ZB 2(170), luty 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Donosy i doniesienia
 

Od 2.2.2002 parki narodowe
bez prawnych podstaw działania!

Z powodu dokonanej w grudniu 2000 r. "tokarczukowej" nowelizacji ustawy o ochronie przyrody 2.2.2002 wszystkie, opracowane za 32 mln zł, plany ochrony parków narodowych w Polsce straciły ważność! Żaden park nie ma też zatwierdzonych "rocznych zadań ochronnych". Teoretycznie oznacza to brak prawnych podstaw do wykonywania czynnej ochrony przyrody w parkach i paraliż ich działalności.

Ministerstwo Środowiska ma pomysł, jak uratować sytuację na jeszcze dwa miesiące. Chcąc jednak go zrealizować, musiało przyznać, że jego własne działania i zaniedbania są "nagłym zagrożeniem dla przyrody" parków narodowych w Polsce :-)

Więcej jak zwykle na http://www.lkp.org.pl/sprawy.html

Paweł Pawlaczyk <pawpawla@poczta.onet.pl>
na listę <wiadomosci@lkp.org.pl>

Holenderskie wiatraki w lubuskiem

Lubuska gmina Górzyca podpisała z holenderskim koncernem Nuom umowę dzierżawy gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych. Holendrzy chcą tam zainwestować 100 mln euro. Pierwsze wiatraki zaczną produkować prąd w 2004 r. Łączna moc wyniesie ok. 100 MGW. Ekologiczny prąd produkowany w Lubuskiem będzie początkowo sprzedawany do krajów UE. Gmina będzie zarabiać na dzierżawie, poza tym powstaną nowe miejsca pracy. Nuon jest jedną z największych firm energetyczno-gazowych w Holandii. Dostarcza energię 5 mln odbiorców prywatnych i wielu firmom.

Anioł aniolasty@interia.pl

O prawie do informacji w SIE

W Społecznym Instytucie Ekologiczny odbyło się 15.1.2002 drugie spotkanie w ramach cyklu spotkań poświęconych tematyce ekologicznej.

Tematem tego spotkania był powszechny dostęp do informacji w aspekcie nowych uregulowań prawnych oraz interwencje prawne podejmowane przez SIE, wynikające z realizacji prawa do informacji. Prelegenci (P. Szkudlarek, M. Zowsik) przedstawili najnowsze przepisy dot. prawa dostępu do informacji, problemy jakie mogą spotkać ekolodzy w trakcie stosowania tych przepisów oraz praktykę działania organów Państwa. Instytut planuje kolejne spotkania.

Informacje i zgłoszenia:

Społeczny Instytut Ekologiczny
ul. Raszyńska 32/44/SIE
02-026 Warszawa
tel.: 0-603/95-85-39
tel./fax: 0-22/81-53-162
e-mail: indian@bore.most.org.pl
http://www.sie.most.org.pl

mgr Piotr Szkudlarek
0-22/849 61 52 wew. 26
szkud@wp-pwn.com.pl
szkudlarek.wizytowka.pl

Przydatny adres

Centrum Informacji o Środowisku
al. Wawelska 52
00 922 Warszawa
tel. 0-22/57 92 211, fax 0-22/57 92 215
e-mail: cios@mos.gov.pl

Dyrektorem jest mgr Bogumiła Rykaczewska-Wiorogorska

mgr Piotr Szkudlarek

Rosja dostarcza Gruzji radioaktywne papierosy

Przywódca Partii Zielonych Gruzji Gieorgij Gaczecziladze oświadczył, że większość ze 102 gatunków papierosów obecnych na gruzińskim rynku, ma podwyższoną zawartość substancji radioaktywnych. Jak powiedział Gaczecziladze na konferencji prasowej 14.2, twierdzenia te oparte są na ostatnich danych statystycznych Ministerstwa Zdrowia Gruzji. Wg niego szczególnie wysoki poziom substancji radioaktywnych znajduje się w papierosach trafiających na rynek gruziński z przemytu. Stanowią one ok. 23% wszystkich sprzedawanych w Gruzji papierosów.

Przywódca Zielonych oświadczył, że większa część papierosów z przemytu trafia do Gruzji z Rosji i te wykazują największe niebezpieczeństwo, ponieważ produkowane są w republikach północnego Kaukazu w warunkach półlegalnych, praktycznie bez przestrzegania jakichkolwiek standardów. Gaczecziladze cytował dane statystyczne, zgodnie z którymi w Gruzji żyje ponad 2 mln palaczy na 6 mln ludności ogółem, co daje temu krajowi jedno z pierwszych miejsc w świecie pod względem odsetka palaczy w ogólnej liczbie ludności. W ciągu ostatnich 5 lat liczba zachorowań na nowotwory w Gruzji wzrosła o 45%, co w dużym stopniu związane jest z paleniem - powiedział Gaczecziladze.

za informacją agencji
KAUKAZ-CENTER z 14.2.2002
tłum. z jęz. rosyjskiego
Cezary Cholewiński

Warto wiedzieć

Na stronie Ministerstwa Środowiska, http://www.mos.gov.pl/rp znaleźć można skróty z prasy nt ochrony środowiska. Dodatkowe informacje można otrzymać u dyrektor Katarzyny Karpińskiej.

Kontakt:

e-mail: Biuro.Promocji.i.Informacji@mos.gov.pl
tel.: 0-22/579-24-72, 579-24-71
faks: 0-22/579-24-73

Piotr Szkudlarek

Poradnik ochrony mokradeł

Nakładem Wydawnictwa Lubuskiego Klubu Przyrodników ukazał się "Poradnik ochrony mokradeł".

Mokradła to "ekosystemy wodne i ziemnowodne", a więc przede wszystkim torfowiska, ale i tereny zalewowe, jeziora i rzeki, wilgotne łąki. Książka ma 270 stron , wiele ilustracji i omawia po kolei:

  • typy mokradeł i ich rozpoznawanie
  • rolę mokradeł w krajobrazie
  • metody badania i diagnozowania mokradeł
  • procesy degradacyjne zagrażające mokradłom
  • metody praktycznej ochrony mokradeł
  • prawne instrumenty ochrony mokradeł
  • wiadomość społeczną jako narzędzie ochrony mokradeł
  • procedurę planowania ochrony
  • możliwości finansowania ochrony mokradeł

Dzięki dotacji Fundacji EkoFundusz książkę można otrzymać pisząc na adres Lubuskiego Klubu Przyrodników i przysyłając nam znaczki pocztowe za 3 zł (koszt wysyłki). A jeżeli uważacie że to za tanio, to mile widziana jest większa ilość znaczków, z pewnością użyjemy ich do działań na rzecz przyrody :-)

Paweł Pawlaczyk 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]