ZB 8(166), październik 2001
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Ogłoszenia
 

logo SIE

Biuro porad i interwencji
dla Warszawy i Mazowsza

Program
Społecznego Instytutu Ekologicznego

  • udzielamy porad prawnych
  • prowadzimy interwencje w przypadkach łamania prawa ochrony środowiska
  • pomagamy w nagłaśnianiu konfliktów ekologicznych
  • w miarę możliwości zajmujemy się sprawami spoza regionu Mazowsza

Biuro czynne: pon. - czw. 1400-1700, osoba kontaktowa: Magda Zowsik

Społeczny Instytut Ekologiczny
ul. Raszyńska 32/44
02-026 Warszawa
tel./fax 0-22/668 97 92
e-mail: bejaflor@poczta.onet.pl

rys. Jarosław Gach

Przyrodnicze Centrum Interwencji

zaprasza do współpracy osoby, które potrzebują wsparcia przy prowadzeniu kampanii w obronie

Miejsc cennych przyrodniczo

Jeśli spotkałeś się z przypadkiem bezmyślnego niszczenia dzikiej przyrody, chcesz zaangażować się w jej obronę, a potrzebujesz pomocy, zgłoś się do Centrum:

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17
43-360 Bystra
tel. 0-33/817-14-68
e-mail: wapienica@pnrwi.most.org.pl

Centrum może wspomóc kampanie m.in. poprzez:

  • nagłośnienie problemu w mediach,
  • stworzenie grupy wsparcia: organizacji ekologicznych, środowisk naukowych, instytucji,
  • porady, jak zredagować konieczne pisma i do kogo je skierować,
  • pomoc w opracowaniu petycji, ulotek, plakatów etc.,
  • porady prawne i organizacyjne.

Odstąpimy za darmo komputer

Biednej (materialnie) organizacji ekologicznej.

Komputer PC 386 DX, z monitorem. Uszkodzona stacja dyskietek.

Konieczny własny środek transportu lub dwie osoby do dźwigania ww. sprzętu.

Wałbrzyski Oddział
Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
tel. 0 608 154 216
codziennie od 800 do 2000

Wykaz cruelty-free

Wspólnie możemy uwolnić świat od okrucieństwa, wspólnie możemy zmienić świat na lepsze!

Kupując kosmetyki testowane alternatywnie ocalasz ŻYCIE!

Po bezpłatny wykaz cruelty-free ślij znaczek za 1,30 zł pod adres:

Urszula Pawlicka
Żymierskiego 10/1
59-920 Bogatynia 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]