ZB 8(166), październik 2001
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Wieś
 

Czas na decyzje w sprawie polskiej wsi

Co będą robić rolnicy pozbawieni swoich warsztatów pracy? Gdzie znajdą zatrudnienie? Czy potrafią żyć w przetłoczonych miastach? Czy będzie tam dla nich miejsce?

"Przyszłość polskiego rolnictwa stoi pod znakiem zapytania. Przed nami trudny wybór: albo ugniemy się pod zmasowanym atakiem globalizacji i biurokracji Unii Europejskiej, albo zwrócimy się w stronę naszych tradycji, będąc dla Europy wzorem pod względem produkcji zdrowej żywności a także rolnictwa, które jest przyjazne środowisku i bazuje na odnawialnych zasobach energetycznych... Europie potrzeba kraju, który udowodni całemu światu, że drobne gospodarstwa rolne to najlepszy model długoterminowego i zrównoważonego zarządzania naszymi nieodnawialnymi zasobami..."

Sir Julian Rose i Jadwiga Łopata
Dyrektorzy ICPPC
*)

"Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne, pola uprawne o zróżnicowanym zagospodarowaniu, poprzecinane miedzami, zadrzewienia śródpolne, stanowią przebogaty świat roślin. Bogatemu światu roślin towarzyszy również bogaty świat zwierząt... Dlatego też tak cenne są prowadzone przez naszych rolników gospodarstwa rolne w sposób nie spotykany już prawie zarówno w Europie jak i na świecie..."

Prezes ZG LOP
mgr inż. Władysław Skalny

"Unia Europejska szuka różnych powodów aby skompromitować polskie rolnictwo i polskich rolników... Wszystkie działania Unii Europejskiej mają na celu jedno - nie dopuścić na jej rynki polskich produktów rolnych, które są w rzeczywistości tańsze i zdrowsze. Dlatego mój Związek uważa, że integracja Polski z UE nie może obyć się kosztem polskich rolników... Cele zawarte w "Karcie 21" są zgodne z założeniami jakie realizuje moja organizacja, której od ponad dwóch lat przewodzę..."

Prezes KZRKiOR Władysław Serafin

W kwietniu br. ICPPC wydało "KARTĘ 21 - Manifest dla polskiej wsi XXI wieku". Wskazuje ona kierunek polityki, która pozwoli zapewnić bezpieczną przyszłość wiejskim przedsięwzięciom oraz zagwarantuje niezależność małorolnym chłopom. Kierunek rozwoju polskiej wsi zawarty w KARCIE 21 uwzględnia jej kulturowe i przyrodnicze bogactwo, specyfikę polskich gospodarstw rolnych i ich atuty w postaci możliwości produkowania żywności najwyższej jakości.

Czytelne przesłanie KARTY 21 sprawiło, że w ciągu niespełna pół roku podpisało ją 230 polskich i międzynarodowych organizacji reprezentujących ponad 3 miliony ludzi - związki zawodowe, organizacje ekologiczne, parlamentarzyści, artyści i konsumenci. Dyrektorzy ICPPC, Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose, mają nadzieję, że rozgłos jaki towarzyszy KARCIE 21 zwróci uwagę kręgów politycznych w Polsce i w UE co pozwoli na spełnienie jej założeń zanim będzie za późno.

Wypowiedzi polityków nt. Karty 21

Ritt Bjerregaard, duńska Minister Rolnictwa:

"...Czytając Wasz Manifest zdałam sobie sprawę, że zawiera on szereg interesujących propozycji dotyczących rozwiązania problemów, z którymi Polska będzie się borykać przy okazji przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej... na najbliższym spotkaniu z polskimi partnerami nie omieszkam poruszyć sprawy KARTY 21..."

Laurens Jan Brinkhorst,
holenderskie Ministerstwo Rolnictwa:

"...Francja i Niemcy wspierają Holandię w promowaniu rolnictwa ekologicznego w Europie. Kwestia ta jest priorytetowym obowiązkiem rządu polskiego. Żywię nadzieję, że polski rząd zrobi wszystko co w jego mocy, by szerzyć ideę rolnictwa ekologicznego w Polsce. Wejście Polski do UE oferuje szereg możliwości wcielenia w życie założeń ICPPC... Jeżeli polski rząd zechce poruszyć sprawę rolnictwa ekologicznego na szczeblu europejskim, z chęcią ustosunkuję się pozytywnie w tej dyskusji..."

Dr Artur Górski, Dyrektor Sekretariatu Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów:

"Dziękuję za przesłanie Karty 21 oraz propozycji poparcia jej przez Prezesa Rady Ministrów. Inicjatywa Państwa jest bardzo cenna i godna poparcia, ale Pan Premier RP nie może składać podpisu pod dokumentem, którego jako Szef Rządu sam jest adresatem. Manifest Państwa zostanie poddany wnikliwej analizie i zawarte w nim treści zapewne zostaną wykorzystane w polityce Rządu."

