Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

PRZYWRÓĆCIE POKÓJ – NAWOŁUJE PARTIA ZIELONYCH USA

Partia Zielonych USA nawołuje aktywistów i Zielonych na całym świecie do solidarności przeciw nielegalnej wojnie USA toczonej przeciw ludności Afganistanu. Nalegaliśmy na politykę niewtrącania się w tym regionie, ale z rozczarowaniem stwierdzamy, że niektórzy europejscy Zieloni w rządach łamią solidarność i popierają nasz agresywny rząd przeciw wartościom Zielonych. Ponaglamy Die Grünen, Niemiecką Partię Zielonych, aby się opamiętała, cofnęła swoją decyzję i wycofała się z poparcia koalicji swojego rządu popierającej obecną wojnę.

Historyczny sprzeciw Zielonych wobec używania przemocy oznacza przerwanie cyklu wojny i zemsty, patriarchalnej dominacji i skorumpowanego osaczenia przez korporacje.

Nie możemy i nie chcemy wymieniać życia tysięcy lub milionów niewinnych ludzi w najbiedniejszych krajach i zniszczenia całych ekosystemów na jakieś zyski u nas i miejsce przy stole Władzy. Ich życie nie jest naszym i nie możemy handlować w ten sposób. Musimy popierać prawo ludzi do samodecydowania.

My, Zieloni, nawołujemy do zaprzestania wszelkiej eskalacji wojskowej w Azji Środkowej i wszelkich skrytych działań upieczętowujących hegemonię korporacji w stosunku do regionu i jego zasobów energetycznych.

Nie będziemy popierać „misji pokojowej” ONZ w wykonaniu Pentagonu. Przeciwni jesteśmy niszczeniu Kosowa przez NATO pod wodzą USA oraz poparciu NATOwskich bombardowań przez niemieckich Zielonych.

Petra Kelly, współzałożycielka pierwotnych Deutsche Grünen, wybrana na dwie kadencje członkini Bundestagu (1983-1990), nawoływała do odrzucenia wojny jako politycznego narzędzia, do radykalnego rozbrojenia, likwidacji obcych baz wojskowych, rozwiązania sojuszy wojskowych, porzucenia broni atomowej, biologicznej i chemicznej oraz zlikwidowania światowego handlu bronią.1)

Kelly napisała przed śmiercią (w kilku ostatnich dniach członkostwa w Bundestagu):

„Zieloni powstali jako partia antypartyjna, ale przerodzili się w partię opętaną żądzą władzy [...] Czasem niemal traciłam nadzieję z powodu takiej postawy, szczególnie że to była moja własna partia. Co zostało z uczciwości i wiarygodności partii deklarującej zupełnie inne podejście do spraw?”2)

W r. 1989 Kelly pisała:

„Stać się partnerem w koalicji rządowej i młodszym partnerem w rządzie nie może oznaczać utraty naszej Zielonej tożsamości. Nie może oznaczać porzucenia naszych kluczowych zasad radykalnych i ekologicznych rozwiązań, pokojowych środków i celów, demokratycznych decyzji oddolnych oraz pracy ku społeczeństwu zdemilitaryzowanemu i wolnemu od zgrozy atomowej.

Coraz bardziej Niemiecka Partia Zielonych porzuca te pozycje na rzecz akceptacji przez socjaldemokratów, na rzecz obsadzenia 3-4 ministerstw w czerwono-zielonym rządzie. Ale jaka będzie tego cena? […]

Nie stać nas na kompromisy, gdy idzie o ochronę życia ludzkiego, o ochronę zdrowia ludzi i wszystkich istot na Ziemi! Mówić nagle o „ilościach progowych” np. dioksyn lub ołowiu, albo zgadzać się tu i ówdzie na odrobinę radioaktywności nie może być polityką Zielonych! Musimy dawać rozwiązania uzdrawiające, podtrzymujące życie, a nie ledwie naprawiać po trochu tu i tam. Musimy upełnomocnić ludzi na dole, aby sami zaczęli akcje polityczne; musimy im pomóc brać udział we władzy. [...] Nasza przyszłość, nasz potencjał, nasza wiarygodność zależą od powiązania tych kwestii z pokojem, prawami człowieka, zatrudnieniem, ekologią oraz sprawiedliwością społeczną.”3)

Komitet Prasowy, Zieloni – Partia Zielonych USA w notatce prasowej z 13.1.2002
Oryginalna Partia Zielonych USA, założona w 1991 r., pracuje dla ruchu od 1984 r. Sprzyja szerokiemu ruchowi ku zrównoważeniu i sprawiedliwości poprzez 10 Kluczowych Wartości; Oddolna Demokracja, Mądrość Ekologiczna, Sprawiedliwość Społeczna i Równe Szanse, Nieużycie Siły, Decentralizcja, Gospodarka Miejscowa, Feminizm, Poszanowanie Różnorodności, Osobista i Globalna Odpowiedzialność, Nastawienie na Przyszłość i Zrównoważenie.
G/GPUSA The Green Party USA
PO Box 1406
Chicago, IL 60690
Telefon:1-866-GREENS2
e-mail: gpusa@igc.org
http://www.greenparty.org

1. Nonviolence Speaks to Power, s.5
2. Nonviolence Speaks to Power, s.126
3. Nonviolence Speaks to Power, s.66, z przemówienia na Konferencji Ekopolitycznej na Uniwersytecie w Adelaide, Australia, 21-24.9.1989

tłumaczył Piotr Bein, piotr.bein@imag.net
Vancouver, Kanada

Źródło:
Green Party USA Urges: Come Home to Peace, 13.1.2002, http://indymedia.org/front.php3?article_id=118378&group=webcast
PS
Międzynarodowe prawo nt. bombardowań ludności, zobacz: http://www.dannen.com/decision/int-law.html