Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Integracyjnym nr 5 w Świdniku

Pismo przysłane przez Wydawnictwo „Zielone Brygady” do Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku znalazły żywe zainteresowanie wśród kadry pedagogicznej. Jako nauczycielki „starszaków” postanowiłyśmy stworzyć grupę „młodych ekologów”. Wysłałyśmy formularz zgłoszeniowy z listą dzieci, które chciały wziąć udział w realizacji programu edukacji ekologicznej „Co przedszkolak ze śmieciami robić powinien?”1)

W odpowiedzi otrzymałyśmy pakiet książek dla dzieci oraz płyty CD do realizacji tego programu. Z wielkim entuzjazmem przystąpiłyśmy do pracy. Na początku przeprowadziłyśmy cykl wprowadzających zajęć dydaktycznych. Tematyka obejmowała ochronę środowiska naturalnego, naszą gospodarność w domu, oszczędność oraz ekologiczny styl życia. Wszystko to wiązało się z kreowaniem postaw proekologicznych wśród naszych „młodych ekologów”. Chciałyśmy, by dzieci zrozumiały jak bardzo działalność człowieka powiązana jest z funkcjonowaniem przyrody. W pracy dydaktycznej z dziećmi bardzo przydatne okazały się książki Co przedszkolak ze śmieciami robić powinien?

Oceniając merytoryczny poziom tej pozycji możemy stwierdzić, iż zawarte treści są przystępne i dostosowane do możliwości i umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym. Tematyka, ćwiczenia i zadania bardzo zainteresowały młodych ekologów i aktywnie pobudziły do działania.

Poziom techniczny też nie budzi zastrzeżeń. Zabawy, krzyżówki, rebusy zawarte na płycie CD są bardzo przystępne i dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci, pozwalają wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę i sprawdzić swoje umiejętności.

Aby ocenić przydatność tej publikacji odpowiemy na pytanie: Co dały dzieciom treści zawarte w tej książce?

Bohater książki Śmiecioludek nauczył dzieci:

  • co zaliczamy do śmieci i jak należy je segregować,
  • jakie są rodzaje koszy przeznaczone na różne odpady,
  • które niepotrzebne przedmioty da się użyć ponownie,
  • co oznacza słowo recykling,
  • jak wykorzystać surowce wtórne,
  • jak zrobić zakupy.

Realizację tej tematyki poszerzyłyśmy o zorganizowanie dla dzieci quizu „Młody ekolog” oraz przedstawień ekologicznych dla rodziców „Z ekologią na Ty” i „My jesteśmy Ekoludki”, które miały na celu szerzenie kampanii proekologicznej oraz zachęcanie młodych i starszych odbiorców do włączania się w szeregi naszej grupy „młodych ekologów”. Ponadto nasi młodzi ekolodzy czynnie włączyli się w obchody „Zielonych Dni Świdnika”, zorganizowanych przez Wspólnotę Świdnicką. My, jako współorganizatorki, zorganizowałyśmy „Piknik rodzinny” na terenie naszego przedszkola. Jego program obejmował: część artystyczną o tematyce ekologicznej wykonaną przez dzieci, sadzenie drzewek (w którym wzięły udział dzieci wraz z rodzicami) wokół placówki, wspólne grilowanie oraz sprzątanie terenu przedszkola, zgodnie z poznanymi zasadami ekologii.

W ramach „Zielonych Dni Świdnika” przygotowałyśmy dzieci do udziału w „Przeglądzie Piosenki Ekologicznej’’, konkursu recytatorskiego „W czystym świecie zdrowe dzieci”, wspólnie z dziećmi wzięłyśmy udział w festynie oraz projekcji filmu o tematyce proekologicznej.

Współpraca z Wydawnictwem „Zielone Brygady’’ zachęciła nas do stworzenia grupy „młodych ekologów” i dalszego aktywnego działania. W następnym roku szkolnym 2007/2008 chcemy nadal współpracować z wydawnictwem i kontynuować edukację ekologiczną wśród dzieci i rodziców.

  1. zb.eco.pl/article/co-kazdy-ze-smieciami-robic-powinien-a49l1
  2. Grodzińska-Jurczak Małgorzata, Tarabuła-Fiertak Marta, Co przedszkolak ze śmieciami robić powinien?, Wyd. „Zielone Brygady”, Kraków 2006.
Powyższy artykuł w pliku PDF:
Elżbieta Kozioł, Teresa Tokarska