ZB 2(170), luty 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Raporty - relacje - sprawozdania
 

Mutanty w natarciu

20.9.2001 w Domu Chłopa w Warszawie odbyła się kolejna konferencja na rzecz promocji żywności zmutowanej. Konferencja zorganizowana przez Biuro Informacyjne ds. Żywności Genetycznie Modyfikowanej (Al. Solidarności 105/308, 00-140 Warszawa, tel./fax 0-22/652-13-61).

Zmutowane rośliny wprowadzono do masowych upraw zaledwie kilka lat temu. W ubiegłym roku uprawy te zajmowały już 45 mln ha: 58% to soja, pozostałe to kukurydza bawełna, rzepak i ziemniaki. Najwięcej mutantów rośnie w USA - 68%, Argentynie - 23%, Kanadzie 7% i Chinach - 1%.

W UE powstały już, pomimo zdecydowanej niechęci do tego typu upraw w Europie, Dyrektywy (90/220 z poprawkami 2001/18) zezwalające na tego typu produkcje:

uprawacechafirma
rzepakodporność na herbicydyAventis
cykoriaodporność na herbicydyBejo
kukurydzaodporność na owadyMonsanto
kukurydzaodporność na herbicydyNovartis
sojaodporność na herbicydyMonsanto

Miliony ha monokultury polewane herbicydem to smutna rzeczywistość Ameryki, teraz zaczyna się batalia o Europę. Dyrektywa 2001/18 zakazuje stosowania genów odporności na antybiotyki. Wiadomo, że wprowadzanie nowych genów prowadzi do produkcji nowych białek. Reakcją na obce białko jest w wielu przypadkach alergia. Brak poważnej dyskusji społecznej odcina zainteresowanych od informacji nt. GMO. Ale i te nieliczne przecieki wystarczyłyby jak ubolewa opisując badania opinii publicznej Pani Twardowska: "Niestety, zmalała liczba osób popierających przeprowadzanie badań nad żywnością genetycznie zmodyfikowaną".

Warto wiedzieć, że w Dz.U. Nr 76 zamieszczona jest Ustawa z dnia 22.6.2001 o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Art. 10 tej Ustawy upoważnia ministra "właściwego do spraw środowiska" do

  1. wydawania zgody na:
    1. zamierzone uwolnienie GMO do środowiska
    2. zamknięte użycie GMO
  2. wydawanie zezwoleń na:
    1. wprowadzanie do obrotu produktów GMO
    2. wywóz lub tranzyt produktów GMO

Na mocy powyższej ustawy tworzy się też Komisję ds. GMO jako organ opiniodawczo-doradczy ministra. Dwa miejsca w tej komisji zagwarantowane są dla przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych zgłoszonych przez te organizacje.

Jarema Dubiel 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]