Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Ekospołeczna pomoc PCK w Krakowie

EKOSPOŁECZNA POMOC PCK W KRAKOWIE

Już od dłuższego czasu w ręce mieszkańców Krakowa trafiają ulotki informujące o zbiórkach odzieży organizowanych przez Małopolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża*).

Działania związane ze zbiórką odzieży koordynowane są przez Zakład Zbiórki Surowców Wtórnych PCK “Gałganek” powołany do życia niespełna dwa lata temu, który dzięki swojemu istnieniu stwarza miejsca pracy dla kilku osób, w tym także ubogich i potrzebujących. Małopolski Zarząd Okręgowy PCK zdecydował się na rozpoczęcie działalności gospodarczej z trzech powodów.

Po pierwsze stowarzyszenie to codziennie spotyka się z dramatami ludzkimi jak bieda, choroba czy bezdomność i doskonale zdaje sobie sprawę jak wiele znaczyłoby dla potrzebujących chociażby stare ubranie, które często zalega bezużytecznie w szafach tych nieco lepiej sytuowanych mieszkańców naszego miasta.

Po drugie PCK jako organizacja pozarządowa nie jest dotowana i funkcjonuje dzięki wsparciu ludzi dobrej woli. Potrzeb jest jednak coraz więcej i konieczne jest szukanie nowych źródeł finansowania. Jednym z nich jest możliwość sprzedaży części odzieży nienadającej się już do powtórnego użycia jako surowców wtórnych. Pozyskane w ten sposób pieniądze są przeznaczane na realizację statutowych celów organizacji, w tym pomoc rzeczową dla potrzebujących.

Kolejny powód, niejako uboczny, ale mający duże znaczenie szczególnie dla tych wszystkich, którym zależy na dbałości o środowisko naturalne to możliwość zagospodarowania odpadów.

Wiele z pozyskiwanych przez PCK rzeczy: ubrań, pościeli, bielizny, obuwia itp. z pewnością jeszcze tylko jakiś czas leżałaby w garderobach krakowian, by w efekcie wylądować na wysypisku śmieci powiększając górę niewykorzystanych odpadów.

Akcja Polskiego Czerwonego Krzyża polega na zbiórce wszelkiego rodzaju odzieży zarówno bezpośrednio od mieszkańców (worki wystawiane przed drzwi mieszkań i domów) jak również w szkołach (działalność szkolnych klubów PCK). Zgromadzone ubrania w ilości kilkunastu ton miesięcznie są następnie sortowane przez pracowników Zakładu Zbiórki Surowców Wtórnych “Gałganek” i zagospodarowywane.

Prawie dwa lata funkcjonowania Zakładu pokazały, że jest to bardzo trudne zadanie i wymaga niemałych nakładów finansowych, na które Małopolski Zarząd Okręgowy PCK nie może sobie pozwolić. Zaledwie kilka miesięcy udało się zamknąć dodatnim bilansem.

W związku z tym Polski Czerwony Krzyż poszukuje wsparcia finansowego, także ze strony instytucji i organizacji ekologicznych, które mogłyby wesprzeć akcję “porządkowania miasta”, a równocześnie przyczynić się do pomocy potrzebującym.

Co więcej, nowe źródła finansowania mogłyby rozszerzyć zakres tych proekologicznych i prospołecznych działań na obszar całego województwa małopolskiego i znacznie zwiększyć wskaźniki efektywności w obydwu tych dziedzinach. PCK ma odpowiednie zaplecze instytucjonalne i doświadczenie w organizacji ogólnowojewódzkich akcji, problem stanowią jedynie zbyt skromne fundusze i groźba likwidacji Zakładu Zbiórki Surowców Wtórnych “Gałganek”. Dodatkowe środki mogłyby także pozwolić na zakup i utrzymanie specjalnych pojemników na używaną odzież, które umieszczone w pobliżu osiedlowych śmietników dałyby mieszkańcom możliwość przekazywania odzieży w dowolnym, dogodnym dla nich momencie.

W wielu innych miastach Polski opisywana zbiórka została powierzona prywatnym firmom działającym pod znakiem PCK. Z jednej strony jest to wygodna sytuacja, ponieważ przesuwa wszelkie problemy organizacyjne na inne podmioty, z drugiej jednak należy pamiętać, że sektor prywatny rządzi się swoimi prawami i maksymalizacja zysku staje się często ważniejsza od potrzeb najuboższych.. Zaproponowane w Krakowie rozwiązanie zmierza do zapobiegania takim przypadkom, ale jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, pociąga za sobą niemałe koszty.

Małopolski Zarząd Okręgowy PCK w Krakowie, potrzebujący oraz wszyscy inni, którym zależy na dbałości o środowisko naturalne będą wdzięczni za okazane wsparcie finansowe idei polegającej na połączeniu ekologicznej i społecznej pomocy mieszkańcom naszego miasta, a miejmy nadzieję, że w przyszłości całego regionu.

Andrzej Kaim
kaima@poczta.onet.pl
tel. 0-602 355 359
marzec 2004


Autor jest pracownikiem PCK w Krakowie, zajmuje się poszukiwaniem potencjalnych źródeł finansowania działalności statutowej organizacji.

*) Polski Czerwony Krzyż Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie ul. Studencka 19, 31-116 Kraków tel. (012) 422-91-15

Andrzej Kaim