ZB 8(166), październik 2001
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Wstępniak
 

Drodzy Czytelnicy!

Dobre wieści: już jest przyznana z WFOŚ w Krakowie dotacja na ZB w 2002! Oczywiście nie oznacza to, że mamy zaspokojone wszelkie potrzeby, tak więc jak zwykle pod koniec roku prosimy o uwzględnianie dotacji dla WZB przy waszych rozliczeniach podatkowych.

Składam serdeczne podziękowania dla:

Stowarzyszenie Terra za dotacje, Adam Grembowski, Ewa Grembowska i Ania Mendel za konstruktywne pomysły i współpracę przy ich wdrażaniu, Jerzy Górski, Tomasz Falkowicz, Cinek, Kaj, Ewa i Helena Ciepielewska, Tomasz Sługocki, mAjk3L, Gabriela Szmielik-Mazur, Darek Bartosik, Agnieszka Misiak, Marta Walewska, Agnieszka Gaweł, Janek Bińczycki, Sebastian Rerak, Krzysiek Kubiak, Agnieszka Tobolska z koleżanką i jej córkami, Rafał Sikorski, Agnieszka Woźniak, Monika Gillert, Justyna Jaszke, Kasia Passowicz, Anna Szkaradek, Magda Niedbała i Monika-Agnieszka, Lena Bubel, Agata Ostrowska, Żaneta Pawłowicz, Joanna Ratayska, Paweł Duran, Olek Kostko, Sylwek Mizik, Julia Borecka, Marek Rzicha, Marysia Łysik, Norbert Jaroch, Basia Sawicka, kerad, Paweł Kobylecki, those, Jacek Gemzik, Daniel Lipiński, Katarzyna Zych...

Andrzej Żwawa

Warunki prenumeraty ZB w "RUCH" SA

 1. Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są na okresy:
  1. miesięczne (dzienniki)
  2. kwartalne (dzienniki i czasopisma: tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki)
  3. półroczne (dwumiesięczniki, półroczniki)
  4. roczne (roczniki, czasopisma o częstotliwości nieokreślonej, nieregularnej i inne, w zależności od woli Wydawcy)

 2. Cena prenumeraty krajowej na (tu: okres prenumeraty) wynosi (tu: kwota)

 3. Wpłaty na prenumeratę krajową przyjmują jednostki kolportażowe "RUCH" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.

 4. Cena prenumeraty ze zleceniem wysyłki za granicę:

  Cena prenumeraty + rzeczywiste koszty wysyłki.

  Zlecenia na prenumeratę dewizową przyjmowane od osób zamieszkałych za granicą realizowane są od dowolnego numeru.

  Wpłaty przyjmuje "RUCH" S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy na konto Pekao S.A. IV O/W-wa 12401053-40060347-2700-401112-001 lub kasa Oddziału.

 5. Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela:

  "RUCH" SA OKDP
  ul. Jana Kazimierza 31/33
  01-248 Warszawa
  tel. 0-22/5328-731, 5328-820,
  5328-816, fax 5328-732
  www.ruch.pol.pl
  e-mail: prenumerata@okdp.ruch.com.pl

 6. Terminy przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową i zagraniczną:
  • do 5.12 - na I kwartał roku następnego, na I półrocze i na następny rok
  • do 5.3 - na II kwartał roku bieżącego
  • do 5.6 - na III kwartał roku bieżącego
  • do 5.9 - na IV kwartał roku bieżącego


 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]