Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY" OFERUJE - ZB nr 12(157)/2000, listopad 2000

Oferta ZB cd. ]

Ken Schoolland, Przygody Jonatana poczciwego, ZB i Instytut Konserwatywno-Liberalny, Kraków 2000, ISBN 83-87331-15-5, 112 s.A5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 15 zł. Książka atrakcyjna zarówno dla dzieci jak i osób dojrzałych, które pod bajkową formą odnajdą przykłady absurdów swego dnia codziennego. Jak sam autor pisze we wstępie "jest to bajka, ale pasująca do dzisiejszych czasów. Bohaterem bajki jest Jonatan, chłopiec, który żył na przełomie wieków w małym miasteczku, położonym nad morzem.

Po wielkim sztormie Jonatan gubi się na oceanie i ląduje na odległej wyspie, której mieszkańcy przestrzegają dziwnych zwyczajów. Kierowany niepohamowaną ciekawością, Jonatan zadaje wiele zwykłych pytań i otrzymuje wiele niezwykłych odpowiedzi.

W ciągu kilku dni Jonatan przeżywa przygodę swego życia. Zapoznaje się z ludźmi,
ideami, motywami i decyzjami, które tworzą wolne lub zniewolone społeczeństwo.

Wśród tych, których Jonatan spotyka są nauczyciele, rolnicy, robotnicy, strażnicy, politycy, Cyganie, hazardziści, bokserzy, złodzieje oraz stary sęp. Spotyka także Wujka Fiskusa, szacowną Beatę Flanelę, ministra, dr Julię Pawłow, Eliasza Korzenia, Karola Midę i Wielkiego Inkwizytora.

Postaci i miejsca są zmyślone, ale... nie całkiem. Bajka ta jest pożyteczna, gdyż pomaga zbudować jutrzejszy świat, poprzez wyjaśnianie istotnych wartości". plakat

Przygody Jonatana poczciwego (w oryg. The Adventures of Jonathan Gullible. Free Market Odyssey) na prostych i przystępnych przykładach pokazują absurdy współczesnego, opartego na państwowym przymusie i przeżartego etatyzmem społeczeństwa (ściśle rzecz biorąc, chodzi tu o Stany Zjednoczone, ale większość rozdziałów można zastosować również i do innych krajów, w tym do Polski). Do tej pory książka ta została przetłumaczona na wiele języków, m.in. na niderlandzki, litewski, norweski, rumuński, rosyjski, serbski). Na Hawajach, gdzie mieszka autor, została dopuszczona jako pomocniczy podręcznik do nauki ekonomii dla dzieci w tamtejszych szkołach.

Przygody Jonatana poczciwego rozpoczęły się jako cykliczna audycja radiowa w KHVH na Hawajach, nadawana też jako słuchowisko przez KABN i KCAW na Alasce. Dwukrotnie otrzymała medal honorowy Georga Washingtona w kategorii komunikacji społecznej i edukacji ekonomicznej oraz nagrodę Freedems Foundation z Valley Forge.


foto

Album Puszcza Niepołomicka autorstwa Tadeusza Łubiarza jest pierwszym wydawnictwem tego typu poświęconym w całości przyrodzie Puszczy Niepołomickiej. Piękno i bogactwo flory i fauny puszczańskiej zostało ukazane na 243 fotografiach barwnych. Fotografie te, opatrzone krótkim opisem w języku polskim i angielskim, wprowadzają czytelnika w atmosferę życia przyrody na zasadzie następujących po sobie pór roku - od wczesnej wiosny do końca zimy. Publikacja jest cennym materiałem edukacyjnym dla ludzi, których fascynuje przyroda. Album wydany jest w formacie A4, w układzie poziomym. Próbkę można obejrzeć w internecie: http://www.eco.pl/zb/niepolomicka

Tadeusz Łubiarz, Puszcza Niepołomicka. The Niepolomice Primeval Forest, ŁUT, Kraków 1998, ISBN 83-910741-0-2, 200 s.A4, 1135 gram, 45 zł.

Album dostępny jest także na CD: 243 zdjęcia przyrodnicze wysokiej jakości z opisami. Dodatkowo mapa i 7 sekwencji video (z komentarzem dźwiękowym) z najciekawszych miejsc Puszczy. ISBN 83-910741-1-0, 96 g. Minimalne wymagania sprzętowe: IBM PC Windows 95, 98, NT, procesor 486 DX, 8 MB RAM, SVGA 800x600 high-color, CD-rom x2, 20 zł (w tym 22% VAT).

