Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Deklaracja pokoju

DEKLARACJA POKOJU

Mija 59 lat od dnia 6 sierpnia1), kiedy Hiroszimę doszczętnie zniszczono. Na wyspie Ninoszima2) odkopano niedawno dziesiątki zwłok z oznakami agonii z tamtego dnia, dusz brutalnie oddzielonych od ukochanych, od marzeń o przyszłości. To jest dla nas ostrzeżeniem przed zupełnym bestialstwem bomb atomowych i przed makabrycznymi okropnościami wojen.

Niestety ludzkość w dalszym ciągu nie zna słów zdolnych w pełni oddać tą katastrofę, i brakuje jej wyobraźni, by dopełnić obrazu. Większość z nas idzie z prądem codziennego życia, beztrosko odwracając się od nielicznych odważnych. Pobłażając samym sobie okrywamy mgłą soczewkę rozsądku, przez którą powinniśmy badać przyszłość.

W rezultacie egocentryczny światopogląd rządu USA osiąga skrajności. Lekceważąc ONZ i jej podstawy prawa międzynarodowego, Stany Zjednoczone podjęły badania nad mniejszymi, bardziej „przydatnymi” bombami atomowymi. Łańcuch przemocy i odwetu stały się znaczącymi symbolami naszych czasów i nie znają granic także w innych państwach. Poleganie na terrorze wzmacnia przemoc, np. „Północna Korea jest przykładem państwa, które wchodzi na bezużyteczną drogę „zabezpieczenia nuklearnego”. Musimy rozważyć i zaradzić temu kryzysowi ludzkości w kontekście historii. W roku prowadzącym do 60-tej rocznicy, który rozpoczyna nowy cykl rytmów w przeplatanym kobiercu, który łączy ludzkość z przyrodą*), musimy powrócić do punktu wyjściowego, do bezprecedensowego doświadczenia bomby atomowej. W nadchodzącym roku musimy zasiać ziarna nowej nadziei i kultywować silny ruch nastawiony na przyszłość.
W tym celu Hiroszima wraz z Burmistrzami na rzecz Pokoju (Mayors for Peace) w 611 miastach członkowskich w 109 państwach i regionach, niniejszym oznajmia okres od dziś do 9 sierpnia 2005 roku jako Rok Pamięci i Działań na rzecz Świata Bezatomowego. Naszym celem jest wyhodowanie pięknego „kwiatu” na 75-tą rocznicę bombardowań atomowych: zupełną eliminację wszelkiej broni nuklearnej z powierzchni Ziemi do roku 2020. Tylko wtedy naprawdę przewrócimy nadzieję na życie na naszej planecie, której grozi zagłada.

Ziarno posiane dziś wykiełkuje w maju 2005 roku. Na Konferencji Przeglądowej Układu o Zakazie Rozpowszechniania Broni Atomowej (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT), która odbędzie się w Nowym Jorku, Wyjątkowa Kampania Zakazu Broni Atomowej (Emergency Campaign to Ban Nuclear Weapons)3) skupi miasta, obywateli i organizacje pozarządowe z całego świata. Będą oni współpracować z podobnie myślącymi narodami nad przyjęciem programu działania, który za cel przejściowy ma podpisanie Konwencji o Broni Nuklearnej (Nuclear Weapons Convention) w 2010 roku, jako ram do eliminacji broni atomowej do 2020 roku.

Wyjątkowa Kampania wytwarza fale poparcia na świecie. W lutym ub.r., Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął rezolucję szczególnie popierającą kampanię Burmistrzów na rzecz Pokoju. W czerwcu zgromadzenie ogólne Konferencji Burmistrzów USA, reprezentujące 1183 miasta Stanów Zjednoczonych, przyjęło przez aklamację jeszcze silniejszą rezolucję.

Oczekujemy, że Amerykanie, naród z sumieniem, pójdą za przykładem swych burmistrzów. Oczekujemy, że utworzą główny nurt poparcia dla Wyjątkowej Kampanii. Wyrażą tym swą miłość dla ludzkości i pragnienie spełnienia obowiązku eliminacji broni atomowej przez jedyne supermocarstwo.

Staramy się rozpowszechniać po świecie przekaz od hibakusza4) i rozgłosić Kurs Studiów Pokojowych Hiroszima-Nagasaki (Hiroshima-Nagasaki Peace Study Course). Chcemy przede wszystkim zapewnić, by przyszłe pokolenia zrozumiały nieludzki charakter broni atomowej i okrucieństwo wojny. W nadchodzącym roku wdrożymy także projekt, który zmobilizuje dorosłych do czytania dzieciom relacji świadków bombardowań atomowych.

