków 2000, ISBN 83-87331-24-4, 16 s.A5, miękka okładka, 32 g. Zeznanie Toma Garreta z Animal Welfare Institute; Ekologia - jak ją praktycznie pojmować. Fragment wystąpienia Andrzeja Leppera w czasie wizyty w USA we wrześniu 1999r.; Podstawowe zasady gospodarowania ekologicznego; Małe gospodarstwa rodzinne szansą dla Polski; WKRE Wspólna kampania na rzecz rolnictwa ekologicznego; List otwarty do partii politycznych i ruchów społecznych w związku z sytuacją w polskim rolnictwie; Rolnictwo ekologiczne w pigułce.
Nakład wyczerpany. [ treść ]
Effata. Poradnik ekologiczny, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Effata" i ZB, Kraków 2000, ISBN 83-87331-23-6, 36 s.A5, miękka okładka, 41 g. Ziemia dba o nas; Wódka śmieciówka czyli wieści z krainy wikingów; Śmieci - poznajmy je lepiej; "Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii"; Inwazja dźwięków; Ekologiczna zachowania konsumenta; Uwaga na agroturystykę czyli refleksja nt dlaczego w gospodarstwach ekologicznych ekologiczna turystyka; Odporne "szkodniki"; Ośrodki różnorodności genetycznej; Przyroda i nostalgia.
Nakład wyczerpany. [ treść ]
okładka
Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody, FWIE, TNZ, Kraków 2001, ISBN 83-87331-27-9, 72 s. A4. Publikacja poświęcona jest tworzeniu lokalnych form ochrony przyrody. Zawiera referaty z konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w Osieczanach 21-23.3.2001. Ochrona przyrody na szczeblu gminy staje się koniecznością i może przynieść wiele korzyści. Lokalne formy ochrony przyrody (użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, tereny chronionego krajobrazu) są idealnym narzędziem realizacji założeń wielu obowiązujących gminy zapisów, dotyczących ochrony przyrody zawartych w ustawach, konwencjach, Agendzie 21, polityce ekologicznej państwa i międzynarodowych konwencjach. W publikacji tej znajdziemy m.in. omówienie znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody, ocenę znaczenia przyrody w planach zagospodarowania przestrzennego, sposoby tworzenia form ochrony przyrody, metody współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi przy tworzeniu takich form oraz sposoby unikania konfliktów społecznych przy realizacji przedsięwzięć przyrodniczych.
Nakład wyczerpany. [ treść ]

Patrz także: Inne publikacje w ofercie WZB


"Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Eldonejo "Verdaj Brigadoj" - Publishing House "Green Brigades"