ZB 2(170), luty 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Ogłoszenia
 

plakat

Dzikie jest piękne

Akcję "Dzikie jest piękne" oraz inne kampanie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, możecie wesprzeć kupując koszulkę-cegiełkę "DZIKIE JEST PIĘKNE" z atrakcyjnym, kolorowym nadrukiem logo Pracowni.

Cena koszulki: BIAŁY T-shirt rozmiary od S do XXL: 30 pln + koszt przesyłki, a koszulki z satynowym wykończeniem, z elastycznej dopasującej się do ciała bawełny, rozmiary damskie: 40 pln + koszt przesyłki.

Nadrukowane logo (obok) Pracowni dostępne jest również na czarnej koszulce T-shirt: 35 pln + koszt przesyłki.

Informacje:

Krzysztof Langer, Błażejewo 44
62-035 Kórnik k. Poznania
klanger@wp.pl
SMS 0606382893
GADU GADU 2472768

Biuro porad i interwencji dla Warszawy i Mazowsza
- program Społecznego Instytutu Ekologicznego

 • udzielamy porad prawnych
 • prowadzimy interwencje w przypadkach łamania prawa ochrony środowiska
 • pomagamy w nagłaśnianiu konfliktów ekologicznych
 • w miarę możliwości zajmujemy się sprawami spoza regionu Mazowsza

Biuro czynne: pn., śr., czw., p. 14-1700

Magda Zowsik
ul. Raszyńska 32/44
02-026 Warszawa
tel. 0-22/668 67 92
fax 0-22/668 97 92
e-mail: bejaflor@poczta.onet.pl

Zmiana adresu

30.1.2002 Instytut na rzecz Ekorozwoju z Warszawy zmienił swoją siedzibę. Teraz przez miesiąc będziemy mieścić się na Dolnym Mokotowie przy ul. Nabelaka 15/1. Przez najbliższy okres, jeśli będziecie mieli Państwo do nas pilną sprawę proszę dzwonić pod numer instytutowej komórki 0 504 295 785

Powstaje encyklopedia zinów

W związku z pracą nad encyklopedią zinów (autorzy: Wojciech Kajtoch i Dariusz Ciosmak) zwracamy się z prośbą o pomoc przy jej opracowaniu.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety (niekoniecznie w całości) oraz o przysłanie egzemplarza/y zina. Interesują nas wszystkie ziny, jakie kiedykolwiek ukazały się w Polsce (hc/punk, metal, rock, oi, folk, reggae, art., anarchistyczne, polityczne, nazistowskie, filmowe, komiksowe, biuletyny, etc.).

Ankieta

 1. Pełny tytuł i podtytuł pisma (prosimy o zaznaczenie ewentualnych poprzednich wersji tytułu z zaznaczeniem, w przypadku których numerów dana wersja obowiązywała).
 2. Miejscowość, gdzie zin wychodzi/wychodził (ewentualny adres kontaktowy, jeśli pismo aktualnie wychodzi).
 3. Organizacja lub instytucja, której pismo jest (było) organem.
 4. Ewentualny sponsor lub instytucja różnorodnie wspomagająca redakcję.
 5. Ogólny formalny charakter pisma (ulotka, newsletter, biuletyn, nieregularnik, pismo zbliżające się do wydawania z określoną częstotliwością, magazyn graffiti, komiks, foto-zin, promo-zin, itd.) i merytoryczny (zin muzyczny - związany z danym kierunkiem muzyki, polityczno-ideowy - związany z propagowaniem określonych idei, artystyczno-literacki, lub też jeszcze inny).
 6. Jeżeli pismo jest przedłużeniem innego zina, wydawanego wcześniej, bądź też na jego miejsce zaczęto wydawać pismo inne, prosimy o podanie ich tytułów.
 7. Geneza tytułu (dlaczego nazwa pisma jest taka, a nie inna i co oznacza).
 8. Krótka charakterystyka głównych idei i zasadniczych tematów pisma; czy w jego historii można wyróżnić jakie podokresy.
 9. Skład redakcji: redaktor naczelny i najważniejsi współpracownicy. Jak ten skład się zmieniał, w których latach kto współtworzył ekipę (proszę podać pseudonimy, ewentualnie imiona i nazwiska).
 10. Informacje o redaktorze naczelnym, ewentualnie parze czy większej ilości osób redagującej rzecz równorzędnie i wspólnie:
  1. imię, nazwisko, pseudonim (pseudonimy);
  2. rok i miejsce urodzenia;
  3. dane o wykształceniu i działalności pozaundergroundowej;
  4. działalność w undergroundzie: w organizacjach, redakcjach innych zinów, prowadzenie dystrybucji, gra w zespołach, etc.;
  5. jakie jeszcze inne ziny wydawał;
  6. najważniejsze wypowiedzi programowe, których był autorem, bądź wywiady, których udzielał (tu dane bibliograficzne).
  7. 11) Krótka charakterystyka wydanych dotąd numerów zina. W przypadku każdego z nich prosimy podać następujące dane (w przypadku często ukazujących się biuletynów prosimy omawiać zbiorcze wyróżniające się etapy wydawnicze):kiedy się ukazał (rok, miesiąc);
  8. tematy najważniejszych materiałów (artykułów, wywiadów, komiksów etc.);
  9. format (rozmiary) egzemplarza: długość i szerokość w centymetrach, ilość stron;
  10. charakterystyczne cechy składu (ręczny, na maszynie, komputerowy), grafiki (czy były: rysunki, grafika, zdjęcia, elementy koloru), druku (ksero, offset, itd.), okładki (miękka, karton, kolor), inne cechy charakterystyczne (elementy collage'u, dodatki w rodzaju płyt, kaset, etc);
  11. nakład;
  12. sposób dystrybucji (rozsyłany znajomym, sprzedawany wysyłkowo przez redakcję, przez distro (jakie), oficjalnie (przez jaką firmę);
  13. czy miał ISSN, czy rozesłano egzemplarze obowiązkowe;
  14. charakterystykę ewentualnego pozytywnego i negatywnego odzewu w innych pismach undergroundowych i poza undergroundem.

Wszelkie materiały prosimy wysyłać na adresy:

Katarzyna Rossienik
ul. Wyspiańskiego 4/34, 25-410 Kielce
tel. 0-41/331-28-74
liberati.xxx@poczta.onet.pl

Wojciech Kajtoch
ul. Radzikowskiego 128/13
31-315 Kraków
wkajt@poczta.onet.pl

Leśnictwo i certyfikacja

W styczniowym numerze biuletynu WWF o certyfikacji gospodarki leśnej w Europie i na świecie.

Certyfikacja jest narzędziem zmierzającym do poprawy sposobu gospodarowania, ochrony praw pracowniczych i zasobów przyrodniczych w lasach na całym świecie. W biuletynie między innymi:

 • pierwsze linie produkcji papieru z certyfikatem FSC na rynki detaliczne
 • próby promowania certyfikatów w zamówieniach publicznych w Szwajcarii
 • kolejna ocena istniejących systemów certyfikacji
 • trochę informacji z "ciepłych krajów"

Proszę o ewentualne komentarze i uwagi. Biuletyn można w całości pobrać pod adresem: http://www.wwf.pl/pl/lasy/pdf/biu_1_02.pdf

WWF - Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
tel. 48/22/659 22 70
fax. 48/22/824 00 53
mob. 48/606 29 53 99
rknysak@wwf.pl
http://www.wwf.pl
http://www.panda.org

Robert Knysak 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]