Aby uzyskać przysługujące kolporterom przywileje należy zamówić conajmniej 4 egz. danej publikacji (pogrubione tytuły na następnej stronie). Kolporter ma prawo rozliczyć się (zapłata, zwrot niesprzedanych numerów) po maksymalnie 3 m-cach od otrzymania danej przesyłki. Przysługuje mu zniżka maksymalnie 25%, zwrot kosztu odesłania wybrakowanych egz., zwrot kosztu wysłania pieniędzy i przysłania kopii potwierdzenia wpłaty itp. kosztów związanych ze współpracą. Zamówienie jest wysyłane na nasz koszt.

Prosimy informować o zmianach ilości zamawianych egz. z wyprzedzeniem (czas trwania druku ok. 10 dni - kwit via bank otrzymujemy po ok. 2 tygodniach). Pieniądze należy przesyłać na konto podane powyżej, z zaznaczeniem symbolu i ilości egzemlarzy publikacji jakich wpłata dotyczy lub nr faktury jeżeli była wystawiona. To samo przy kopii potwierdzenia wpłaty.

Prosimy naszych kolporterów o podawanie nam do druku w ZB swych adresów lub miejsc, gdzie sprzedają nasze publikacje. Chcemy w ten sposób skierować czytelników z danych miejscowości, pomóc w nawiązaniu kontaktów lokalnych oraz obniżyć koszty korespondencji. W tym celu oferujemy gratis plakaty z miejscem na wpisanie, gdzie można nasze publikacje kupić.

Patrz także: Libronet
Patrz także: Co Ty możesz zrobić dla poprawy dystrybucji ZB?

Celem nawiązania współpracy prosimy wypełnić i odesłać formularz zamówienia.