ZB 2(182), kwiecień 2003
ISSN 12312126, [zb.eco.pl/zb]
Zapowiedzi
 

LOKALNA EKONOMIA TWÓRCZEJ SAMOPOMOCY

LETS to wymyślony w 1983 r. przez Kanadyjczyka Michaela Lintona Lokalny system wymiany i handlu (Local Exchanging and Trading System). Ten sam skrót bywa też rozwijany inaczej: zamiast Exchange (wymiana) może się pojawić "Economy" (gospodarka), "Energy" (energia), albo "Employment" (zatrudnienie) a zamiast "System" - "Scheme" o torchę innym odcieniu znaczeniowym a spójnik "and" (i) bywa pomijany. LETS ma elastyczną formułę: można go zainicjować wszędzie i dla wymiany dowolnych dóbr i usług, można go oprzeć o walutę wirtualną, czasową, papierową, a nawet oficjalną, lub kombinację waluty lokalnej z oficjalną, można rozwijać wymianę z innymi LETS-ami. Każdy LETS ma kogoś w rodzaju administratora, który dba o wymianę wszelkich informacji i prowadzi rejestr uczestników i ich kont w walucie lokalnej.

Systemy lokalnej ekonomii są próbą uzupełnienia ekonomii oficjalnej w tych dziedzinach, w których ta ostatnia notorycznie zawodzi. Najważniejsze cele LETS to: odbudowa więzi personalnych, humanizacja pracy, kumulacja energii w społeczności lokalnej, uniezależnienie się od wahań koniunktury, oszczędność pieniądza oficjalnego, lokalny wpływ na ochronę środowiska, antidotum na bezrobocie.

Na świecie działa w tej chwili około siedmiu tysięcy systemów lokalnej gospodarki. W Polsce o alternatywnej ekonomii i o LETS pisze m.in. Janusz Reichel ("Rzecz o pieniądzu dla małych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze", Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 1997).

Linki:

www.cyberclass.net/turmel/urlsnat.htm
www.lets.org.au
www.lets.most.org.pl/krakow
www.zb.eco.pl/bzb/19

Istnieją też inne systemy alternatywnej ekonomii. W czasie wakacji odbędzie się kilka imprez związanych z tymi tematami.

Międzynarodowy zjazd LETS we Francji 26-31.8.2003

Zaproszenie dla wszystkich przyjaciół LETS, Banco del Tempo, Tauschringe, XIC, SRI.

Od sześciu lat francuski LETS organizuje spotkania otwarte dla wszystkich uczestników LETS. Tegoroczny zjazd będzie poświęcony dyskusji na temat przetestowanych eksperymentów. Jego celem nie jest koordynacja działań, tylko wymiana doświadczeń. Ze spotkań, takich jak tegoroczne, zrodziła się francuska organizacja "SEL'idaire", której zadaniem jest promocja LETS i zapewnienie łączności między poszczególnymi ośrodkami.

W naszych spotkaniach uczestniczyli przyjaciele z innych krajów. W ubiegłym roku przyjechali do nas i wiele wnieśli do naszych spotkań uczestnicy systemów LETS z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Szwajcarii i Japonii.

Ponadto, podczas Europejskiego Forum Społecznego we Florencji w roku 2002 uczestnicy LETS z całej Europy zainicjowali debatę na temat wkładu LETS w budowę systemu alternatywnego do globalizacji ("another world is possible - inny świat jest możliwy"). Chcielibyśmy więc, żeby nasze spotkania stanowiły dla Systemów Wymiany Lokalnej forum, na którym można by poddać bliższej analizie doświadczenia poszczególnych ośrodków i rozważyć bardziej znaczący udział w Europejskim Forum Społecznym w Paryżu-Saint-Denis w roku 2003.

Zapraszamy do udziału w tym spotkaniu, które będzie miało miejsce w dniach od 26.8.2003 (wtorek) do 31.8.2003 (niedziela) na kempingu Julien Saint w Salvagnac. Salvagnac znajduje się w departamencie Tarn (81) około 50 km na północ od Tuluzy.

Jeśli planujecie przyjazd, prosimy o jak najszybsze zarejestrowanie się, żebyśmy mogli jak najlepiej przygotować Wasz pobyt.
Andre MIARD,
SEL de la Petite Camargue, Mas du Pins,
La Laune, 30600
Vauvert - France
e-mail: a_miard@club-internet.fr

Sympozjum pt. "Pieniądz aktywizuje - bez chciwości i niedostatku"

oraz

Otwarte warsztaty pt.
"Zastosowania waluty globalnej i alternatywnego pieniądza lokalnego"

odbędą się w wiosce ekologicznej Lebensgarten Steyerberg, Niemcy. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Pomysł i organizacja: Prof. Declan Kennedy - Steyerberg.

