Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

ALERT - ZB nr 7(165)/2001, wrzesień 2001

MAZANY - NOWOTWÓR MAZUR

Składowisko odpadów w Mazanach k. Kętrzyna powstało za aprobatą władz Gminy Kętrzyn (20% udziałów). To władze gminy przekazały francuskiej firmie SATER teren pod wysypisko na 30 lat. Po roku użytkowania powstały stosy odpadów o wysokości ponad 15 metrów. Wysypisko zlokalizowane jest w odległości kilku kilometrów od jezior Mamry i Dębskie (rezerwat!!!)

rysunek

Śmietnisko funkcjonuje 24 godziny na dobę, zwożone są tam TIR-ami silnie toksyczne odpady przemysłowe (m.in. zawierające rtęć) z krajów Unii Europejskiej. W okolicy nikt na ten temat nic nie mówi, ludzie czują się zastraszeni lub są przekupieni. Zresztą, milczenie w tym regionie nie kosztuje wiele (bardzo duże bezrobocie), wystarczy zatrudnienie kilku osób, prace dorywcze przy zbieraniu roznoszonych przez wiatr odpadów. Częste są praktyki rozpijania mieszkańców. Dochodzi do tego intensywna promocja wysypiska i firmy SATER. W prasie lokalnej pojawiają się artykuły przychylnie patrzące na wysypisko. SATER kreuje swój wizerunek jako "firmy ekologicznej", np. przez sponsorowanie szkolnych konkursów ekologicznych.

Nie możemy na to pozwolić! Czy chcesz, żeby Polska była śmietnikiem Europy?

Paweł Duran
Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu - Gniazdo Kraków

Więcej informacji uzyskacie na stronach:

www.dzikie.mazury.pl/mazany i www.hros.mazury.pl

Kopie protestów oraz wszelkie dane i zdjęcia nt wysypiska, osób z nim związanych oraz relacji - raportów z przebiegu protestów wysyłajcie na adres:

Osada Ekologiczna HROŚ, Ubik 5, 12-250 Orzysz

PS

Ponieważ Wójt Gminy Kętrzyn tak bardzo lubi śmieci, przyślijmy mu je do biura! (w paczce).

Petycję znajdziesz na rozkładówce.


ALERT - ZB nr 7(165)/2001, wrzesień 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]