ZB 4(172), kwiecień 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Redakcja
 

Redakcja/Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Sławkowska 12 (III p.), 31-014 Kraków
tel./fax 48/12/4222264, 4222147, 4218858 w. 11
tel. 0/603/363-721  sms: 48603363721@text.plusgsm.pl
e-mail: zb@eco.pl  www: http://zb.eco.pl  gg: 210891
nr rej. RF 1518, regon 350524261, NIP 676-10-21-929
konto: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Bank Ochrony ¦rodowiska S.A. o/Kraków
nr 15401115-105428-27005-00, swift code ebos pl pw

Redaktor naczelny:
Andrzej Żwawa
tel./fax 48/12/4222264, 4222147, 4218858 w. 11
tel. 0/603/363-721, sms: 48603363721@text.plusgsm.pl
e-mail: zb@eco.pl
gg: 210891

Współpracownicy:
Wolontariusze (Ty też możesz zostać jednym z nich - zapraszamy!)

Autorzy tekstów:

Piotr Bein
Rosalie Bertell
Janek Bocheński
Ludwik Górski
Krzysztof Lewandowski
Barbara Stadnik
Piotr Stankiewicz

Opracowanie okładki:
Konstancja Harasymowicz
z wykorzystaniem fotografii:
* WISE
* Kaj Romeyko-Hurko

Preferujemy odbitki 9 x 13 papier błysk, najlepsze s± kadry z dużym marginesem ze wszystkich stron wokół obiektó(w) centralnego (centralnych), oczywi¶cie fajnie je¶li zdjęcie (zdjęcia) byłoby jak najbardziej efektowne plastycznie (gra kolorów, ciekawa, zrównoważona kompozycja). Można także przysyłać slajdy 35 mm i skany 300 dpi. 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]