ZB 8(166), październik 2001
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Alert
 


logo PnrWI Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne oddział Mazowsze
Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa
tel./fax 0-22/668 97 92 mazowsze@pnrwi.most.org.pl

Warszawa, 11.10.2001

Puszcza Białowieska w niebezpieczeństwie!!!

W Puszczy Białowieskiej pod pozorem walki ze szkodnikiem drzew, wycina się duże połacie lasów. Pod topór idą nawet bardzo stare, pomnikowe drzewa. Turyści odwiedzający puszczę są przerażeni widocznymi przykładami destrukcyjnej gospodarki. Przyrodnicy i organizacje ekologiczne biją na alarm, ponieważ niszczony jest ostatni fragment naturalnego nizinnego lasu w Europie.

W Puszczy Białowieskiej, pomimo istnienia moratorium na wycinanie ponad 100 letnich drzew, ostatnio dochodzi do cięć pielęgnacyjnych, z powodu masowego pojawienia się szkodnika - kornika drukarza. W opinii przyrodników, wszystkie gatunki, nawet te uznane za "szkodliwe", odgrywają istotną rolę w ekosystemie. Wraz ze zwiększoną ilością owadów redukujących drzewostan, następuje m.in. wzrost ilości gatunków ptaków owadożernych. Cykliczne występowanie szkodników jest zatem z ekologicznego punktu widzenia normalne i pozytywne dla ekosystemów.

Inne zdanie na ten temat mają niektórzy leśnicy i osoby którym głównie zależy na gospodarczym wykorzystaniu zasobów Puszczy Białowieskiej. Podejmują one działania polegające głównie na wycinaniu drzew opanowanych przez kornika. W efekcie w wielu miejscach Puszcza przybiera opłakany wygląd: powycinane połacie, zdewastowany drzewostan przez ciężki sprzęt oraz niezauważalne obecnie ale najważniejsze szkody ekologiczne.

Puszcza Białowieska jest przyrodniczym ewenementem w skali światowej. Żyją tam zwierzęta wymieniane przez Czerwoną Księgę Gatunków Wymierających. Niestety nie wiadomo czy na skutek bezmyślności i chciwości człowieka, Puszcza Białowieska przetrwa w swym pierwotnym, dzikim charakterze.

Z poważaniem
mgr Maciej Pluciński

Więcej informacji:

Radosław Szymczuk
tel. 0-606/932-591 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]