Zamówienia należy składać pod adresem:

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków
tel./fax 48/12/422-21-47 e-mail: zb@eco.pl
WWW: zb.eco.pl/ksiegarn (księgarnia wirtualna).

Można też kupować na miejscu w wydawnictwie (otwarte co najmniej: poniedziałek - piątek godz. 8-20).


Włodzimierz H. Zylbertal, Miejscem człowieka jest ziemia. Wykłady z ekofilozofii, Kraków 2000, ISBN 83-87331-25-2, foliowana okładka, 205 g, (bonus przy zakupach). 35ta publikacja z serii BZB - to wykład kompletnego systemu filozoficznego nadchodzącej przyszłości. Jest to twórcze rozwinięcie idei Henryka Skolimowskiego, twórcy ekofilozofii. Wychodząc od klasycznych problemów filozoficznych - ontologii, epistemologii, antropologii - autor prowadzi swoich czytelników poprzez kwestię funkcjonowania mitu w społeczności, poprzez rozważania o eschatologii i dekadentyzmie końca wieku wprost do wizji przyszłej cywilizacji. Autor głęboko wierzy, że ekologizm pomoże ludziom.


Katalog pozarządowych inicjatyw ekologicznych 98/99, OTZO i TNZ, Kraków - Oświęcim 1999, wyd. drugie (uzupełnione o nowe dane na podstawie ankiet oraz wg nowego podziału administracyjnego kraju), ISBN 83-906973-4-3, 244 s.A4, 644 g, 15 zł w formie książkowej (8 zł dla organizacji ekologicznych, które w 1998 r. przesłały ankietę z danymi do Katalogu lub prześlą ją łącznie z zamówieniem), 10 zł dyskietka (4 zł dla organizacji ekologicznych na warunkach jw.) + 22% VAT. Zawiera informacje o 638 organizacjach społecznych i innych podmiotach zajmujących się ochroną środowiska, indeks tematyczny, wojewódzki i alfabetyczny. Organizacje skatalogowane są według województw (z uwzględnieniem nowego podziału administracyjnego), w których posiadają swoje siedziby; w każdym województwie nazwy organizacji uporządkowane są alfabetycznie. Zadaniem Katalogu jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym bieżących informacji na temat działających na terenie kraju organizacji ekologicznych. Powinien znaleźć się w każdym urzędzie, ponieważ według art. 100 znowelizowanej ustawy o ochronie środowiska do obowiązków organów administracji publicznej należy powiadamianie organizacji społecznych o przygotowywanych inwestycjach. Dostępny bezpłatnie w Internecie pod adresem: www.most.org.pl/katalog_poe (zob. ZB nr 6(108)/98, s.75; 8(110)/98, s.72; 7(109)/98, s.66).


Darek Szwed, Kolorowe pojemniki, czyli jak rozwiązać problem odpadów, FWIE i FZ-Kraków, ISBN 83-905050-6-1, Kraków 1992, 20 s.A5, ilustracje, 24 g, 1 zł. Pokazuje rozwiązania problemu odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę ułatwiającą ponowne użycie (reusing) bądź przerób (recykling) i bezpieczne składowanie. Stara się przybliżyć ideę opartą na haśle: "Zmniejszaj zużycie, używaj wielokrotnie, odzyskuj surowce wtórne" (zob. ZB nr 7(109)/98, s.71).


Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego. Propozycja organizacji ekologicznych, Kraków 1999, ISBN 83-87331-17-1, 80 s.A5, 111 g, 3 zł. Książka zawiera opis propozycji organizacji ekologicznych, zaprezentowany m.in. podczas nieformalnego spotkania ministrów ochrony środowiska z krajów nadbałtyckich w Saltsjobaden w Szwecji w październiku '96. Propozycje te dotyczą polityki sektorowej w dziedzinie rolnictwa, energii, rybołówstwa, leśnictwa, przemysłu, turystyki i transportu, a także sposobów ochrony przyrody i biorożnorodności, postępowania z ropą naftową czy ekotechnologii oczyszczania ścieków. Znajduje się tu także opis sposobów wspierania lokalnej Agendy 21 i działań na szczeblu lokalnym, krajowym oraz europejskim.


Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Transport, FWIE, Kraków 1994, ISBN 83-902421-2-5, 36 s.A4, ilustracje, 74 g, 6 zł. Zestaw dydaktyczny pozytywnie zaopiniowany przez doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. Przydatny dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Jest przeznaczony również dla członków organizacji zainteresowanych edukacją ekologiczną w tym zakresie. Nietypowa forma wydania zestawu na kolorowych, luźnych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości, sprawia, że opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup. W zestawie splatają się dwa elementy: * informacyjno-teoretyczny - zawierający dane dotyczące zagrożeń środowiska spowodowanych przez motoryzację; * dydaktyczny - zawierający propozycje obserwacji, ćwiczeń, doświadczeń, gier, zabaw, inscenizacji, scenariuszy itp. zarówno w terenie, jak i w klasie, indywidualnie, z podziałem na grupy oraz zespołowo.
Powyższy zestaw ma pozytywną opinię doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie.


Marcin Hyła, Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów, Kraków 1996, ISBN 83-905050-0-2, 76 s.A4, kolorowa okładka, ilustracje, 203 g, 6 zł. Książka jest częścią ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie. Jego celem jest zmiana zachowań społecznych: zwiększenie liczby przejazdów rowerem w miastach, a przez to ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Miasta dla rowerów adresowane są do wszystkich, którym bliska jest idea życia zgodnego z naturą, a także do radnych i urzędników, urbanistów i planistów, dziennikarzy i publicystów oraz młodzieży. To również poradnik dla działacza ekologicznego. "Chcemy pokazać możliwe a pomijane rozwiązania, chcemy przekonać decydentów o konieczności i opłacalności inwestycji, które uczynią nasze miasta przyjaznymi dla roweru. Przede wszystkim chcemy jednak przekonać społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, że do szkoły, pracy czy na zakupy można łatwo i wygodnie pojechać na rowerze. (...) Treść książki jest przekonująca, podana w żywy, sugestywny sposób, a zestawione argumenty trafnie dobrane." - prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, b.Główny Architekt Miasta Krakowa (zob. ZB nr 9(87)/96, s.91; 7(109)/98, s.69; GB nr 2(21)/96, s.12).


Andrzej Pakłowski, Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej, F.H.U. "Dom", Kraków 1997, ISBN 83-908436-0-9, 152 s.A5, foliowana okładka, 203 g, 17 zł. Szczegółowo omawia leczenie 100 różnych chorób przy pomocy aloesu i preparatów sporządzonych na jego bazie; ponadto opisuje funkcjonowanie układów, z których zbudowany jest organizm człowieka oraz skład chemiczny i działanie Aloe vera.


Józef Maciuszek, Jak pozyskać partnerów do network marketingu?, Huget OSD, Kraków 1999, ISBN 83-908436-2-5, 188 s.A5, kolorowa foliowana okładka, 243 g, 22 zł. Autor jest doktorem psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i trenerem biznesu. Z jego książki dowiemy się m.in.: Jak postępować z ludźmi, wywierać na nich wpływ i zjednywać sobie sympatię. Jak skutecznie przekonywać i namawiać. Jak motywować siebie i innych do pracy. Jak przeprowadzić prezentację. Książka zawiera sprawdzone rady przydatne dla każdego dystrybutora network marketingu - będą też przydatne dla działaczy społecznych, liderów itd. Jest narzędziem pracy gwarantującym dobre wyniki.


Halina Wiesława Dobrucka, Przyroda mój dom, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1998, ISBN 83-85109-85-4, 80 s.B6, 89 g, 7 zł. Jest to zbiór opowiadań - krótkich poetyckich narracji i dłuższych historii, których bohaterem jest Przyroda, obserwowana okiem bacznego i wrażliwego obserwatora. Autorka poprzez spotkania z naturą rozpoznaje zarówno siebie jak i nasz wspólny los. Spotkania te są wędrówką, do podjęcia której nas zaprasza. (zob. ZB nr 1(127)/99, s.50-51).

Oferta ZB cd. ]WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY" OFERUJE - ZB nr 12(157)/2000, listopad 2000
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]