[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

Ryszard Skrzypiec

W POSZUKIWANIU SPRAWIEDLIWOŚCI
OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO
- FILOZOFIA I DZIAŁANIE

BZB nr 29Grafika z okładki

SPIS TREŚCI:Kraków 1999

Wydanie I

W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo - filozofia i działanie

Autor: Ryszard Skrzypiec

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 29

Rysunek na okładce: Jarek Gach

Red. serii Andrzej Żwawa

ISBN 83-87331-11-2

Finansowane z Programu Wydawniczego Fundacji Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego

[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]