Rząd Japonii, nasz reprezentant, powinien bronić Konstytucji Pokoju5), z której wszyscy Japończycy powinni być dumni. Rząd powinien też pilnie pracować nad odwróceniem wzrastającego trendu w kraju i za granicą do otwartej akceptacji wojny i broni nuklearnej. Żądamy, by nasz rząd wypełnił swój obowiązek jedynego narodu zbombardowanego bronią atomową6) i stał się liderem działań na rzecz porzucenia broni atomowej, by wytworzył przeciwatomowe tsunami7), przez pełne i entuzjastyczne poparcie Wyjątkowej Kampanii, prowadzonej przez Burmistrzów na rzecz Pokoju. Poza tym żądamy bardziej szczodrego pakietu pomocy dla zaspokojenia potrzeb naszych starzejących się hibakusza, włącznie z mieszkającymi za granicą i w rejonach „czarnych deszczy”.8)

Przywracając pamięć o Hiroszimie i Nagasaki, w nadchodzącym roku zobowiązujemy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić, że 60-ta rocznica atomowych bombardowań przyniesie kiełki nadziei na zupełne obalenie broni atomowej. Pokornie przedstawiamy to zobowiązanie, aby wszystkie ofiary bomb atomowych mogły spoczywać w pokoju.

6 sierpnia 2004 roku
Tadatoszi Akiba
Burmistrz Hiroszimy
tłum. � Piotr Bein


(wytłuszczenia – redakcji ZB)

PRZYPISY TŁUMACZA

1.Pierwsza w historii bomba atomowa, zrzucona na Hiroszimę 6 sierpnia 1945 roku, zabiła 130 do 150 tys. osób do końca roku.
2.Wyspa niedaleko Hiroszimy, od 1895 roku służąca do kwarantanny wojsk japońskich powracających z wojen. Pochowano tam tysiące ofiar bomby atomowej, które ekshumuje się do dnia dzisiejszego.
3.Prawo międzynarodowe od lat zakazuje broni atomowej. Militaryści wykorzystują intencje „zakazu” broni atomowej do unikania odpowiedzialności: skoro organizacje nawołują do zakazu, broń jest obecnie legalna. Widać to w walce o obalenie broni tzw. konwencjonalnej, która stosuje stopy i spiekane proszki metaliczne z uranu. Wymanipulowany przez militarystów międzynarodowy ruch przeciw broni ze zubożonego uranu rozłamał się w październiku 2003 roku o niewinne słowo „zakaz”. Niezależni podkreślają, że zakaz już istnieje i należy go wyegzekwować.
4.Ci, którzy przeżyli wybuch bomby atomowej w Japonii. Hibakusza szybko się starzeją po wieloletnich cierpieniach.
5.Artykuł 9 przyjętej w 1947 roku konstytucji Japonii głosi: Szczerze dążąc do pokoju światowego, opartego na sprawiedliwości i porządku, naród Japonii na zawsze odrzuca wojnę jako prawo niepodległego narodu, a groźbę lub użycie siły – jako środek rozwiązywania problemów międzynarodowych. Dla osiągnięcia tego celu, siły lądowe, morskie i powietrzne oraz inny potencjał wojenny nigdy nie będzie utrzymywany. Prawo państwa do wojny nie będzie uznane. Japonia złamała konstytucję przystępując do wojny w Iraku po stronie Koalicji. Rząd premiera Koizumi próbuje zmienić konstytucję, by Japonia mogła brać udział w „wojnach z terrorem”.
6.Ofiarami próbnych wybuchów atomowych stały się narody wysp Pacyfiku. Skażeniu radioaktywnością, pochodzącą z tzw. broni konwencjonalnej ze zubożonego uranu, uległy narody Bliskiego Wschodu (wojna Yom Kippur między Izraelem a Egiptem, inwazje USA i koalicji w Iraku w 1991 r. i ostatnio), na Bałkanach (ataki lotnictwa USA i NATO w latach 1994 – 1995 i w roku 1999) i w Afganistanie w latach 2001 – 2002.
7.Bardzo wysoka fala, wywołana pełnomorskim trzęsieniem ziemi.
8.Opady atmosferyczne po wybuchu bomby atomowej, zanieczyszczone pyłem radioaktywnym i popiołem. *) W chińskim kalendarzu, stosowanym na całym Dalekim Wschodzie, w tym w Japonii, występuje 12 zwierząt zodiaku, patronujących 12 kolejnym latom. Z kolei każdy tuzin lat odpowiada jednemu z 5 żywiołów. Razem daje to 60 lat. Rok 1945, w którym Amerykanie zniszczyli Hiroszimę i Nagasaki ma więc ten sam znak i żywioł co nadchodzący rok 2005 (drewniany kogut).
Tadatoszi Akiba