Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

WIEŚ - ZB nr 5(163)/2001, lipiec 2001

WOJNA O PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ WSI

logo ICPPC

Nigdy wcześniej przyszłość polskiej wsi nie stała w tak dużym stopniu pod znakiem zapytania. Z jednej strony, jak Polska długa i szeroka ścielą się tysiące małych rodzinnych gospodarstw - klucz do zachowania bioróżnorodności, z której kraj nasz słynie. Z drugiej jednak strony, agrobiznes i globalizacja wyciągają ręce po polską ziemię chcąc ją przekształcić w uprzemysłowiony, monokulturowy model.

Na przestrzeni ostatnich 50 lat niemal wszystkie kraje europejskie musiały stanąć przed podobnym problemem. Większość z nich była świadkiem jak doskonała jakościowo żywność i tradycje rolnicze są podstępnie niszczone przez supermarkety i giganty agrobiznesu. Miliony rolników opuściło swoją ziemię, w czym pomogła im niezręczna polityka Unii Europejskiej, która 80% dotacji przyznaje dla raptem 20% rolników i to tym, którzy najmniej ich potrzebują. Jednocześnie władze rządowe przyzwalająco patrzyły na taki proceder, a nierzadko wspomagały również globalne korporacje w przedostaniu się na rodzimy rynek.

Przekonaliśmy się, jak głęboko destrukcyjne są takie działania. Zdajemy sobie sprawę, że przyroda nie jest garnkiem bez dna, i że nieustanne eksploatowanie jej bogactw może się źle skończyć. Nie wolno dopuścić do tego, by Polska poszła tą samą drogą. Na tle całego świata Polska ze swoim samowystarczalnym, zrównoważonym modelem rolnictwa jawi się jako pomost między krajami rozwiniętymi i trzecim światem. Jest więc niezwykle istotne abyśmy pomogli polskim rolnikom w utrzymaniu tej pozycji oraz zachęcili pozostałe kraje do naśladowania takiego wzoru. Zwłaszcza teraz potrzebujemy Waszego poparcia, które pomoże nam pokazać jak cenna jest polska wieś; bez wspólnych działań może ona zniknąć na zawsze.

ICPPC powstało niespełna rok temu. Włożyliśmy wiele wysiłku w przeprowadzenie krajowej i międzynarodowej kampanii na rzecz ochrony polskiej wsi. Uzyskaliśmy poparcie 120 polskich i międzynarodowych organizacji, które reprezentują ok. 3 miliony ludzi. Ale wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Zapraszamy zatem Państwa do przyłączenia się do walki o polską wieś i podpisania "Karty 21 - Manifest dla Polskiej Wsi XXI wieku"*).

Wygrywając walkę o polską wieś pomożemy nie tylko Polsce, będziemy również w stanie wpłynąć znacznie na zmianę polityki rolnej w Europie i na całym świecie.

Jadwiga Łopata i Julian Rose
dyrektorzy ICPPC
34-146 Stryszów 156
tel./fax: 0-33/8797 114
www.icppc.sfo.pl
jadwiga@eceat-pl.most.org.pl
eceat@sfo.pl


*) Rozkładówka bieżącego numeru ZB.

małoPOLSKIE PROBLEMY: PRAWO, PRASA, PIENIĄDZE

"Wielkim zaskoczeniem była dla mnie jednomyślność moich przedmówców wskazujących na główne bariery ekologicznego rozwoju małopolskiej wsi" - powiedział Sir Julian Rose podsumowując pierwsze spotkanie okrągłego stołu ICPPC.

17.6.2001 w Krakowie odbyło się seminarium zorganizowane przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) pt. "Wzmocnienie ekonomii małopolskiej wsi: Okrągły stół dyskusyjny ICPPC. Co możemy zrobić razem?"

Zgromadziło ono przedstawicieli różnych instytucji i organizacji - między innymi przedstawicieli władz województwa małopolskiego, organizacji rolniczych, świata nauki, organizacji pozarządowych, biznesmenów, polityków oraz rolników ekologicznych. Celem seminarium było przedstawienie możliwości rozwoju ekologicznego małopolskiej wsi, określenie barier blokujących rozwój w tym kierunku oraz przedstawienie partnerów, których współpraca mogłaby zmienić obecną sytuację.

Na seminarium głos zabrali między innymi:

BARIERY

Wg uczestników okrągłego stołu ICPPC najważniejsze bariery ekologicznego rozwoju małopolskiej wsi to:

POMOŻE

Sytuację tę może zmienić:

PARTNERZY

Wzmocnienie ekonomii małopolskiej wsi poprzez właściwe wykorzystanie jej walorów i atutów w postaci możliwości produkowania żywności ekologicznej, rozwoju ekoturystyki, wykorzystania ekologicznych technologii, zachowania lokalnych tradycji, rozwoju lokalnych rynków zbytu jest możliwe przy wspólnym działaniu:

PODSUMOWANIE

Uczestników seminarium poczęstowano żywnością ekologiczną, przygotowaną przez rolników ekologicznych województwa małopolskiego. Na stole pojawiły się przepyszne ciasta i kanapki przygotowane z mąki razowej oraz soki owocowe produkowane z owoców z upraw ekologicznych.

Jadwiga Łopata
ICPPC
34-146 Stryszów 156
tel./fax: 033 8797114
WIEŚ - ZB nr 5(163)/2001, lipiec 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]