Sześćdziesiąt lat po II wojnie światowej pojawia się groźba nowej wojny: rewolucji społecznej (np. Seattle, Genua itd.) i załamania się systemu finansowego. Rozwiązanie problemów patologicznego wykładniczego wzrostu systemu walutowego może się odbywać według trzech historycznych schematów.

Doświadczenia Japonii i Argentyny z wprowadzeniem walut komplementarnych pokazują, że w sytuacji kryzysowej można zastosować nowe modele kreacji i użycia pieniądza. Główne tematy sympozjum i warsztatów:

 • Jak należy tworzyć stabilne systemy pieniężne, które stanowiłyby podstawę zrównoważonej ekonomii?
 • Czego możemy się nauczyć od krajów, w których funkcjonują odmienne modele?
 • Czy z wprowadzeniem koniecznych zmian musimy czekać na następne kryzysy? Czy nie ma możliwości przeprowadzenia eksperymentów w sytuacji mniej napiętej i niebezpiecznej?
 • Jakie są niezbędne czynniki zrównoważonego systemu monetarnego w zakresie zarządzania, procesu decyzyjnego, obsługi technicznej, finansowania i świadomości?

Przedyskutujemy zalety różnych koncepcji - uwzględniając sposób ich wprowadzenia w życie, wpływ na przeciwdziałanie ubóstwu, powiększaniu się nierówności społecznych i zniszczeniu środowiska.

Jest już najwyższy czas, by zająć się zagadnieniami praktycznymi, takimi jak: wdrożenie, doświadczenia w terenie, konstruktywne pomysły na zarządzanie, doskonalenie istniejących programów.

Podczas Sympozjum główne prezentacje przedstawią:

 • Hugo Godschalk;
 • Margrit Kennedy;
 • Bernard Lietaer;
 • Shann Turnbull.

Będzie też czas na dyskusję z ich poglądami. W otwartych warsztatach każdy będzie mógł przedstawić swoje stanowisko i pytania do prelegentów, którzy wezmą udział w małych grupach dyskusyjnych.

Każdego dnia warsztatów odbędzie się półgodzinna sesja plenarna przed lunchem, na której przedstawione zostaną tematy zgłoszone przez uczestników. Tematy te zostaną rozwinięte w trakcie sesji popołudniowych (2-3 godziny), w małych grupach tematycznych. Każda grupa przedstawi podsumowanie swojej dyskusji na wieczornej sesji plenarnej. Warsztaty poprowadzą m.in.:

 • Helen Dew, Wairarapa, Nowa Zelandia;
 • Ken Everitt, Australia i Singapur;
 • Shivaya Hauser, Auroville, Indie;
 • Deidre Kent, Wellington, Nowa Zelandia;
 • Carlos Louge, Buenos Aires, Argentyna;
 • Shrikumar & Mayurika Poddar, Mumbai, Indie;
 • Heloisa Primavera, Brazylia i Argentyna;
 • K. S. Sripada Raju, Michigan, USA;
 • Molly Scott Cato, Walia, UK;
 • Mathilde Stanglmayr, Berlin, Niemcy;
 • Eva Stenius, JAK, Szwecja;
 • Lepre Viola, Damanhur Eco-village, Włochy.

Osoby, które chciałyby przedstawić swoją prezentację prosimy o przygotowanie materiałów uzupełniających i obrazujących ich referat, np.:

 • powody koniecznych zmian w systemie monetarnym i proponowane przez autora prezentacji rozwiązania;

 • bariery i/lub wsparcie ze strony polityków, naukowców, przedsiębiorców, "przeciętnych" zjadaczy chleba i "wielkich szych";

 • dotychczasowe doświadczenia z walutami komplementarnymi.

Wszystkich uczestników prosimy o wzięcie dwóch pozycji książkowych, które uważają za istotne dla poruszanych tematów (również jeśli nie planują własnej prezentacji). Książki zostaną wyłożone do wglądu (wcześniej zostaną oznaczone w celu identyfikacji właściciela).

Pełna opłata za uczestnictwo w sympozjum i warsztatach: 250 euro, w tym przedpłata 100 euro. Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie: sympozjum - 110/170 euro; sympozjum + warsztaty - 295/465 euro.

Dokładne informacje nt. rejestracji i opłat, szczegóły organizacyjne, dojazd itp.: http://www.lebensgarten.de

Witold Falkowski 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]