NR 6'89 ISSN 1231-2126
Zielone Brygady. Pismo ekologów

W NUMERZE M.IN.:stopka
Adres: Naukowe Koło Chemików UJ
Karasia 3 30-060 Kraków
tel. 12/336377 w.234
fax 12/226306
tlx 0322297 UJ PL
Konto: Naukowe Koło Chemików UJ
Nr konta: 323415 - 1023
Bank Przemysłowo-Handlowy IV Oddział, Kraków
Redakcja: Piotr Grzegorczyk (pg)
Krzysztof Kalarus (kk)
Wojciech Nitek (wn)
Piotr Rymarowicz (pr)
Stanisław Zubek (sz)
Andrzej Żwawa (aż)
V.V.