BZB nr 19 - Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze


OD AUTORA

Praca, którą czytelnik ma właśnie przed sobą, powstała przy okazji studiów nad innymi zagadnieniami już przed kilku laty. Wynikła niejako ze skrzyżowania różnych wątków napotkanych przy opracowywaniu literatury. Zrodziły się we mnie refleksje, które zdecydowałem się przenieść na papier. Mimo, iż zachowałem pewne pozory pracy naukowej nie uważam, aby praca ta spełniała wszystkie właściwe pracy naukowej kryteria. Przede wszystkim, jako się rzekło, nie przestudiowałem całej znaczącej literatury dotyczącej tematu, a i przykłady podane w tekście oraz teksty do aneksu wybrałem dosyć dowolnie. Teraz chętnie rozszerzyłbym i pogłębił prowadzone rozważania oraz uzupełnił przykłady z praktyki konstruując małą encyklopedię na temat pieniądza lokalnego i pieniądza zastępczego, jednak zdaję sobie sprawę, że tak mogłoby być w nieskończoność, aż do chwili, gdy u schyłku życia przygotowywałbym ostateczną redakcję tej - już wówczas wielotomowej - książki. świadomy faktu praktycznego znaczenia omawianych tu zagadnień zdecydowałem się powierzyć ten niedoskonały tekst wydawnictwu w nadziei, że pomieszczone refleksje i informacje zainspirują czytelników. Jednocześnie - uprzedzając zarzuty - zdaję sobie sprawę, że właściwości języka mojej części tej książeczki mogą utrudnić lekturę.

Janusz Reichel


BZB nr 19 - Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze | Spis treści