Aby powstrzymać proces niszczenia polskiej wsi ICPPC domaga się:

  1. Polski wolnej od GMO (genetycznie modyfikowane organizmy)
  2. Wsparcia lokalnego przetwórstwa i lokalnej sprzedaży
  3. Żywności gwarantującej społeczeństwu zdrowie i dobry stan środowiska naturalnego.
  4. Szerokiego wdrażania ekologicznych technologii
  5. Stanowiska negocjacyjnego Polski zgodnego z kierunkiem re-orientacji WPR (Wspólna Polityka Rolna)

*) Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC)
Polska wieś jest wyjątkowa - bogactwo natury, piękne krajobrazy i ciągle żywa kultura ludowa. Decyzje podejmowane dzisiaj mogą jednak spowodować zniszczenie takiego wyglądu polskiej wsi w ciągu kilku następnych lat. Ochrona polskiej wsi to sprawa ogromnej wagi nie tylko dla Polski, ale także jednostek i organizacji z innych krajów. Dlatego została powołana Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (International Coalition to Protect the Polish Countryside - ICPPC). W skład ICPPC wchodzi 41 organizacji z 18 krajów. Dyrektorami ICPPC zostali:
  • Jadwiga Łopata, inicjator ICPPC, Prezes Stowarzyszenia ECEAT-Poland, którego głównym celem jest wspieranie rolnictwa ekologicznego poprzez turystykę ekologiczną w gospodarstwach, Członek organizacji Innowatorów dla dobra Publicznego - Ashoka
  • Sir Julian Rose, rolnik, właściciel gospodarstwa ekologicznego Hardwick Estate, członek Zarządu Stowarzyszenia "Soil", współzałożyciel Stowarzyszenia Konsumentów i Producentów Niepasteryzowanego Mleka, ekspert Brytyjskiej Agencji Rozwoju Wsi, z jego rad korzysta rząd brytyjski.
Adres kontaktowy w Polsce:

ECEAT-Poland/ICPPC
34-146 Stryszów 156
tel./fax: 33 8797114
e-mail: eceat@sfo.pl, www.icppc.sfo.pl

Symboliczny protest wiejski "Obronić polską wieś"
Warszawa, Plac Zamkowy, 19.9.2001

Nie jestem świadoma, jakie są efekty wiejskiego protestu. Ludzi było mało, ale chyba duża była moc i dużo było miłości. Byli wspaniali nasi rolnicy, konsumenci, artyści, był ksiądz, byli ekolodzy, związkowcy, naukowcy, studenci, turyści, prasa, nawet policja nam sprzyjała. Było wsparcie, modlitwa i medytacja. Zabrakło przedstawicieli władzy i polityków...

Planujemy ponowić protest w październiku w Krakowie (21 na Rynku o godz. 1500).

Jadwiga


Zorganizowany przez ICPPC symboliczny protest rolników "OBRONIĆ POLSKĄ WIEŚ" przebiegał spokojnie, w atmosferze ogólnego zrozumienia. Poprzedzała go konferencja prasowa z udziałem Dyrektorów ICPPC - Jadwigi Łopaty oraz Sir Juliana Rose, Przewodniczącego OKP NSZZ "Solidarność" - Mariana Zagórnego, a także Dyrektorki KZRKiOR - Ireny Frąszczak i przedstawicielki LOP. Wszyscy przygotowali wypowiedzi dotyczące postulatów zawartych w "Karcie 21 - Manifeście dla polskiej wsi XXI wieku". Konferencja odbyła się w sali narad Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Protest rozpoczął się o godz. 1200 symbolicznym odśpiewaniem "Roty". Na ziemi rozłożono materiał z napisem "Karta 21", na którym Sir Julian Rose i Jadwiga Łopata oraz pozostali uczestnicy protestu rozkładali tegoroczne owoce pracy rolników.

Protest wsparli nasi rolnicy, konsumenci, artyści, ekolodzy, związkowcy, naukowcy, studenci, turyści, prasa; nawet policja nam sprzyjała. Do protestu dołączył się również ksiądz Bijak z Parafii w Wilanowie, który złożył podpis pod "Kartą 21" i wyraził szacunek i wyrazy uznania na ręce Jadwigi Łopaty. Swoje poparcie wyraził również astrolog - Leon Zawadzki, który napisał "Śmiało do boju o polską wieś! Sprzyja Wam Niebo. Ziemia się cieszy. Chroni Was modlitwa, medytacja, racja i adoracja". Takie słowa krzepią i zachęcają do dalszego działania. Zabrakło przedstawicieli władz i polityków...

