Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

POETYCKA EKOLOGIA?

Ave Gaja! Antologia wierszy ekologicznych poetów Małopolski to nie impresja przyrodnicza i nie kolejny tomik z serii „zielone trawy”. Mamy tu do czynienia z tekstami ukazującymi „Ziemię/umierającą na zawał/mózgu/serca/i nadziei”. „Oddajmy głos poezji, uwierzmy światłu wyobraźni” – twierdzi Bogusław Żurakowski. Tylko czy poezja ma w tej sprawie coś do powiedzenia? Otóż tak! Wrażliwość poetycka nie musi iść jednak w parze z wrażliwością na przyrodę.

Redaktor antologii Aleksander Jasicki – „filozof dziupli, (...) piórka ptasiego i tysiąca innych drobnych rzeczy”*), do dyskusji „zaprosił” poetów Małopolski, m.in. Józefa Barana, Barbarę Brandys, Ignacego St. Fiuta, Jerzego Harasymowicza, Annę Kajtochową, Ryszarda Rodzika, Marcina Świetlickiego, Adama Ziemianina. Poeci na kartach antologii stoczyli rozmowę nt. wszechobecnej techniki zagrażającej Ziemi niekontrolowanym postępem. „Jak chcesz narodzić się na nowo/zacznij od założenia ogrodu” – w jednym ze swoich wierszy zaproponowała Alicja Zemanek. Andrzej Krzysztof Torbus zauważył, że „w górach już tylko spacerują żuki”, a Lidia Żukowska doniosła, że „gdzieś spadł/kwaśny deszcz/i wyginęły skorupiaki i rybki/kamienie śpiewają/(...) a ptaki kamienieją”. Do poetyckiej konwersacji dołączył też Marcin Świetlicki „Jeszcze o tym nie wiesz./Jeszcze nie rozumiesz./(...) ale/przyjdziesz i zabijesz./(...) tylko tyle umiesz,/(...) Przyjdziesz i zabijesz./Bo tyle rozumiesz,/co zabijesz.” „Głos” zabrał też sam Aleksander Jasicki „chodzisz w ich ubraniach/nie mów: nie zabiłem/mów,/czy/przed ciosem/przytuliłeś...”.

Tak naprawdę nie o poezję tu chodzi, ale o uświadomienie czytelnikowi niniejszej antologii faktu, że niszcząc Ziemię – krzywdzi siebie. I żeby nie okazało się w końcu, że „kwiaty zdarzają się tylko/w listach miłosnych”, jak pisze Stanisław Franczak.

Justyna Jaszke
haskwa@poczta.onet.pl


* Jan Poprawa w posłowiu do: Święte drzewa, Aleksander Jasicki, Galicyjska Oficyna Wydawnicza, Kraków 1999, s. 76.

Ave Gaja! Antologia wierszy ekologicznych poetów Małopolski, Aleksander Jasicki (red.), WIP „@lsander”, Kraków 2001. Cena 10 zł + koszty wysyłki.

Dystrybucja:
ROEE (Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej)
Lubicz 46, 31-512 Kraków
421-67-96; 429-53-72
roee@roee.org.pl
www.roee.org.pl
Justyna Jaszke