Ten dokument HTML przetworzono Wordem 97 - przepraszamy wiŕc za jakoťŠ. Dziekuję Piotrowi Rymarowiczowi za poprawki

NR 21(123)/98

1-15 listopada 1998

index 344850

ISSN 1231-2126

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

W NUMERZE:

 

nr 21/98

W NUMERZE

Etyka ekologiczna
czy ekologiczny operacjonizm? 1

1. Wstęp 1

2. Antropologiczne konsekwencje
zasady antropicznej 2

3. Trochę historii 5

4. Strategia ekorozwoju a taktyka
i techniki ekologizacji 14

5. Przeciwko etykom - impresje 17

6. Wnioski na przyszłość 19

7. Zamiast zakończenia 22

Uwolnienie od uprzedzeń
(Violent and Non-Violent
Communication) 57

1. Definicje 57

2. Źródła komunikacji ludzkiej 59

3. Długa epoka komunikacji
przemocy 60

4. Uczenie się solidarności 68

Zmiany globalne
i globalne zagrożenia 27

1. Pozaludzkie zagrożenia globalne 27

2. Zagrożenia spowodowane przez
człowieka 30

3. Wizje przyszłościowe 42

4. Pierwsze kroki ku przetrwaniu 53

AUTORZY NUMERU:

Oleg Budzyński 1

Jan M. Szymański 27, 57

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Gach Jarosław okładka, 21, 56, 72

 

drodzy czytelnicy!

Jak widzicie z powyższego spisu treści, bieżący numer ma dość nietypowy układ - składa się tylko z 3 tekstów dwóch Autorów.

Pierwszy z nich, Oleg Budzyński dotąd niewiele publikował w ZB, a więcej w prasie bardziej specjalistycznej - cieszę się więc, że jego niecodzienny punkt widzenia możemy wreszcie zaprezentować ruchowi ekologicznemu.

Jan Szymański jest już naszym (i "Dzikiego Życia") stałym autorem (i oczywiście też publikował w wielu innych miejscach). Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję Janowi Szymańskiemu za udostępnienie ZB 2 rozdziałów książki, którą przygotowuje do druku. Oby jak najszybciej wyszła ona po polsku. Zaprezentowane tu wyrywki świadczą, że będzie to bardzo ważne dzieło.

Liczę, że te obszerne opracowania obu Autorów spotkają się z żywą reakcją Czytelników i wywołają zdrowy ferment intelektualny.

Zaś zwolennicy tradycyjnych działów ZB: Raporty - relacje - sprawozdania, Polemiki - opinie - komentarze, Recenzje, Prezentacje, Donosy i doniesienia, Ogłoszenia, Zapowiedzi równolegle otrzymują drugi listopadowy numer. Tym samym opóźnienie w publikacji ZB zbliża się do końca.

 

ZASADY PRENUMERATY ZB

 

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

Dwutygodnik "Zielone Brygady. Pismo ekologów" kosztuje w prenumeracie 2 zł/szt. (w tym koszt wysyłki na terenie kraju).

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytoczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

  • KUPIĆ

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GRODKÓW

GRUDZIĄDZ

JELENIA GÓRA

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

SŁUPSK

SUWAŁKI

ŚWIĘTOCHŁOWICE

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

BIAŁYSTOK

GDYNIA

JAROCIN

JAWORZNO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

OPOLE

POZNAŃ

SOPOT

STARGARD SZCZ.

STRZEGÓW

SZCZECIN

SZPROTAWA

TORUŃ

WARSZAWA

WOŁCZYN

WROCŁAW

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady" * Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

) 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w.28, 29, 30 2 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w. 26, 22
: zb@zb.most.org.pl : http://gemini.most.org.pl/zb : ftp://gemini.most.org.pl/zb

Konto: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków nr 15401115-105428-27005-00, swift code swift ebos pl pw

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Agnieszka Bąk

numer złożono do druku F 10.12.98

Wydano przy pomocy finansowej:

CENA 1 ZŁ