Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

" Wspólna Ziemia - jeden cel "

Zaproszenie dla organizacji ekologicznych, rolników i wszystkich zainteresowanych tematem ekologicznego rolnictwa

“Wspólna Ziemia – jeden cel”
o rolnictwie, żywności, alternatywach

A SEED Europe ma zaszczyt zaprosić na spotkanie w Bułgarii w dniach 10 – 18.7. Będzie to międzynarodowe wydarzenie dotyczące żywności, rolnictwa, wspólnej polityki rolnej, żywności modyfikowanej genetycznie. Celem tego spotkania jest nawiązanie współpracy i znalezienie powiązań między grupami ekologicznymi zajmującymi się tematem żywności, rolnikami oraz osobami którym przyszłość naszej Ziemi oraz jakość produktów nie są obojętne. Wspólnie pragniemy nawiązać dyskusje na temat konkretnych działań, celów oraz możliwych rozwiązań.

Pierwszego dnia odbędzie się wiele ciekawych warsztatów oraz prezentacji nt. sytuacji rolników w różnych regionach, a także o europejskiej polityce żywnościowej oraz zmianach jakie nastąpiły po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Podczas spotkania będą poruszane zagadnienia dotyczące zrównoważonego rolnictwa ekologicznego, genetycznie modyfikowanych organizmów oraz ich wpływu na nasze życie.

Druga część spotkania będzie się koncentrowała na dyskusji o konkretnych planach i działaniach, które uczestnicy spotkania zamierzają zrealizować. Pełny program dostępny jest na stronie:
http://www.aseed.net/agrocadabra/agro-commonground-prog.htm (wersja angielska)

Zmiany w programie będą zależne od zainteresowań oraz oczekiwań uczestników.

Spotkanie odbędzie się w Bułgarii w wiosce ekologicznej. Będzie to okazja do połączenia praktyki z szeregiem dyskusji.

Jako organizatorzy spotkania zaangażowane są organizacje: A SEED Europe, Za Zemiata oraz Agrolink z Bułgarii. Jesteśmy również w kontakcie z organizacjami z Polski, Belgii, Słowenii i Rumunii.

Termin składania zgłoszeń – 20.6.2004.
Ilość miejsc jest ograniczona. W sytuacji zbyt wielu zgłoszeń osoby będą wybierane na podstawie motywacji.

Oplata za uczestnictwo (posiłki, noclegi) będzie wynosiła 40 eco*. Uczestnicy poniżej 26 roku życia mogą liczyć na zwrot kosztów podróży nawet do 70%.

Szczegółowe informacje o tym jak należy się zgłaszać są dostępne na stronie:
http://www.aseed.net/agrocadabra/agro-commonground-apply (po angielsku).

Językiem roboczym na spotkaniu będzie angielski, dla osób nie władających tym językiem przewidziane jest tłumaczenie. Zachęcamy również to aktywnego włączenia się w realizację spotkania, w szczególności poszukujemy pomocy przy tłumaczeniach na różne języki.

Trochę historii:
W 2002 podczas szczytu Narodów Zjednoczonych w Hadze w Holandii, A SEED Europe zorganizował pierwsze takie spotkanie. Rolnicy oraz młodzi aktywiści z różnych państw wymienili się doświadczeniami i wysłuchali wielu interesujących historii. Była to okazja do uświadomienia sobie głównych problemów związanych z produkcją żywności. Podobne wydarzenie miało miejsce w Lyonie, we Francji. W tym państwie wielu rolników doświadczyło niesprawiedliwości systemu i postanowiło wznieść protest. Tym razem spotkanie będzie w Bułgarii, gdzie problem żywności modyfikowanej genetycznie jest bardzo poważny.

Zachęcamy do podjęcia realnych inicjatyw mających na celu zapewnienie bezpiecznej, wolnej od GMO, wyprodukowanej w zgodzie z naturą i człowiekiem żywności.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:
common-ground@aseed.antenna.nl

*Eco alternatywna waluta, która uwzględnia i różnicuje wysokość opłaty w powiązaniu z krajem pochodzenia, ze względu na odmienne sytuacje ekonomiczne państw. Zobacz więcej na www.eyfa.org/ecorates) Jedno eco to dla obywatela Polski 0,47 PLN.