ZB 2(170), luty 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Klimat
 

Globalne ocieplenie
zagrożeniem dla "klejnotów koronnych" przyrody
WWF rozpoczyna kampanię na rzecz ratyfikacji
klimatycznego układu z Kioto

Globalne ocieplenie zagraża wielu spośród najcenniejszych terenów przyrodniczych świata, jak wynika z nowego raportu WWF Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody. 7.2.2002 WWF rozpoczął 200-dniową kampanię skierowaną do 25 państw, mogących z układu klimatycznego z Kioto uczynić międzynarodowe prawo.

Raport WWF jest pierwszym tego rodzaju kompleksowym raportem, który szczególną uwagę poświęca wpływowi, jaki globalne ocieplenie może w ciągu nadchodzących dekad wywrzeć na "klejnoty koronne" przyrody - niezwykłe obszary, wciąż bogate pod względem gatunków i biologicznej specyfiki. Analiza obejmuje 113 obszarów lądowych. Wykazuje ona, że znaczne obszary na świecie, od tropików po bieguny, są zagrożone. Dotyczy to zwłaszcza niskiej tundry w arktycznej Kanadzie, Centralnej Puny Andyjskiej w Chile, Argentynie i Boliwii, Uralu, stepów Mongolii i Rosji, sawanny Terai-Duar w północno-wschodnich Indiach, Australii oraz zarośli fynbos w Południowej Afryce. Raport ten wykazuje również, że w miarę jak ocieplenie zmieniać będzie siedliska, wiele gatunków nie będzie w stanie przenieść się na nowe tereny wystarczająco szybko, by przetrwać. Możliwa jest więc groźba "katastroficznego" ginięcia gatunków w 1/5 najcenniejszych przyrodniczo rejonów świata.

"To szokujące, że wiele spośród naszych najcenniejszych biologicznie ekosystemów jest w wyniku globalnego ocieplenia szczególnie narażonych na ryzyko. Jeśli nie zrobimy czegoś by odwrócić tę przerażającą tendencję, oznaczać to będzie wyginięcie tysięcy gatunków" stwierdził Jay R. Malcolm, autor raportu.

Publikacja raportu zbiega się w czasie z rozpoczęciem 200-dniowej kampanii, mającej na celu przekonanie wystarczającej liczby rządów do ratyfikowania układu z Kioto, tak, by mógł on zostać wprowadzony w życie jeszcze w r. 2002. Kampania "Wybierz Kioto" (www.panda.org/goforkyoto) trwać będzie do 26.8, kiedy to światowi przywódcy zasiądą w Johannesburgu, w Afryce Południowej, do obrad Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju. Mają oni tam złożyć sprawozdania dotyczące postępów, w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, dokonanych w ciągu ostatniej dekady. Nie będzie powodu do świętowania, jeśli nie zapewnią oni wypełnienia traktatu klimatycznego z Kioto, który stanowi jedyną międzynarodową umowę mającą na celu powstrzymanie globalnego ocieplenia.

WWF stworzyło swoją "top listę" - wykaz 25 państw, które muszą ratyfikować układ, aby zagwarantować skuteczne wprowadzenie Protokołu Kioto w życie. Podczas gdy wiele krajów rozwijających się, a także Rumunia i Czechy, dokonało już ratyfikacji, 15 członków Unii Europejskiej, Rosja, Japonia i kraje Europy Środkowej muszą podjąć konkretne działania, aby uniknąć oskarżeń o wstrzymywanie międzynarodowych wysiłków zmierzających do zahamowania procesu globalnego ocieplenia. WWF zwraca się do parlamentarzystów i szefów rządów na całym świecie, podkreślając, iż umowa z Kioto kładzie fundamenty dla odwrócenia procesu globalnego ocieplenia oraz wzywa ich do natychmiastowej ratyfikacji.

Analizy ekonomiczne dotyczące osiągnięcia zakładanych w Kioto celów wypadają korzystnie. Pokazują, iż koszty w przypadku UE będą nieznaczne, zaś Japonia i kraje Europy Wschodniej odniosą korzyści finansowe. Traktat z Kioto cieszy się również rosnącym poparciem ze strony kręgów biznesu (www.emission55.com). Ponad 150 firm z 13 krajów, o łącznym obrocie w r. 2000 na poziomie ok. 400 mld euro, wzywa do wprowadzenia postanowień Kioto w życie do r. 2002.

"Teraz zależy to od owych 25 państw z "top listy" Kioto stworzonej przez WWF, aby zgodnie z wolą swych obywateli, firm i zdrowym rozsądkiem zadecydowały, że uda się pokonać globalne ocieplenie, zanim ono pokona nas", powiedziała Jennifer Morgan, Dyrektor Kampanii WWF w sprawie Zmian Klimatu.

