< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace'u

GREENPEACE ARGENTYNA

Pierwszym krajem rozwijającym się, w którym powstało biuro Greenpeace'u okazała się Argentyna. Uroczyste otwarcie nastąpiło 1 kwietnia 1987 roku, lecz już rok wcześniej grupa zapaleńców podjęła starania o zarejestrowanie organizacji w tym kraju. Pierwszym prezydentem Rady Krajowej został Melvyn Gattinoni, a wiceprezydentem Raul Montenegro. W kraju, w którym większość populacji ledwo wiąże koniec z końcem, należało tak określić cele działania organizacji i priorytety kampanii, aby nie być podejrzanym o zbytni idealizm i oderwanie od rzeczywistości. W końcu zdecydowano się na podjęcie tematu odpadów toksycznych jako problemu mającego wpływ na życie przeciętnego Argentyńczyka. Po zebraniu niezbędnych informacji za priorytetowy cel działania uznano wprowadzenie zakazu produkcji, importu, sprzedaży i stosowania środków należących do tzw. "Parszywej dwunastki" (12 chemikaliów używanych do produkcji pestycydów uznanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego) oraz przeforsowania ustawodawstwa, które ukróci nieodpowiedzialne praktyki postępowania z odpadami. Na innym froncie Raul Montenegro rozpoczął swoja pierwszą kampanię na rzecz wstrzymania budowy składowiska odpadów radioaktywnych w prowincji Chubut w Patagonii.


Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace'u
< <  |  POCZĄTEK STRONY  |  > >