Podczas protestu Dyrektorzy ICPPC czytali tekst "Karty 21" i odczytywali organizacje, które poparły "Kartę 21". Wypowiedziom towarzyszyły przygrywki na bębnach zespołu muzyka Słomy spod Lublina. Uczestnicy protestu trzymali plakaty z następującymi hasłami: "Wolni polscy rolnicy nie unijni niewolnicy", "Polska wolna od GMO", "Prawdziwi rolnicy, prawdziwa żywność", "Małe gospodarstwa to bioróżnorodność", "TAK dla lokalnego przetwórstwa", "NIE do UE bez reform". Plac zamkowy ozdabiało kolorowo pomalowane płótno, na którym dzieci przedstawiły wieś swoich marzeń. Elżbieta Rynka pytała zebranych ludzi, dlaczego przybyli i dlaczego popierają "Kartę 21". Wszystkiemu przyglądali się dziennikarze. Zjawiła się również TV.

Protest skończył się ok. godz. 1400 i wszyscy spokojnie z głową pełną myśli dotyczących dalszego rozwoju rolnictwa w Polsce i losów polskiej wsi, rozjechali się do domów.

My, jako organizatorzy, mamy nadzieję, że to publiczne wystąpienie przyniesie korzyści zarówno rolnikom, jak i konsumentom, gdyż ukazały się liczne artykuły na temat protestu i sytuacji polskiej wsi w prasie polskiej. Również na temat protestu ukazały się informacje w zagranicznej prasie i radiu, takich jak: Farming Today, Farming Online, Euobserver/online news, Reuters.

informacja prasowa ICPPC1. Rolnicy z gminy Stryszów przyłączyli się do protestu.
2. Protestujący rolnicy na Placu Zamkowym w Warszawie 19.9.2001.
3. Publiczna dyskusja na temat rolnictwa ekologicznego podczas protestu.
4. Publiczne odczytanie "Karty 21 - Manifestu dla Polskiej Wsi XXI wieku" i wszystkich 220 organizacji popierających ICPPC i "Kartę 21".
5. Na symboliczny protest "Obronić Polską Wieś" przybył również ks. Bijak, Duszpasterz Rolników KZRiOR, który złożył podpis pod "Kartą 21" i dał błogosławieństwo.
6. Młodzież ze wsi domaga się, aby chronić polską wieś i aby stała się ona dla nich miejscem do życia.
8. Konferencja prasowa ICPPC przed Wiejskim Protestem 19.9.2001.
7. Symboliczne złożenie tegorocznych owoców pracy rolników przez Dyrektorów ICPPC - Jadwigę Łopatę i Sir Juliana Rose jako symbol poparcia dla "Karty 21" i polskich rolników. Dyrektorzy również na wyraz poparcia rolników założyli chłopskie, jakże piękne, ubrania.

Wielki sukces ekoturystyki w gospodarstwach ekologicznych
- brytyjskie linie lotnicze promują ECEAT-Poland

Z wielką przyjemnością informujemy, że ECEAT-Poland (Europejslkie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki w Polsce) z projektem "Ekoturystyka w gospodarstwach ekologicznych - URLOP U EKOROLNIKÓW" został nagrodzony jedną z sześciu głównych nagród "Tourism for Tomorrow Awards for 2001" Brytyjskich Linii Lotniczych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii.

Nagroda "Tourism for Tomorrow" jest przyznawana od 1998 roku w sześciu dziedzinach dla turystyki odpowiedzialnej za środowisko i jest uznawana za najbardziej prestiżową w tej dziedzinie. ECEAT-Poland został wybrany spośród 150 organizacji z 48 krajów. Wygrał nagrodę Tourism for Tomorrow = Turystyka przyszłości w kategorii najlepszej organizacji. Decyzję tę podjęły dwa niezależne, międzynarodowe zespoły sędziowskie uznając, że projekt "Ekoturystyka w gospodarstwach ekologicznych" realizowany przez ECEAT-Poland jest projektem wzorcowym, w niezwykły sposób łączącym trzy kluczowe dziedziny: ekologię, turystykę i rolnictwo.

Nagroda Tourism for Tomorrow = Turystyka przyszłości wspierana jest również przez: ABTA (Association of British Travel Agents), ASTA (American Society of Travel Agents), BTA (British Tourist Authority), IHEI (International Hotels Environmental Initiative), British Airways Holidays.

Oznacza ona szeroką promocję dla ECEAT-Poland i dla nagrodzonego projektu ekoturystyki w gospodarstwach ekologicznych w sezonie 2002.

Prezes ECEAT-Poland, Współ-Dyrektor ICPPC
Jadwiga Łopata-Wietrzna 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]