Więcej informacji:

Wojciech Stępniewski
kierownik projektu WWF
"Klimat i Energia"
tel. 22/659 55 40
e-mail: wstepniewski@wwf.pl

Olivier van Bogaert,
Press Officer, WWF International
tel. 41/22/364 9554

Andrew Kerr, Public Affairs Manager
WWF Climate Change Campaign
tel. 31/ 6 5161 9462

Wiadomości dla wydawców:

 1. Pakiet szczegółowych informacji "Wybierz Kioto" jest dostępny pod adresem www.panda.org/goforkyoto w języku angielskim i www.wwf.pl w języku polskim.
 2. Habitats at risk: Global Warming and Species Loss in Globally Significant Terrestrial Ecosystems. Autorzy: Jay R Malcolm, Canran Liu, Laurie B. Miller, Lara Hansen i Tom Allnutt. Zlecone przez WWF International. Wydane przez WWF International, luty 2002.
 3. Dr Malcolm uzyskał stopnie B. Sc. i M. Sc. na University of Guelph, zrobił doktorat na University of Florida i odbył studia "post-doc" na Queen's University. Od pięciu lat pracuje jako Assistant Professor na Wydziale Leśnictwa Uniwersytetu w Toronto. Jego badania dotyczą głównie wpływu globalnych zmian klimatu na ekosystemy i, bardziej ogólnie, wpływu działalności człowieka na różnorodność biologiczną. Oprócz badań laboratoryjnych i komputerowych, dr Malcolm prowadzi zakrojone na szeroką skalę badania terenowe w borealnej Kanadzie oraz w dorzeczach Amazonki i Kongo. Jest autorem licznych publikacji dotyczących zagadnień zmian klimatycznych, w tym raportów dla rządów Kanady i USA, UNEPu, WWF-US, i Fundacji Pew, brał także udział w IPCC. Prace konsultacyjne podejmował dla WWF-US, UNEPu, U.S. Country Study, Canadian Country Study, EPA oraz dla Fundacji Pew.
 4. "Top lista" WWF - 25 krajów uprzemysłowionych, których ratyfikacja układu z Kioto jest niezbędna (w kolejności według zmniejszających się emisji CO2 w r. 1990):

  1-15: Piętnaście krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Dania, Francja, Finlandia, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania

  16. Federacja Rosyjska

  17. Japonia

  18. Kanada

  19. Polska

  20. Bułgaria

  21. Węgry

  22. Słowacja

  23. Szwajcaria

  24. Estonia

  25. Norwegia

 5. Traktat z Kioto wejdzie w życie jeśli zostanie ratyfikowany przez 15 członków Unii Europejskiej, Rosję i Japonię oraz następujące kombinacje krajów:
  • Kanada lub Polska osobno;
  • albo Bułgaria, Węgry, Słowacja, Szwajcaria, Estonia i Norwegia.

Marta Kaczyńska
Koordynator ds. komunikacji WWF
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody ul. Kaliska 1/9, 02-316 Warszawa
tel: 0-22/6595540, 0-22/6592270 e-mail: mkaczynska@wwf.pl www.wwf.plNotatka prasowa dot. Kampanii WWF "Wybierz Kioto". Więcej materiałów: www.wwf.pl
Dodatkowych informacji udziela: Wojciech Stępniewski, kierownik projektu WWF "Klimat i Energia" - tel. 0-22/6595540, e-mail: wstepniewski@wwf.pl

Trzy żywioły

Człowiek chodzi po ziemi, oddycha powietrzem, wodą jest obmywany już podczas chrztu.

Najszlachetniejszym sportem, pozwalającym obcować z żywiołem Ziemi - jest taternictwo, alpinizm, himalaizm.

Najpiękniejszym sposobem obcowania z żywiołem wody - jest żeglarstwo. Sportem, który pozwala na najbardziej eleganckie obcowanie z żywiołem Powietrza - jest szybownictwo.

W postaci najczystszej tych sportów rolę techniki można sprowadzić do minimum. Wszystkie trzy sporty są najbardziej przyjaznymi Przyrodzie: żaglowiec, jacht żaglowy, szybowiec, taternik, nie niszczą przyrody, a uczą harmonijnej współegzystencji. Sukcesy w tych sportach odnoszą ci, którzy nauczyli się mądrości Natury, szacunku dla sił Przyrody.

Zaryzykuję tezę, iż znakiem czasu jest fakt, że polski Papież, który tak odmienił oblicze czasów - może nie przypadkiem lubi górskie wycieczki, kajakowe spływy puszczańską rzeką, narty.

Jeśli przesłaniem wszystkich ruchów ekologicznych jest, by ludzką świadomość zmienić na bardziej przyjazną Przyrodzie, to sport, forma bardzo powszechnej aktywności, u swych źródeł bezinteresownej - idealnie się do tego nadaje. Preferuj sporty, które nie niszczą środowiska, nie niosą ze sobą daleko posuniętej ingerencji w środowisko, nie wymagają nazbyt rozbudowanego zaplecza technicznego.

Z tego punktu widzenia żeglarstwo, szybownictwo, taternictwo są sportami najbardziej ekologicznymi, najbardziej przyjaznymi środowisku. Dla kontrastu - rajd samochodowy w Bieszczadach mogę uważać za przejaw barbarzyństwa cywilizacyjnego, a śmietnik pod Everestem - za przejaw instynktu stadnego ludzkiej gromady, pewnej bezmyślności w poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań, nieumiejętności dostrzeżenia, że nie Everest jest ważny - a emocje pokonywania własnych słabości, jakich dostarczyć też mogą mniejsze niż Everest ściany skalne.

Sport a środowisko naturalne; proponuję dyskusję.

Paweł Zawadzki 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]