ZB 8(166), październik 2001
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Zapowiedzi
 

"Zielony paradygmat dla nowego tysiaclecia"

...to tytuł spotkania poświęconego kulturowym kontekstom ekologii, które odbędzie się 24.11.2001 (sobota), godz. 11.00 na Uniwersytecie Wrocławskim.

Patronem honorowym jest Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Rościsław Żerelik. Patronat medialny objął miesięcznik społeczno-kulturalny "Odra". Spotkanie, zorganizowane przez stowarzyszenie "Zielona Kultura", będzie miało charakter interdyscyplinarnego panelu z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego, filozoficznego, a także twórców i działaczy sektora pozarządowego.

W jego pierwszej części przewidujemy wprowadzające wystąpienia:

 • twórca: Henryk Waniek, pisarz i malarz, Warszawa ("Przemiana pejzażu dolnośląskiego")
 • humanista: prof. Jacek Kolbuszewski, Uniwersytet Wrocławski
 • filozof: prof. Zdzisława Piątek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków ("O co walczą antyglobaliści?")
 • przyrodnik: prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć Uniwersytet Wrocławski
 • działacz NGO's: mgr Przemysław Radwański, Centrum Inicjatyw Oświatowych, Warszawa

Moderator panelu: dr Leszek Kleszcz, Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski

Krąg problemów, które są proponowane do rozważań w trakcie panelu:

 1. określenie punktu wyjścia rozważań:
  • diagnoza kryzysu przebiegającego zarówno w środowisku naturalnym, jak i na płaszczyźnie kulturalno-społecznej. Postawienie pytania o udział kultury w procesie niszczenia natury.
 2. próba ujęcia cech charakterystycznych "zielonego paradygmatu":
  • czy ekologia wnosi istotne treści do współczesnej kultury?
  • jakie wartości mogą składać się na "zielony" paradygmat kulturowy, w jaki sposób próbować je realizować?
  • czy możemy mówić o istnieniu kultury ekologicznej, czy ekologia może być rozumiana jako prąd kulturowy?
 3. wnioski dla działania
  • możliwe role i postawy intelektualistów w działaniach na rzecz zachowania społecznej, kulturowej i ekologicznej równowagi - próba "rachunku sumienia";
  • jaką drogą inspirować problematyką ekologiczną współczesną kulturę, filozofię i naukę;
  • perspektywy interdyscyplinarnej (samo-)edukacji ekologicznej;

Serdecznie zapraszamy!

Organizator:

Stowarzyszenie "Zielona Kultura"
ul. Kuźnicza 49/55
Wrocław
tel./fax 0-71/341-96-19
biuro@zielona.uni.wroc.pl 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]